Annons

astrofysik

De gåtfulla korta pulser av radiostrålning som kallas radioblixtar ( fast radio bursts ) har gäckat astronomer ända sedan den första upptäcktes 2007. Hittills har arton stycken listats. Alla utom en har blinkat förbi på några få tusendels sekunder, utan att ge tillräckliga ledtrådar till varifrån radiostrålningen kom. En av dem har dock upprepat sig. Den har gett ifrån sig en oregelbunden serie blixtar, utan synbart mönster. Med hjälp av ett samarbete mellan flera radioteleskop har astronomerna kunnat ringa in var på himlen radioblixtkällan finns. Ett optiskt teleskop på Hawaii gav sedan den...
”Jag visste tidigt att jag skulle studera fysik och ägna mig åt det jag såg som de riktigt fundamentala frågorna, men strängteori var inget jag hört talas om. Första gången jag på allvar stiftade bekantskap med begreppet var när en energisk man höll föredrag i Uppsala någon gång under andra halvan av 1980-talet. Jag skulle precis påbörja mina doktorandstudier och ville gärna veta vartåt forskningen var på väg. Föredragshållaren var Hector Rubinstein, en av fysikvärldens mest omstridda och färgstarka personer. Han var nyss kommen till Uppsala och kunde berätta om den nya och fantastiska teorin...
Forskare från bland annat Stockholms universitet har bevisat att vår egen galax är full av mörk materia, en okänd sorts materia som tidigare bara hade observerats indirekt i avlägsna galaxer. Studien började med världens hittills största kartläggning av hur gaser och stjärnor i Vintergatans inre delar roterar runt galaxcentrum, vilket avslöjar hur mycket massa som finns och drar dem inåt. Den massan jämfördes sedan med en noggrann undersökning av hur den lysande materien som vi kan se är fördelad i vår galax. – Vid det laget kunde vi subtrahera den ljusa massan från den totala och därmed få...
När kometen Ison påbörjade sin resa mot solen för en halv miljon år sedan fanns inga moderna människor. Våra förfäder Homo erectus var på vandring från Afrika till Europa och Asien, och lämnade efter sig spår av stenverktyg, lägereldar och ben från bytesdjur. Vi vet inte om de talade ett språk eller hade förmåga att reflektera över tillvarons villkor. När kometen nu når höjdpunkten, och kanske slutet, på sin långa resa möts den av en annan människoart, Homo sapiens – en självmedveten och tänkande varelse på jakt efter sitt ursprung. Nyfikenheten har drivit oss att utforska varje aspekt av vår...
Ett tredje utbrott på solen under ett och samma dygn överraskade nyligen solforskarna. Solfläcken som kopplas till kanonaden vänder sig snart mot jorden. Så eventuella kommande utbrott skulle kunna dränka oss i en ström av högenergetiska partiklar. De processer i solen som ligger bakom solfläckarna tros även ligga bakom solvinden, den partikelstrålning som solen sänder ut. Aktiva solfläckar frigör stora moln av laddade partiklar från solatmosfären, koronan, som far genom rymden med hastigheter på miljoner kilometer i sekunden. Det kan ta några dygn för molnet att komma till oss, men när...
Fråga: Stjärnor bildas ju av gasstoff som ansamlas via gravitation. Men hur skapas det supertryck som krävs för att tända en ny sol? Lasse