Annons

Vitaminbrist orsakar massdöd bland fåglar

Döende trut. Den här gråtruten håller på att bli förlamad.

Bild: 
Le Carlsson

Vitaminbrist orsakar massdöd bland fåglar

En mystisk sjukdom som dödar fåglar i tusental ­beror på vitaminbrist, enligt svenska forskare.

Annons

Redan år 1982 rapporterades de första fallen av döda fåglar runt Östersjön. Fåglarna får svårt att hålla vingarna längs kroppen. De tappar flygförmågan, går vingligt, slutar äta och dör.

Under det senaste decenniet har sjukdomen dödat omkring 20 000 fåglar bara i Blekinge och Skåne. Spekulationerna om vad massdöden beror på har handlat om allt från miljögifter till bakterier och virus.

Nu har svenska och isländska forskare kommit fram till att fåglarna dör av brist på vitamin B1, även kallat tiamin. De beskriver sina resultat i tidskriften PNAS.

– Vi har kunnat visa att sjuka fåglar blir friska när vi ger dem en spruta med tiamin, säger Lennart Balk, biokemist vid Stockholms universitet.

Hans forskargrupp har sett tecken på sjukdomen i sammanlagt 28 olika fågelarter och har specialstuderat trutar, starar och ejdrar. Vitaminbristen är vanligast längs Östersjökusten. Men också fåglar längre inåt land har drabbats.

Vad vitaminbristen beror på är okänt. Den verkar vara spridd genom näringskedjorna. Sjukdomen M74 som stör fortplantningen hos laxar har också kopplats till brist på tiamin.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.