Annons

Bild: 
Sigurd Fandango

Bakterierna – vår undergång?

Annons

Publicerad:

2021-01-16

Varje år dör 700 000 människor av antibiotikaresistenta bakterier. Enligt vissa prognoser kan siffran ha ökat till 10 miljoner år 2050.

Boken Bakteriekriget, av den norske författaren och journalisten Erik Martiniussen, är en 400 sidor lång redogörelse för alla de problem som bakterier orsakar, framför allt de antibiotikaresistenta varianterna. Författaren besöker forskare som försöker utveckla nya antibiotika och nya behandlingsformer. Vi får också möta personer som lever med resistenta bakterier i kroppen. De möts av misstro, okunskap, rädsla och utanförskap. Erik Martiniussen besöker djurfarmer där fodret och vattnet blandas med antibiotika, dels för att förebygga sjukdomar och dels för att öka produktionstakten – antibiotika används som tillväxthormoner. Det är en av förklaringarna till de växande problemen med resistenta bakterier. Även sjukvården bär skuld eftersom antibiotika har skrivits ut alltför lättvindigt.

Men hyllas den som hyllas bör. Boken bjuder också på läsning om bakterier som är helt livsviktiga för oss. Vi skulle till exempel inte överleva utan bakterierna som lever i vår matsmältningsapparat. Erik Martiniussen menar att vi måste sluta fred med bakterierna.

Litteraturhänvisningar

Bakteriekriget

Erik Martiniussen
Louise Bäckelin förlag

Antibiotikaresistenta bakterier sätter liv på spel

Bakterier som är resistenta mot antibiotika är ett allvarligt och växande hot mot både människors och djurs hälsa.

2020-03-05

Svenska forskare överlistar resistenta bakterier

När antibiotika inte längre biter tar forskarna till nya metoder för att ta kål på bakterierna.

2020-03-05

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.