Byggstart för liten svensk reaktor

Publicerad
Kärnkraftsreaktorn Ringhals 1 stängs den 31 december 2020 efter att ha varit i bruk sedan 1976.Infälld bild: En första skiss på hur den svenska blykylda reaktorn kommer att se ut. Höjden är 5 meter och diametern 4,5 meter.
Bild: Björn Larsson Rosvall / TT, KTH

På Kungliga tekniska högskolan, KTH, i Stockholm pågår förberedelser inför bygget av en ny typ av kärnkraftsreaktor. Projektet, som formellt startar i januari 2021, har fått 50 miljoner kronor av Stiftelsen för strategisk forskning för att ta fram de tekniska underlag som krävs för att licensiera den nya reaktorn.

– Sedan vill vi gå vidare och bygga en prototyp men först behöver vi ytterligare 200 miljoner, säger Pär Olsson, professor i fysik vid KTH, som leder projektet.

Små modulära kärnkraftsreaktorer

Målet är att så småningom bygga en demonstrationsreaktor vid kärnkraftverket i Oskarshamn. Om allt går vägen skulle den stå klar om tio år, men dessförinnan återstår flera utmaningar. Reaktorn ska till exempel kylas med flytande bly, vilket kräver nya, tåliga material.

Projektet är ett av ett 70-tal runt om i världen som utvecklar små, modulära kärnkraftsreaktorer, SMR. Tanken är att de ska bli enklare och billigare att bygga jämfört med dagens reaktorer, samtidigt som de ska bli säkrare.

Reaktorn som designas på KTH tillhör den så kallade fjärde generationen, som ska kunna använda kärnbränslet mycket mer effektivt än i dag och därmed lämna efter sig mindre mängder långlivat avfall.

Mindre reaktorer ersätter kolkraft

Nyheterna kring SMR har duggat tätt under 2020. Bland annat bygget av en liknande blykyld reaktor, Brest 300, i Ryssland. Där kopplades även det första flytande, modulära kärnkraftverket in på elnätet under året. I USA fick den första SMR-konstruktionen godkännande från landets motsvarighet till Strålsäkerhetsmyndigheten och i oktober delade USA:s energidepartement ut motsvarande 1,5 miljarder kronor till två SMR-företag. Storbritannien har valt tre SMR-konstruktioner som får motsvarande 100 miljoner var för fortsatt utveckling.

Pär Olsson anser att kärnkraften kommer att behövas under lång tid framöver.

– Det går inte att ersätta all fossil energi i den takt som klimatet kräver. Däremot finns en möjlighet att relativt snabbt bygga mindre reaktorer som kan ersätta till exempel kolkraftverk.

F&F Evenemang:

En kväll om livet efter digitaliseringen

En tankeväckande och lärorik kväll med teknikhistorikern Nina Wormbs, sociologen Malin Åkerström, filosofen Hans Ruin och litteraturvetaren Jesper Olsson. 25 januari på Playhouse Teater i Stockholm.

Läs mer och boka
Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor