Annons

Björn Söder tillsammans med den strax därefter sjukskrivne partiledaren Jimmie Åkesson, vid uppropet i riksdagen 2014. 

Bild: 
Henrik Montgomery / TT

Fascister eller inte – vad anser forskarna?

En enkät med några Sveriges tyngsta forskare inom området nationalism och högerextremism visar att det inte finns anledning att kalla Sverigedemokraterna fascister.

Annons

Publicerad:

2014-12-09

Texten har kompletterats sedan den först publicerades på nätet (2014-12-09).

Sedan riksdagsvalet 2010 sitter Sverigedemokraterna i riksdagen och har dessutom en vågmästarroll. Något som de utnyttjade i december 2014, då de fällde den sittande regeringens budgetproposition. I diskussionen som följde har debatten om SD:s politiska färg intensifierats och vissa debattörer har gjort en poäng av att kalla SD fascister eller nyfascister.

Nationalencyklopedin karakteriseras fascism av förakt mot demokratin, vurm för den nationella revolutionen och kult av den karismatiske ledaren. I botten finns även ultranationalism och våldsdyrkan. Nyfascism är en samlingsbenämning på högerextrema rörelser som anknyter till fascismen, och som utmärks av invandrarfientlighet och förnekande eller bortförklaring av nazistiska grymheter under andra världskriget.

F&F har vänt sig till ett antal framstående forskare inom ämnen som statsvetenskap, sociologi och historia och ställt följande fråga: I debatten kallas ibland Sverigedemokraterna för fascister/nyfascister. Är det en rimlig benämning – eller finns det bättre?

1 | Klas-Göran Karlsson, professor i historia vid Lunds universitet, och medförfattare till artiklarna om fascism i Nationalencyklopedin, är kritisk till att kalla SD ett fascistiskt parti:

– Jag tycker inte att man ska missbruka detta begrepp mer än vad som redan gjorts. SD är i mina ögon ett nationalistiskt, främlingsfientligt och rasistiskt parti, men till skillnad från fascistpartier har partiet inte antytt annat än att de vill verka inom demokratins ram, med demokratiska metoder – ja, demokratin har ju blivit ett synnerligen användbart redskap för dem just nu – och utan den legitimering av politiskt våld som är typisk för fascistpartier.

2 | Anders Widfeldt, som är statsvetare vid University of Aberdeen och forskar om högerextrema rörelser i Europa:

– Enligt min uppfattning finns det inte fog för att kalla SD något som innefattar fascism. Partiets program har inte ett innehåll som är förenligt med något så när stringenta definitioner av fascism.

Anders Widfeldt menar att om man vill förhindra att SD får politiskt inflytande så är fascismstrategin förenad med risker. För om man inte lyckas driva hem fascistargumentet så kommer det att ytterligare stärka SD.

3 | Ulla Ekström von Essen, idéhistoriker vid Södertörns högskola som forskar om extremnationalismens historia, är mer vacklande inför etiketteringen:

– SD har liksom fascistiska och nazistiska rörelser ett starkt känslomässigt budskap. En känsla av annalkande hot, ”degeneration”, men också en känsla av intern storhet triggas, inte minst genom nationen som metafor för folk och enhetskultur. I det avseendet, när det alltså handlar om ultranationalism, är SD en blåkopia av fascism och nazism.

4 | Göran Dahl, professor emeritus i sociologi i Lund och författare till bland annat boken Radikalare än Hitler menar att fascismbegreppet är relevant.

Enligt honom kan fascism definieras som 1. extremnationalism, 2. en idé om att nationen anses hotad, 3. en idé om hur nationen ska räddas.

– Av dessa tre kriterier uppfyller SD de två senare, med råge. Och när det gäller det första ligger man väldigt nära, menar han, och skriver att Sverigedemokraterna ser nationen som hotad av ”massinvandringen”, vilken bör stoppas.

– En fascist har vanligtvis en totalitär tendens, men SD är demokrater, i demokratibegreppets snäva betydelse som majoritetsstyre.

5 | Heléne Lööw, docent i historia vid Uppsala universitet, är expert på högerextremism. Hon har bland annat skrivit böckerna Hakkorset och WasakärvenNazismen i Sverige och Med sökarljuset på vitmaktrörelsen.

– SD är enligt min uppfattning en ideologisk blandform av en rad olika strömningar som tillsammans skapade SD. En del är fascister, via Nysvenska rörelsen, en del är högerradikala via Sveriges Nationella Förbund. Så vi har en ärkereaktionär strömning, samt populister i form av alla de lokala och regionala populistpartier som de åt upp under 1990-talet. Dessutom finns en ursprunglig gren som kom från besvikna avhoppare från S och C och slutligen senare avhoppade från KD och M. Dessa skapade något vi egentligen inte har en bra term för ännu, menar Heléne Lööw.

6 | Alf W. Johansson, som är professor emeritus i historia vid Södertörns högskola och författare till standardverket Den nazistiska utmaningen, anser inte att SD är fascister:

– Något fascistiskt parti är det inte, men Sverigedemokraterna har ändå revolutionerat det ideologiska fältet i svensk politik genom att höger–vänsterdimensionen, som varit död i decennier, har återuppstått.

7 | Lena Berggren, som är historiker vid Umeå universitet och bland annat har skrivit boken Blodets renhet, värjer sig mot etikettfrågan helt och hållet:

– I det nu rådande väldigt infekterade läget används fascismbegreppet som ett moraliskt laddat politiskt slagträ, vilket gör det rätt meningslöst att försöka göra en vetenskaplig bestämning av SD – den kommer bara att politiseras. Min uppfattning är att frågan om SD:s ideologiska hemvist förvisso är vetenskapligt intressant, men att fokus för närvarande snarare bör läggas på en kritisk granskning av politiska sakfrågor, och då inte bara invandrings- och integrationsfrågorna. Ideologianalysen får komma senare, när den kan göras med noggrannhet och eftertanke.

8 | Dick Harrison, professor i historia vid Lunds universitet, är kritisk till fascismetiketten:

– Nej, fascister är inte en rimlig benämning. Det är bättre att beskriva partiet som främlingsfientligt, nationalistiskt, konservativt och populistiskt.

9 | Andreas Johansson Heinö, statsvetare vid Göteborgs universitet, författare till boken Gillar vi olika? och expert på högerextrema partier:

– Sverigedemokraterna är ett nationalistiskt parti, inte ett fascistiskt. Det är oseriöst att låtsas som om nationalism och fascism är synonymer. Det är olyckligt om betydelsen av begrepp som fascism och rasism devalveras. Menar man allvar med att Sverigedemokraterna är ett nyfascistiskt parti – och därmed per definition ett hot mot demokratin i Sverige – borde den logiska följden vara att det blir Säpos, inte de övriga partiernas, uppdrag att bekämpa dem.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.

31

Kommentarer

märkligt här har vi ett parti som själva benämner sig som socialkonservativa(vad det nu är
och så kommer det en drös av forskare en del av dem konservativa) och påstår att dom är främlingsfientligt konservativa.Men ingen av dom ger en tolkning av nyfascister.inte heller varifrån sd har sina historiska rötter.Det ,,,skulle avslöja forskarnas okunnighet i det här fallet

Vilket parti var det som grundade det rasbiologiska institutet och höll på med rashygien ända in på 70-talet? Socialdemokraterna.

Emma: När Gunnar Dahlberg blev ny chef för SFIR år 1935 upphörde den rasbiologiska forskningen. Dahlberg var anti-nazist och stark motståndare till rasteorier och kommenterade att "rasbiologi är ett uttryck för nationella fördomar och har inget
med vetenskap att göra." Fr o m den tidpunkten varSFIRs forskning inriktad på ärftliga sjukdomar. SFIR lades ner år 1958.

Det var inte heller socialdemokratiska politiker som drev på grundadet av SFIR, utan ett gäng forskare och professorer. Huvudpersonen var Herman Nilsson-Ehle, professor i ärftlighetslära, och andra medlemmer i fakulteten vid Karolinska institutet och det medicinska instituten vid Uppsala universitet. Att skylla detta mörka kapitel på S är bara barnsligt.

"Fredagen den 13 maj 1921 fattade riksdagen utan omröstning beslut att upprätta ett Statens institut för rasbiologi. Bakom riksdagsbeslutet fanns en motion, som hade framförts i riksdagens båda kammare den 13 januari 1920 och undertecknats av ledande politiker som socialdemokraten Hjalmar Branting och högerns Arvid Lindman. Upprättandet av det rasbiologiska institutet hade starkast möjliga politiska stöd. Motionen skrevs av den socialdemokratiske riksdagsmannen Wilhelm Björck tillsammans med anatomiprofessorn i Uppsala Vilhelm Hultkrantz, Herman Lundborg (som senare skulle bli chef för institutet) samt dennes förtrogne Robert Larsson. Drivande namn i riksdagen var bland annat statistikern Nils Wohlin från Jordbrukarnas riksförbund samt socialdemokraterna Edvard Wavrinsky och Alfred Petrén.

Som första namn på motionerna stod Alfred Petrén och Wilhelm Björck. I Andra kammaren var motionen förutom av Björck underskriven av både socialdemokraten Hjalmar Branting och högerledaren Arvid Lindman samt framträdande liberaler som Jacob Pettersson, Raoul Hamilton och Knut Kjellberg. Alla politiska riktningar i riksdagen var alltså representerade bland motionärerna.

Även ledande svenska akademiker utanför riksdagen engagerade sig i stödet för motionen. En av de mest framträdande var Herman Nilsson-Ehle, internationellt ryktbar som en framstående genetiker, specialiserad på förädling av sädesslag. Andra namn var Frithiof Lennmalm (nervsjukdomar, Karolinska Institutet), Torsten Thunberg (fysiologi, Lund), Carl Magnus Fürst (anatomi, Lund) samt docenterna Nils von Hofsten (zoologi/genetik, Uppsala) och Nils Heribert-Nilsson (botanik/genetik, Lund). Som bilaga till riksdagsmotionen fanns också ett protokoll där medicinska fakulteten vid Uppsala universitet prisade Lundborgs forskning."

Så visst ligger S bakom detta i allra högsta grad tillsammans med politiker från andra partier, även om institutet var självständigt så startades det ändå med hjälp av politiker genom motioner och senare underskrift av självaste statsministern Hjalmar Branting.

Som du kanske vet kan inte en utomstående lägga in en motion i riksdagen. Oavsett vem som driver den egentliga frågan, finns det alltid en riksdagsledamot som har skrivit under.

I övrigt styrker din beskriving exakt det jag säger. Flera av de professorer och forskare som drev på detta är nämda, inklusive Nilsson-Ehle, som beskrives av "en av de mest framträdande", precis som jag också skrev. Observera också att motionen fick brett politiskt stöd från vänster, höger och liberaler. Så jag förstår fortfarande hur någon kan dra slutsatsen att SFIR var en socialdemokratisk idé, även om S-politiker också var inblandande.

Det var väl socialantroposofiska instutitionen på uppsala unniversitet som instiftade rasbiologiska och inte något parti,mig veterligen har alla i sverige varit och är självständiga
men det kanske är ett önsketänk från sd-partister att så skulle vara fallet.

Aftonbladets ägare Gustaf Retzius var drivande för Statens institut för rasbiologi.
http://www.journalisten.se/nyheter/aftonbladet-agdes-av-en-rasforskare

Jag vill minnas att s och c har sina rötter i rasbiologiska institutet då man utförde skallmätningar. Rätta mig om jag har fel.

S och c är äldre partier än rasbiologiska institutet och har alltså inte sina rötter där.

Om man kallar SD för fascister har man aldrig träffat på ÄKTA fascister.

//Mahmoud

Bäste herr Thomas Amberg, ingen har förnekat SD:s historiska rötter, inte ens de själva. Men, och detta är den springande punkten, de har lämnat den historian bakom sig. Precis som exempelvis att socialdemokraterna bedrev ett rasbiologiskt institut på 60-talet. Så om gammal historia ständigt ska dras upp, då ska alla partiers historia dras upp. Ungefär som att vi ska dra upp kommunismens mycket blodiga historia, och att dagens vänsterpartiet en gång hette "vänsterpartiet KOMMUNISTERNA" och alla de andra, mindre kommunistiska partier vi har i Sverige, som mer eller mindre öppet hyllar kommunismen. Lars Ohly hyllar ju exempelvis Stalin och hur många människors död han var skyldig till har vi ingen aning om.

Så vad jag vill ha sagt är att nej, SD:s historia är inte vacker. Men å andra sidan sett, vilket partis historia är det? Moderaterna hade många nazi-anhängare i början av andra världskriget, men de avlade avbön när kriget tog slut. Att hänga upp sig på detta, att ständigt dra upp ett partis historia är att leka i sandlådan. Väx upp karl, släpp det förgångna och studera nuet. Var i partiets program står det att de skulle vara främlingsfientliga? Det står att de vill ha en flyktingpolitik som likna övriga Norden.

Vad det gäller socialkonservatism så finns det litteratur som beskriver det. Jag tänkte bara nämna det i förbigående, det går att läsa på om man vill.

Socialdemokraterna har aldrig lagt sig i vad man gör på unniversiteten,men jag kan tänka mig att det är ett önsketänk från sd´s sida

Statens institut för rasbiologi.
Enligt kunglig stadga för institutet var dess uppgift "att idka vetenskaplig forskning på rasbiologiens område med särskild hänsyn till svenska folket och till förhållandena inom Sverige". Det ålåg även institutet att meddela undervisning i rasbiologi.[1] Institutet upphörde 1958 och verksamheten knöts då till universitetet.

Institutet bildades efter en motion av socialdemokraten Alfred Petrén, bondeförbundaren Nils Wohlin med flera.

(http://sv.wikipedia.org/wiki/Statens_institut_f%C3%B6r_rasbiologi)

Det handlar ju inte om att vara för eller emot, utan om att ha belägg för sina uttalanden.
I affekt efter regeringskrisen använder Finansministern nyfascistisk, Statsministerns medarbetare skriver en debattartikel där samma uttryck används, Statsministern försöker sedan reda ut begreppet i Agenda - med mindre lyckat resultat. Statsministern hänvisar då till en av historiker och forskare kritiserad bok, skriven av en journalist utan reell utbildning i historia eller forskning.
Troligtvis en kontraproduktiv taktik, samt ett skolboksexempel på såväl okunnighet, intellektuell oärlighet och kanske ytterligare ett tecken på senaste årens fallande bildningsnivå.

**Det är bättre att beskriva partiet som främlingsfientligt, nationalistiskt, konservativt och populistiskt. ** så om man lägger till korporativism blir de då ny fascister? gammal hederlig fascism är som sagt i artikeln när sd beteckna sig som revolutionära manschauvinister, yrkar på korporativism, kräver att alla partier utom det egna ska avskaffas, går till angrepp mot alla som tolkas som "svaga", vill återupprätta ett rasbiologiskt institut, uttrycker en önskan att återställa Sveriges gränser till vad som gällde före freden i Nystad 1721 och genomför en militant marsch mot Stockholm med idel partimedlemmar i folkdräkt i syfte att gripa makten – den dagen är de att betrakta som fascister.

men är inte sd då farligt nära till att vara ny fascister eller???

Thomas: Det är väl kanske så att de har sina historiska rötter på ett visst ställe, men det hindrar ju inte att partiet har utvecklats? Vänsterpartiet har sina rötter i komunismen och Socialdemokraterna ledde Sveriges rasbiologiska forskning...

Det här med var SD har sina rötter. Jag tycker att alla partier ska redovisa sina rötter och sina mörkare beslut. Rasbiologiska Instituet, Baltutlämningen...
Den som är utan synd kan kasta första stenen.

När vi talar om SDs och de andra partiernas rötter kan det väl vara på sin plats att se hur långt tillbaka i tiden dessa mörka tankar ligger?
Var det en tydlig rasbiologisk profil som lockade dagens partitopp till S på 60-talet?
Var det banden till nazismen på 30-40-talen som lockade dagens toppmoderater till partiet?

Och hur ser det då ut med SD i jämförelse?
När partiledningen gick med så gjorde de det i ett parti där hakkors, bokbål, Hitlerhälsningar och gatuvåld utgjorde en stor del av identiteten.

Jag skulle vilja säga att det ligger en väsentlig skillnad i just den där tidsaspekten.

Varför har ni inte frågat statsvetare? Visst har de fascistiska tendenser, bara 1 ex: att förbjuda vissa tidningar till presskonferenser mm. De har även hotat med att så fort de har makten ska fler förbjudas. Det är ju grundläggande för fascism: att förbjuda Oliktänkande.

Statens institution för rasbiologi upprättades efter att riksdagen 1921 röstat igenom en motion undertecknad av så väl Branting som Lindman, m fl. Bakom denna motion, liksom drivande för dess genomförande stod flera socialdemokratiska namn så som Petrén och Björck. Dock är det inte helt korrekt att enbart hålla partiet ansvariga. Förslaget hade ett starkt stöd från båda blocken.

Vad som däremot är av större signifikans är att inte låta mytomaner som Arnberg stå oemotsagda. Låt vara att dennes undermåliga behärskande av språket redan fällt hans trovärdighet sedan tidigare.

Förövrigt ger historisk bakgrund varken nödvändigt eller tillräckligt stöd för en slutsats om nuvarande förhållande. En adekvat jämförelse mellan ett historiskt statsstyre och en modern ideologi kan således inte ta hänsyn till mer än en tidpunkt i tiden, olika miljöer, eller olika begreppsdefinitioner samtidigt för respektive jämförelseobjekt. Kriterierna måste vara konsekventa och helst generella över så lång tid som möjligt. Eftersom frågan att ta ställning till löd "Är SD fascister?" är det alltså en fråga avgränsad till tidpunkten "för närvarande" och utifrån begreppsdefinitionen av fascism härledd ur den historiska förståelsen av statsstyret i Italien under tidigt 1900-tal.

Ni skrev uppenbarligen inte till samma expert som Aftonbladet pratade med får då hade ni i alla fall fått ett 'ja' så det luktar humbug.

"– Benämningen är helt fel. Jag har undervisat om SD vid Köpenhamns universitet. Vi studerade partiets eget material och inget ger belägg för rasism eller fascism."

Den som studerat SD:s partiprogram, och inte funnit spår av fascistiskt idégods, bör nog kanske snarast pensionera sig. Jag och många andra har studerat primärmaterialet, alltsedan SD grundades, och vi kan gärna tillsända professorn detta material och markera med brun färg på lämpliga ställen...så kanske det klarnar.

Vare sig Sören Holmberg, Dick Harrison eller Andreas Johansson Heinö anses vara särskilt framträdande, eller ens relevanta, rörande forskning om fascism. Det borde FoF ha koll på...Ingen av dessa forskare har heller erbjudit en definition av fascism som det råder forskningskonsensus kring. Den enda forskare värt namnet i artikeln är Helene Lööw, och hon menar mycket riktigt att SD:s politik är en sammelsurium av en rad olika ideologier, däribland fascism, och nazism, som är grunden för partiet. Det var inte längre än 15-20 år sedan...

Så ska detta anses vara "journalistik", så får FoF vackert börja med att utröna den akademiska definitionen av fascism samt nyfascism. Om man pratar med forskare som menar att sådan inte existerar, då har man helt enkelt frågat fel forskare. Här nedan en forskningsöversikt.

Här kommer en översikt, gjord av en välmeriterad tysk forskare, Andreas Umland, som sammanfattar väl dels Griffin, dels den nya synen på neofascism som råder och även utvecklingen inom akademien.

Poängen är att, definitionen av neofascism måste självfallet grunda sig i den verklighet som neofascismen förekommer i, inklusive metapolitisk retorik och taktik, inklusive "förnekelsen" och "upprördheten". Det är ideologin som står i centrum, och att tro att ett partis fundamentala ideologi genomgår närmare förändringar på en 10-års period är naivt, för att uttrycka saken milt.

Jämföras skall med t. ex Vänsterpartiet, som Sveriges f d utrikesminister inte försatte minsta tillfälle att koppla samman med Stalin och Gulag, gärna i valrörelse-tider. Vänsterpartiet blev också upprörd och värjde sig mot epitetet kommunist, och man får med förlov säga att de nog kommit en bra bit bort från Stalin och Gulag iaf.

Statistiken över politiska våldsdåd, och utgången av dessa, talar också ett tydligt språk. Samma kopplingar mellan SD och olika grupperingar.

Att applicera epitetet neo-fascistiskt på ett parti som är dels sprunget ur nazi-anstrukna rötter, dels förgrenat sig till ett demokratiföraktande parti med visioner om A- och B-medborgare, med tydlig fokus på nationen, med företrädare som påträffas med...järnrör på stan..

Well, egentligen ska det inte behövas en forskningsöversikt, känner nog många ute i stugorna...but here it goes:

"On the whole, the studies briefly reviewed here all constitute, in one way or another, valuable additions to a better understanding of the concept of generic fascism and contribute to a fresh rethinking of the current state of fascist studies. ... In view of the new wave of nationalism and fundamentalism after the end of the Cold War, all the above studies will not only improve our knowledge of modern European history, but also our comprehension of the world we are living in today."

http://www.researchgate.net/publication/249712371_Refining_the_Concept_o...

FoF kanske inte ska ge sig ut på områden man inte behärskar? Ni hade enkelt kunna be alla ni frågade om en definition av fascism, så hade ni kanske förstått hur galet det här projektet var. Flera hade säkert inte kunnat prestera ett svar och i övrigt hade ni fått lika många definitioner som svar på frågan.

Forskningen inom Fascism är skrämmande dålig och än idag kan forskarna inte ens enas om en vettig definition av fascism. Det har gått snart 70 år sedan fascismen förlorade i andra världskriget och "forskarna" kan fortfarande inte förklara vad fascism är. Det om något visar vidden av problemet. In i detta minfält klampar FoF helt aningslöst.

Det finns en amerikansk professor, Robert Paxton, som numera är pensionerad och som vigt större delen av sitt liv på att forska på europeisk fascism och fått flera utmärkelser för detta arbete. Paxton erkänner efter 30 års forskning att en definition av fascism är svårt, men han är den ende jag sett leverera något av substans. Jag kan rekommendera hans bok "Anatomy of fascism" för den som på allvar är intresserad av ämnet.
http://www.bokus.com/bok/9781400033911/the-anatomy-of-fascism/

Läser man Paxton:s bok, så förstår man varför det är korrekt att benämna SD som fascistiskt.

Jonas Olsson: Om tidsaspekten är av sådan vikt bör man samtidigt betänka att Lenin hängde på vänsterpartiets rikskansli till åtminstone 1998 (enligt vissa långt in på 2000-talet). Deras ledare har sagt sig vara kommunist (Ohly), på Jonas Sjöstedts sammankomster vajar både Lenin & Che på flaggorna. Gudrun Schyman var i flera år medlem i Marxist-Leninistiska Kampförbundet. Sjöstedt gick med partiet 1983 då de fortfarande hette VPK (Vänsterpartiet Kommunisterna). VPK ändrade namn till Vänsterpartiet först 1990 (under galgen-när muren fallit).
Med tanke på argument om tidsaspekt bör det inte finnas någon inom vänsterns toppskikt som inte dras till kommunism/är kommunist??
Angående frågan om fascism anser jag att närmast den rörelsen i svensk politik idag står extremvänstern: Statens behov går före individens frihet och medlet för att nå dit är med fördel våld. Ingen av dessa ideologier vill heller ha demokrati (inom fascism-eliten styr, inom kommunismen-kommunistpartiet).
Jag vill också påminna om att det i vänsterpartiets idéprogram (åtminstone tidigare-har inte läst det på några år) stått att läsa att deras utopi skall tillkomma genom revolution=våld.
Innan en mängd arga människor kommenterar min text: Märk väl att jag skriver NÄRMAST.
MVH /R

Hur kan du påstå något så befängt som att extremvänstern står nära fascism? Om du syftar till de aggressiva grupperingarna i stil med Afa så får du leta bra länge innan du hittar en medlem som sätter staten framför individen. Det är väldigt mycket närmare anarkistiska tankebanor i de kretsarna.
Vidare är det inkorrekt att kommunistpartiet styr i en kommuniststat. Om den sanna kommunismen faktiskt uppnås (något som ännu inte hänt i historien) så avsäger sig partiet makten och avgår när ideologin är införd och partiet är på topp.
Till sist: det finns många typer av revolutioner, och att direkt sätta likhetstecken mellan revolution och våld är nonchalant.

Jag undrar verkligen vad dessa forskare anser att fascism egentligen är!
SDs politik har sina rötter i Vit makt- rörelsen,Bevara Sverige svenskt och gamla nazister!
Jag ser detta med forskarna som ett inlägg och stöd för Alliansen som så förtvivlat behöver SD för att ta makten vid nästa val.
Det skulle inte förvåna mig om Dick och övriga ändrar åsikt om några år när SDs politik blir uppenbar och påverkar stora grupper av väljare som får lida för att några forskare ville sticka ut och vara oportunistiska. Har vi råd att låta SD regera!?
Pär Hagdahl

SD:s politik ÄR uppenbar. Den finns i deras politiska program och även i motioner som läggs i riksdag och kommunfullmäktige runt om i landet.
Tycker du inte att den är illa nog? Är det därför du måste anta att de döljer något?

SD är inte salongsfähiga och jag skulle inte vilja se dem i majoritetsregering. Men ett samarbete likt i Danmark eller Norge skulle fungera.
Det mesta i SD:s politik har de plockat upp dels från gammal S & M-politik och dels från våra grannländer. Det har ju fungerat förr i tiden i Sverige och det fungerar bevisligen utomlands. Så varför inte idag i Sverige?

Fast jag ser helst att de etablerade partierna vaknar upp ur sin självgoda psykos och vågar föra realpolitik. Om de stjäl frågor från SD så kommer SD att minska.

LIsa undrar "Varför har ni inte frågat statsvetare?"

Andreas Johansson Heinö är statsvetare vid Göteborgs universitet.

Har någon frågat forskarna om SAP är socialistisk eller Centerpartiet liberalt? Många forskare tror sig vara sofistikerade genom att "inte sätta en etikett" och det kanske snarare är den hållningen än innehållet i en vettig fascismdefinitionen artikeln visar oss.

Om man läser deras partiprogram får man en annan bild av partiet än om man lyssnar på vad deras företrädare säger. Och de förslag man lägger och det man gör visar ju den man egentligen är. Man ska inte låta sig luras av ett snyggt partiprogram. SDföreträdare vill exkludera vissa grupper av människor och har t.ex. utestängt och hotat mediaföreträdare. Det står naturligtvis inte i deras partiprogram att de står för det.

Det är svårt för attr inte säga omöjligt att hitta nåt fascistiskt i partiprogram etc. Så forskare och andra här har nog rätt så långt. Det är när man läser motioner och ser hur de resonerar och voterar vid budgetvotering och annat, som man undrar hur det står till. Den bilden som partiet visar upp+ där är ju annorlunda. Då bryr man sig inte om åldringar och andra som man i program säger sig värna om. Jag önskar att ni kunde granska vad de gör och säger, och inte bara partiprogram och liknande där de presenterar PK och tillrättalagda punkter. Finns någon auktoritet som har någon åsikt om hur e talar och agerar? *Vill att man kollar terrängen, inte bara kartan*