Verket för innovationssystem

VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. Vår uppgift är att främja hållbar tillväxt genom att förbättra förutsättningarna för innovation och att finansiera behovsmotiverad forskning. Varje år investerar VINNOVA ca 2,7 miljarder kronor i olika insatser.

VINNOVA är en statlig myndighet under Näringsdepartementet. Vi är drygt 200 personer och har kontor i Stockholm och Bryssel. Generaldirektör är Charlotte Brogren.

www.vinnova.se

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor