Annons
Ung kvinna och man som tränar

Regelbunden träning leder till bättre studieresultat, enligt nya studier.

Bild: 
Istock photo

Träning vässar betygen

De universitetsstudenter som går på gym oftare får bättre studieresultat. Samtidigt visar en annan ny studie att regelbunden idrott i grundskolan ger bättre betyg – för pojkar.

Författare: 

Publicerad:

2017-09-12

I ett experiment i Norge delades fria gymkort ut till ett antal slumpmässigt valda universitetsstudenter. En kontrollgrupp med likvärdiga tidigare studieresultat fick inget gymkort.

Tidigare studier har kunnat belägga ett samband mellan goda studieresultat och träning, utan att kunna fastslå vad som leder till vad.

Experimentet visade att 70 procent av dem som fick gymkort besökte gymmet minst en gång, och denna grupp sedan tränade betydligt mer än kontrollgruppen – i genomsnitt en gång i veckan under den termin försöket varade.

Gruppen som fick gymkort presterade även betydligt bättre i sina studier.

En termins studier i Norge motsvarar 30 poäng. Genomsnittsstudenten tar 25 poäng per termin, och de som fick fria gymkort tog 1,5 poäng mer än snittet, vilket motsvarar omkring 5 procents ökning i studietakt.

– I praktiken handlar det om färre bommade tentor, säger Mathias Ekström, som är forskare i nationalekonomi vid Norges Handelshögskola samt knuten till Institutet för Näringslivsforskning i Sverige.

Dessutom fick studenterna fylla i enkäter om sin livsstil och studievanor. Analysen av enkätsvaren visade att det främst var studenter som hade problem med självkontroll och hade osunda vanor som mest förbättrade sina studieresultat av träning. Forskarna ”tolkar detta som att träning är karaktärsdanande och därmed underlättar för individen att få struktur på livet, inklusive studierna”. De såg inga tydliga könsskillnader i resultaten.

– Om effekten håller i sig över längre tid så ger regelbunden träning en betydlig effekt på en lång utbildning, säger Mathias Ekström.

Studien omfattar 800 studenter i dryga 20-årsåldern i Bergen i Norge, och har genomförts av forskare vid bland annat Norges Handelshögskola och University of California San Diego.

En annan studie från Lunds universitet från tidigare i år inskärper betydelsen av fysisk aktivitet. Där studerades 630 niondeklassare under perioden 2003–2013 som hade haft idrott varje dag sedan årskurs ett. De jämfördes sedan med en kontrollgrupp från likvärdiga skolor. Det visade sig att de pojkar som hade daglig idrott presterade betydligt bättre i skolan än kontrollgruppen. De hade i snitt 13 procent högre betyg än kontrollgruppen, och som en följd av det uppnådde fler gymnasiebehörighet.

Bland flickorna uppnåddes ingen mätbar effekt, och forskarna tror att det delvis handlar om att de hade högre betyg från början. Forskarna betonar att daglig rörelse är bra för barn, och att mer idrott på schemat vore ett billigt sätt att förbättra skolresultaten.

Du har just läst en artikel från tidskriften Forskning & Framsteg. Prenumerera här.

Kommentera:

Dela artikeln:

TIDNINGEN FÖR DIG SOM ÄR NYFIKEN PÅ ALLVAR
10 nummer 779 kr
2 nummer 99 kr
Du vet väl att du kan läsa Forskning & Framsteg i din läsplatta? Ladda ned appen från App Store eller Google Play. (Läsplatteutgåvan ingår i alla prenumerationer.)

Lägg till kommentar