Annons

"Vi måste minimiera de skadliga effekterna av klimatförändringarna och här gör vi inte ett bra jobb", säger Andrew McAfee.

Bild: 
Evgenia Eliseeva

Optimist i klimatmörkret

5 frågor till Andrew McAfee, forskare vid Sloan School of Management på amerikanska Massachusetts Institute of Technology, MIT.

Annons

Publicerad:

2021-01-16

Den globala uppvärmningen kan hejdas samtidigt som ekonomin fortsätter att växa. Det hävdar den amerikanska ekonomen Andrew McAfee som skrivit Mer från mindre. Men det är bråttom och kräver ett pris på kol.

1 | Greta Thunberg kallade ”evig ekonomisk tillväxt” för en ”saga” när hon talade i FN. Går det att förena tillväxt och minskade utsläpp av västhusgaser?

– Att frivilligt anamma negativ tillväxt för planetens skull är inget vinnande koncept.

– Det jag gillar med Greta är att hon hela tiden upprepar att vi måste lyssna på forskarna. Det håller jag med om, och vi vet hur vi kan växa och samtidigt minska vårt avtryck på planeten.

– Länder som Sverige och USA har framgångrikt vuxit ekonomiskt samtidigt som föroreningarna i luft, mark och vatten minskat. Hur lyckades vi med detta? Jo, på olika sätt gjorde vi det dyrare att smutsa ner. Vi måste se på växthusgaserna på samma sätt som på andra utsläpp och sätta ett pris på kol. Företagen skulle då snabbt hitta nya innovativa lösningar. Med politisk vilja är detta fullt möjligt.

2 | I boken beskriver du hur politik och opinion tillsammans med teknikutveckling och kapitalism kan driva fram en bättre värld. Ett nyckelbegrepp är dematerialisering. Vad är det?

– Tittar men historiskt var enda sättet att få ekonomin att växa att ta mer resurser från jorden. Förutom att vi har smutsat ner så har vi huggit ner träd och grävt hål i marken efter mineraler. Anledningen till att jag skrev boken är att det inte längre gäller. I världens rikaste och teknologiskt mest avancerade ekonomier minskar användningen av resurser som metaller och gödningsmedel samtidigt som ekonomin växer.

3 | En orsak är digitaliseringen, men mycket tillverkning har flyttat till andra länder som Kina. Tar du hänsyn till det?

– Ja, det gäller även med hänsyn tagen till import och export. Vi ser också tendenser till sådana här frikopplingar i Kina, där saker som luftföroreningarna och vattenkonsumtionen inte ökar i samma takt som tillväxten. Jag är säker på att den här trenden kommer att spridas över världen. I fattiga länder i Afrika kommer det att gå snabbare eftersom dessa länder hoppar över utvecklingssteg som att bygga fasta telefonnät med koppartråd.

4 | En sak är att vi har verktyg för att vända utvecklingen, men har vi tillräckligt med tid?

– Ju snabbare vi agerar, desto bättre och helst skulle vi agerat i går eller i förrgår. Vi måste minimiera de skadliga effekterna av klimatförändringarna och här gör vi inte ett bra jobb. Vi behöver göra mer och vi behöver göra det snabbare.

– Man ska inte glömma bort att vi har fler slagfält. Vi behöver bekämpa fattigdom och sjukdomar som den pågående pandemin och förse människor med rent vatten.

5 | Du är ändå optimistisk. Varför?

– Människor har en tendens till pessimism. Det är bra att fokusera på problem, men vi kommer att utveckla bättre redskap och innovationstakten kommer att förvåna många. Se bara på det snabba prisfallet på sol- och vindkraft. Vi kan lösa problemen, och om du ser dig omkring finns många trender som borde göra dig optimistisk.

Litteraturhänvisningar

Mer från mindre. Hur kapitalism och ny teknik kan rädda planeten

Andrew McAfee
Mondial

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.