Annons

Vi är särlingar i universum

Udda stjärna. Solen sedd i röntgenstrålar.

Bild: 
Nasa

Vi är särlingar i universum

Solens atmosfär har annorlunda sammansättning än de flesta andra stjärnors.

Annons

Vad har vi som andra saknar? Svaret kommer från astronomer i Uppsala som tillsammans med internationella kolleger lyckats slå noggrannhetsrekord vad gäller den kemiska analysen av stjärnornas ljusspektrum. De avslöjar att jämfört med de flesta andra stjärnor har vår sol ett litet underskott av ämnen som lätt kondenserar till stoft: järn, nickel och aluminium. Samtidigt är solatmosfären ovanligt rik på ämnen som inte kondenserar i ett svalnande gasmoln, som kol, syre, svavel och zink.

Den mest sannolika förklaringen är att de planeter som ligger närmast solen – Merkurius, Venus, jorden och Mars – och som har gott om sådana ämnen som lätt kondenserar, bildades ur den gasskiva som i begynnelsen omgav den unga solen. Sedan föll resterna av skivan in i solen och bildade det som nu är solens ytterlager och dess atmosfär. De ämnen som saknas där finns alltså i de jordliknande planeterna.

– Genom att studera stjärnljuset har vi fått ett nytt sätt att spåra planetsystem som liknar vårt, säger Bengt Gustafsson, professor i teoretisk astrofysik vid Uppsala universitet, som medverkat i projektet.

Än så länge har sådana planeter varit svåra att finna med andra metoder. Man har visserligen fram till i dag upptäckt över 300 planeter bortom vår eget solsystem, men de är alla ganska olika jorden.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.

5

Kommentarer

Att vi skulle vara särlingar i universum, tror jag inte alls på! Vi vet så lite om allting.

Vi är inte ensamma
Dag efter dag, år ut och år in, fortsätter astronomer att finkamma himlavalvet för att försöka uppfånga signaler från intelligent liv. De tror att deras sökande kan ta ytterligare ett decennium, eller rentav ett århundrade, i anspråk. Så ironiskt! De ödslar bort sitt liv, sina förhoppningar och enorma summor pengar på att leta efter en signal som mänskligheten fick motta för många hundra år sedan. Bibeln själv är nämligen ett budskap från en utomjordisk intelligens, och den är på allt sätt överlägsen de signaler som även de mest optimistiska vetenskapsmän drömmer om.
Vilket gensvar har då mänskligheten gett till det enda autentiska utomjordiska budskapet? Vilket gensvar ger människor på det hela taget till bibeln? De ignorerar den. De missbrukar den avsiktligt för sina egna syften. De förolämpar dess upphovsman med en motbjudande samling grundlösa och vidskepliga läror. De kallar den till och med för ett falsarium och förnekar dess upphovsmans själva existens. Det behöver väl knappast sägas att vår Skapare har varit långt ifrån nöjd med mänsklighetens gensvar. Men ändå har han fortsatt att kommunicera. Med hjälp av sitt ord undervisar han i dag miljontals människor och lär dem att vandra på fredens vägar. Dessa människor representerar Jehova och bär ut hans budskap till världen. Men det är bara en liten minoritet av mänskligheten som lyssnar till dem. Världen i allmänhet vänder dövörat till. — Jesaja 2:2—4; Matteus 24:14.
Men som väl är kan var och en av oss kommunicera med den Högste i hela universum, och detta utan dyrbar teknisk apparatur, utan att behöva vänta i långa tider på att meddelanden skall genomkorsa den tomma rymden. Du kan lyssna nu genom att studera din bibel och förvissa dig om att den verkligen kommer från en övermänsklig källa. Du kan svara med bönens hjälp och genom ditt sätt att leva. Vi är inte ensamma. Vår Skapare försäkrar att han ”inte är långt borta från någon enda av oss”. — Apostlagärningarna 17:27; se också 1 Krönikeboken 28:9.
Han har inte heller upphört att kommunicera med mänskligheten. Han har lovat att drastiskt förändra historiens lopp, att sätta stopp för mänsklighetens besinningslösa kurs mot självförintelse genom att fullständigt rasera denna ohållbara tingens ordning och ersätta den med en regering som han själv står bakom, en som verkligen kommer att styra på ett sätt som är till allas bästa. (Daniel 2:44; Jesaja 9:6, 7) Ja, enligt bibelns löfte kommer nästa signal från den störste av alla utomjordiska intelligenser att komma i form av handling, inte ord. — 2 Tessalonikerna 1:6—9.

bibeln är ett lögnmagasin avsett för dumskalllar som tror på
denna sammanrafsade rappakalja
juan miura

Många har dragit slutsatsen att vårt jordiska hem måste ha skapats i syfte att uppehålla liv. För många hundra år sedan riktade en hebreisk poet uppmärksamheten på jorden och himlen. Han skrev: ”När jag ser din himmel, dina fingrars verk, månen och stjärnorna som du har berett, vad är då en dödlig människa?” (Psalm 8:3, 4) Denne poet var övertygad om att det måste finnas en Skapare. Är det logiskt att dra en sådan slutsats i vår vetenskapliga tidsålder?
http://www.watchtower.org/z/20070215/article_01.htm

Ännu så länge torde man inte ha någon statistik på hur många stjärnor med låg respektive hög metallhalt som verkligen har planeter. Till dess vi har det - och det kommer nog - är detta en metod på försöksstadiet, detta att i första hand undersöka stjärnor med underskott på metall.
Säkert är dock att det måste ske en rörelse innåt om en nebulosa på kanske flera ljusårs storlek ska kunna bli en stjärna med planeter runt.