Torsten Söderbergs Stiftelse

Torsten Söderbergs Stiftelse grundades 1960 av generalkonsul Torsten Söderberg och hans hustru Wanja. Stiftelsen har till ändamål att ”främja vetenskaplig forskning och vetenskaplig undervisnings- eller studieverksamhet varvid företrädesvis de ekonomiska, medicinska och rättsvetenskapliga områdena skall komma ifråga”. Stiftelsen utdelar årligen Söderbergska priset, Torsten och Wanja Söderbergs pris samt Söderbergska handelspriset.

www.torstensoderbergsstiftelse.se

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor