Annons

Forsmarks kärnkraftverk.

Bild: 
Vattenfall

Mer av kärnbränslet kan användas

Varför går det inte att utnyttja energin i kärnbränsle bättre så att det slipper slutförvaras i 100 000-tals år? Det är rena slöseriet att gräva ner outnyttjat bränsle.
/Karl-Gustav Nylin

Annons

Publicerad:

2021-12-22

Svar av Pär Olsson, professor i fysik, KTH

I de vattenkylda reaktorer som används i dag går det dessvärre inte att utvinna så mycket mer energi än vad som görs. Vattnet runt bränslestavarna bromsar neutronerna som sänds ut med hög energi vid kärnklyvningen. Resultatet blir så kallade långsamma neutroner, som är mycket effektiva för att klyva just uran-235 och även plutonium-239, men inte några andra ämnen. Under drift skapas en stor mängd andra radioaktiva ämnen med mycket lång livslängd och dessa blir alltså kvar. Det är orsaken till att vi med dagens teknik får uttjänt kärnbränsle som kräver mycket lång förvaringstid.

Det går dock utmärkt att klyva de problematiska ämnena i andra typer av kärnreaktorer, där vatten inte används som direktverkande kylmedel och neutronerna därmed inte bromsas. Detta forskar vi aktivt på. Vårt mål är en teknik som använder näst intill all energi i uranet. Detta kräver dels reaktorer med snabba neutroner, dels upparbetningsanläggningar där kvarvarande radioaktiva ämnen i använt bränsle återvinns till nytt bränsle.

Kärnkraftens vara eller ickevara

Finland bygger nytt. Tyskland lägger ner. I Sverige väcker kärnkraften åter debatt i ljuset av klimatkrisen.

2020-01-23

Ökat stöd för kärnkraft bland svenskarna

Fler svenskar vill ha kvar kärnkraften.

2020-06-26

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.