Vetenskapsrådet

Vetenskapsrådet, VR, är en statlig myndighet som ger stöd till grundläggande forskning av högsta vetenskapliga kvalitet inom alla områden. Utöver forskningsfinansiering arbetar myndigheten med strategi och analys samt forskningskommunikation. Målet är att Sverige ska vara en ledande forskningsnation. Vetenskapsrådets största verksamhet är forskningsfinansiering, både finansiellt och verksamhetsmässigt. Vetenskapsrådet arbetar på flera sätt för att bidra till kraftsamling, profilering och förnyelse av svensk forskning men även långsiktig kunskapsuppbyggnad inom analys och uppföljning av forskning. Forskningskommunikation och etikfrågor är andra områden för VR.

www.vr.se

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor