Annons

En etisk ödesfråga som måste lyftas

Annons

Publicerad:

2017-09-25

Den amerikanska molekylärbiologen Jennifer Doudna är en av hjärnorna bakom en ny genteknik som är på väg att revolutionera människans förhållande till allt biologiskt liv. Hon är också medförfattare till en bok om tekniken – och en het kandidat till ett Nobelpris.

De första stapplande försöken att genförändra levande organismer gjordes redan på 1970-talet. Det ledde till en bred debatt, mest om risker. Med den nya tekniken Crispr/Cas9 har det blivit enkelt och billigt att i praktiken göra omfattande genetiska ingrepp. Men nu är det påfallande tyst bland debattörer som vanligtvis engagerar sig i viktiga samhällsfrågor. Jag har inte lyckats hitta en enda kvalificerad text om Crispr/Cas9 på någon av kultursidorna jag brukar läsa. Det är synd.

Boken A Crack in Creation är ett värdefullt bidrag till en diskussion om hur den nya tekniken kan påverka människans syn på naturen och sig själv. Bitvis är det gripande läsning om genetiska sjukdomar som skulle kunna utrotas. Bitvis blir det lite tekniskt, vilket kan stöta bort läsare utan den naturvetenskapliga bildning som krävs för att begripa grundläggande molekylärbiologi. Tyvärr innebär det sannolikt att boken aldrig kommer att lämna några avtryck på svenska kultursidor.

Litteraturhänvisningar

A Crack in Creation

Jennifer Doudna och Samuel Sternberg
Houghton Mifflin Harcourt Publishing

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.