Populär potatis mögelresistent med gener från vilda släktingar

Med hjälp av tre gener från vilda släktingar har en av svenskarnas favoritpotatisar, King Edward, gjorts resistent mot bladmögel. Men än så länge sätter reglerna för genetiskt modifierade organismer, GMO, stopp för kommersiell odling.

Publicerad

Jéssica Bubolz, en av författarna till den vetenskapliga studien, vid ett fältförsök med genförändrad King Edward som inte angreps av potatisbladmögel.
Foto: Erik Andreasson

Potatisbladmögel är ett stort problem för potatisodlare. Globalt förstörs 16 procent av all potatis av bladmögel och för att skydda plantorna krävs ofta upprepad besprutning med svampmedel.

Jakten på resistenta sorter har pågått länge. En av forskarna som arbetar med lösningar är Erik Andreasson, professor vid institutionen för växtskyddsbiologi vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.

I en nyligen avslutad studie har han och hans kollegor lyckats utveckla en variant av den populära matpotatisen King Edward som är resistent mot potatisbladmögel.

– Vi har inte kunnat påvisa något bladmögel alls och det är väldigt ovanligt, säger Erik Andreasson.

Gener från vilda släktingar

För att göra potatisen resistent hämtades tre gener från två olika vilda potatissläktingar. Generna kodar för så kallade immunreceptorer som känner igen proteiner från potatisbladmöglet. Plantan svarar då genom att döda en bit av det angripna bladet.

– Det är lite av den brända jordens taktik, potatisen offrar en del av bladet och det har visat sig väldigt effektivt.

Kvalitetsmässigt är det ingen skillnad på den genmodifierade potatisen jämfört med den ursprungliga.

– Detta kan alltså vara ett sätt att bevara gamla sorter i odling, säger Erik Andreasson.

Regler i vägen för odling

Om den resistenta varianten av King Edward skulle ersätta alla icke-resistenta på svenska åkrar skulle den totala mängden svampmedel minska med några procent inom jordbruket. Därmed skulle den genmodifierade potatisen kunna bidra till att uppfylla EU-kommissionens mål om att minska användning av kemiska bekämpningsmedel med hälften till 2030.

Men att få tillstånd för att odla genmodifierade grödor kommersiellt är i princip omöjligt inom EU på grund av GMO-reglerna som tillämpas mycket strikt.

– Det är väldigt frustrerande eftersom vi har en tydlig lösning på ett tydligt problem, säger Erik Andreasson.

EU ser över GMO-lagstiftningen

Det pågår en översyn av GMO-lagstiftningen och ett förslag väntas komma från EU-kommissionen till sommaren. Resultatet kan bli att reglerna lättas för vissa typer av genförändringar, bland annat när gener flyttas mellan korsbara sorter.

I Europa finns ett fåtal resistenta matpotatissorter som fått sin resistens genom traditionell korsning men ingen av dessa används i storskalig odling. I bland annat USA odlas däremot bladmögelresistent potatis som genmodifierats på ett liknande sätt som i den aktuella studien från SLU.

F&F i din mejlbox!

Håll dig uppdaterad med F&F:s nyhetsbrev!

Beställ nyhetsbrev

Prenumerera på Forskning & Framsteg!

10 tidningsnummer om året och dagliga nyheter på fof.se med kunskap baserad på vetenskap.

Beställ idag
Publicerad

Teknik

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor