Annons

När trycket är cirka 4 000 gånger högre än i en vanlig gasflaska kan helium bilda kemiska föreningar.

Helium bryter ensamheten under press

Annons

Publicerad:

2017-04-13

Det näst vanligaste grundämnet i universum är ädelgasen helium, det periodiska systemets ensamvarg. Heliumatomer är kända för att hålla sig på sin kant och inte slå sig samman med några andra ämnen. Nu har forskare för första gången fått helium att ingå i en kemisk struktur. Under extremt högt tryck bildade de en kristallstruktur av natrium och helium. Liknande förutsättningar kan finnas inuti stora gasplaneter som Jupiter.

Källa: Nature chemistry

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.