Annons

Bild: 
Kyle Depew

Genförändrade bebisar i ett sammanhang

Annons

Publicerad:

2021-04-23

Från ett forskarmöte i Hongkong i november 2018 kom nyheten om att världens första genmodifierade människor, tvillingsystrarna Lulu och Nana, var födda i Kina. Den kinesiske forskaren He Jiankui hade använt gensaxen crispr till att ändra ett arvsanlag för att göra dem motståndskraftiga mot hiv-smitta. Händelsen väckte en enorm debatt och ledde så småningom till att He Jiankui hamnade i fängelse.

Ämnet för mötet i Hongkong var just genmodifiering av människor. En av deltagarna var Eben Kirksey, en amerikansk kulturantropolog i färd med att skriva en bok om etiska frågor kopplade till ny medicinsk teknik. Tvillingsystrarna Lulu och Nana gav skrivandet ett nytt fokus.

Resultatet är The mutant project, en bok som kopplar crispr och annan genteknik till politik, pengar och sociala förändringar runt om i världen. Texten spretar en del och är bitvis färgad av akademisk jargong. Å andra sidan har författaren gjort en enorm research. Han har besökt He Jiankuis födelsestad, talat med hans släktingar och mängder av forskare, etiker och entreprenörer i Kina och andra länder. En bild framträder av att en våga-vinn-mentalitet förklarar varför de första genförändrade barnen föddes i just Kina. Samtidigt står det klart att vi bara sett början på såväl löftesrika som oroande samhällsförändringar till följd av människans nya möjligheter att förändra sitt eget biologiska arv.

Litteraturhänvisningar

The mutant project

Eben Kirksey
St. Martin’s Press

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.