Kvinnor har högre skolbetyg – män är bättre på högskoleprovet

Kvinnor är mer ambitiösa och lägger ner mer tid på skolarbetet än män. Det gör att kvinnor har högre skolbetyg. Men män får bättre resultat på högskoleprovet. 

Publicerad
Flickor har högre skolbetyg än pojkar, visar en ny studie.
Bild: Istock

En ny rapport från Institutet för Arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) visar att kvinnor har högre avgångsbetyg från gymnasiet medan män har bättre resultat på högskoleprovet. Rapporten visar också att betyg och högskoleprov delvis fångar olika saker, och att de med goda betyg oftare slutför en högskoleexamen. Rapportförfattarna finner alltså i likhet med tidigare forskning att skolbetygen är ett bättre mått på vem som kommer att fullfölja en högskoleexamen än vad högskoleprovet är. 

Att kvinnor har högre skolbetyg än män tycks främst bero på att kvinnor har högre motivation för skolarbete och lägger ner mer tid på det. Att män presterar bättre än kvinnor på högskoleprovet verkar bero på att de män som väljer att skriva provet i genomsnitt har mer av de förmågor som är viktiga för att skriva ett bra provresultat.

Rapportförfattarna Georg Graetz och Arizo Karimi har studerat samtliga elever som avslutade grundskolan 1993–2012 och fokuserar på gymnasiebetyg och högskoleresultat 1996–2015. Utöver det har 4 000 elever födda 1992 studerats i den stora forskningsdatabasen ”Utvärdering Genom Uppföljning”, UGU, som är en del av den nationella utvärderingen av skolan.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor