Digitala invandrare rör sig mer på nätet

Efter femton år med internet har nätet blivit en naturlig del av mångas liv.
Publicerad

På väggen i entréhallen till internetdagarna, som arrangerades av .SE i Stockholm i november, kunde man följa ett twitterflöde som kommenterade seminarierna i realtid. Var föreläsningarna bra eller rent av sövande?

Under rubriken ”Schyssta mötesplatser på nätet” presenterade Karin Larsson från Medierådet fakta om barns och ungas medievanor. De unga beskrev hon som digitala infödingar, de har alltid levt med internet och rör sig i den digitala världen på samma sätt som i den verkliga, med liknande rättesnören.

– Lika lite som man ger sitt mobilnummer till en främling på gatan, gör man det på motsvarande ställen på nätet. De flesta unga vet att anpassa sitt beteende, sa Karin Larsson.

Begreppet digitala invandrare myntades år 2001 av författaren och spelutvecklaren Marc Prensky. Det syftar på dem som är födda före tidigt 1980-tal och har behövt lära sig den digitala tekniken.

Nu har kategoriseringen breddats till assimilerade digitala invandrare – de som har tagit till sig tekniken – och analoga utvandrare eller avhoppare – de ungdomar som väljer bort teknik, har praktiska fritidsintressen och bara använder internet vid behov.

En kartläggning av svenskarnas internetanvändning som World Internet Institute har gjort visar att allt fler använder internet varje dag. År 2003 var 25 procent av befolkningen dagliga användare, 2009 ligger den siffran på 62 procent. Internet ingår i de dagliga rutinerna i dag på samma sätt som radion, tv:n, telefonen och böcker. Hela 80 procent av 16–35-åringarna använder internet varje dag.

Att vara med i en webbgemenskap, en så kallad online community, var tidigare främst något för ungdomar och avancerade användare.

– Nu är fyra av tio med i ett socialt nätverk. Framför allt har det blivit vanligare bland något äldre. I åldrarna 36–45 år har det skett en fördubbling sedan 2007, säger medieprofessorn Olle Findahl som skrivit rapporten.

Det är framför allt sociala nätverk, med Facebook i spetsen, som står för den utvecklingen.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor