Annons

Facit framtiden: Palme varnade för klimatförändringar

I en artikel om Sverige år 2000 betonade Olof Palme klimatet som den enskilt viktigaste framtidsfrågan.

Annons

Publicerad:

2014-06-08

Hösten 1974 hade Svenska Dagbladet en artikelserie om Sverige och världen år 2000. Flera partiledare intervjuades och Olof Palme var tydlig: Förändrat klimat är största hotet.

Han förutspådde även en långsammare materiell standardökning, mindre stress, sex timmars arbetsdag och bättre miljö. Olof Palme var även, jämfört med en del samtida framtidsforskare, rätt lågmäld i sina tankar om framtiden:

– Som jordbunden politiker tror jag inte på utopiska framtidsskildringar av ett helt annorlunda samhälle. [---] Många av våra grundläggande investeringar i vägar, bostäder och industrier kommer att stå kvar, sade han till Svenska Dagbladet.

Hans uttalande bör ställas mot de samtida framtidsforskare som talade om kolonier i rymden, rullande trottoarer och ett Stockholm där allt utom slottet skulle ha rivits år 2000.

Palme trodde också på ett mindre kommersialiserat Sverige år 2000.

– De hänsynslöst effektiva men också mer brutala inslagen av det kapitalistiska samhället kommer steg för steg att undanröjas, menade han.

Det han oroade sig mest för var dock klimatförändringarna.

– Framstående forskare befarar att om vi går på i samma spår som hittills kan på sikt världshaven förstöras, de arktiska havsisarna smälta och andra klimatrubbningar uppstå som drastiskt kan påverka våra livsvillkor.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.