Annons

Bättre på matte med ström i hjärnan

En svag ström genom hjärnans hjässlober stärker den matematiska förmågan.

Bild: 
Fellow Designers

Bättre på matte med ström i hjärnan

Brittiska forskare har upptäckt att elektroder utanpå huvudet kan skärpa förmågan att tänka matematiskt.

Annons

– Det kan få stor betydelse för människor som har svårt att hantera siffror, säger Roi Cohen Kadosh, hjärnforskare vid Oxford university Storbritannien.

För tre år sedan upptäckte han att starka magnetfält riktade mot hjärnans hjässlober minskar människors förmåga att lösa matematiska problem. Han frågade sig då om en mycket svag ström genom elektroder utanpå skallen skulle kunna ge motsatt effekt. Tidigare studier har nämligen visat att svag ström genom den motoriska hjärnbarken underlättar inlärning av invecklade fingerrörelser.

Roi Cohen Kadosh lät en grupp försökspersoner öva sig i att hantera ett talsystem bestående av nio abstrakta symboler samtidigt som de fick svag ström genom hjässloberna.

De som fick elbehandlingen lyckades bättre än kontrollpersoner i uppföljande tester som gick ut på att lösa enkla matematiska uppgifter med symbolerna. Skillnaden fanns kvar även efter ett halvår.

Ingen vet exakt hur strömmen påverkar hjärnan. Forskarna har hittills bara kopplat sina sladdar till matematiskt normalbegåvade människor. Nu planerar de att testa elbehandlingen även på personer med dyskalyli, det vill säga har stora svårigheter att hantera siffror och matematisk logik, som mer än var tjugonde vuxen brottas med.

De brittiska forskarna har ännu inte upptäckt några biverkningar, men de avråder bestämt från att försöka ladda inför ett matteprov med elektrisk ström.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.

2

Kommentarer

Jag har jobbat som lärare i ma-fy på högstadiet och gymnasiet i 40 år och därvid lagt märke till en stor förändring i elevers förmåga att läsa,skriva och räkna. Att förändringen är till det sämre behöver väl knappast sägas.
Likaså har fler och fler elever uppvisat koncentrationsstörningar. Begrepp som dyskalkyli dyslexi, ADHD och DAMP har också dykt upp.
Vad finns det för orsaker till förändringarna?
!.) Kosten. De för hjärnan nödvändiga fettsyrorna som finns i animaliskt fett dvs fett från gräsbetande boskap och fett från viltfångad fisk har mer och mer ersatts av de kroppsfrämmande fetterna från margariner av skilda slag.
Fettskräcken har också lett till att barnen får lättmjölk istället för fet mjölk. Dessa förändringar i barnens fettkonsumtion får naturligtvis konsekvenser för hjärnans funktion.
Överkonsumtion av socker och stärkelse är en annan hälsovådlig del av kosten.
De snabba förändringarna av blodsockernivåerna leder till pendling mellan hyperaktivitet och extrem trötthet. Naturligtvis inverkar detta menligt på inlärningsförmågan.
Än värre blir det när socker ersätts av aspartam , suckralos eller andra konstgjorda sötningsmedel som förekommer i läskedrycker och godis.
Dessa kemikalier är direkt skadliga för nervsystemet och hjärnan.
2. Regimen. Det vill säga den omgivning i vilken barnen tillåts leva i. Elektrosmogen, dvs den högfrekventa elektromagnetiska strålningen från mobiltelefoner och närbelägna sändarmaster har visat sig ha en direkt skadlig effekt på hjärnans egen elektriska aktivitet.
Utbudet av våldsglorifierande filmer och spel. Allt fler elever kommer till skolan uttröttade eller kommer för sent eller inte alls. Många av dem har också svårt att koppla bort intrycken från våldsscenerna och tappar därför lätt koncentrationen.
Den kemikaliecocktail som sprids på åkrarna och blandas in i djurfodret är också tillskott på ämnen som stör såväl hormonsystemen som nervsystemet i barnens kroppar.

De flesta tycks glömma bort det "Tysta miljögiftet", artificiell elektromagnetisk strålning som ökat fler miljoner i vår livsmiljö sedan 1990-talet. Denna strålning kommer ifrån sändare som sitter nära den livsmiljö vi lever i. Barn och även vuxna som råkar sova på en plats där en sändare strålar starkt riskerar bli skadade i nervsystemet. Denna artificiella strålning som vi utsätts för dygnet runt är att betrakta som ett miljögift. Den pulsar och har en frekvensmodulering och man nyttjar mikrovågor som knappt finns naturligt, dessutom strålar dessa sändare dygnet runt vilket inte solen gör. Hjärnan och nervsystemet får aldrig vila. Där har du svaret på alla dessa nya neurologiska strörningar