Annons

astrofysik

Nu har svaret kommit från det stora Icecube-teleskopet i Antarktis – inga neutriner från exploderande supernovor har registrerats. Därmed faller den nya teori som knyter neutriner till gammablixtar, universums kraftigaste urladdningar. Enligt teorin skulle gammablixtarna komma från nyblivna supernovor. Men i så fall borde de upptäckta gammastrålarna följas av neutrinoskurar. Fast några sådana har alltså inte gått att upptäcka. Nu ställs astronomerna inför utmaningen att hitta en ny förklaring till de gåtfulla gammablixtarna.
En tidig sommarmorgon stod vi där, förväntansfullt väntande. Vi höll oss på säkert avstånd från den enorma heliumballongen som snart skulle lyfta teleskopet. Ballongen skulle bäras av de höga stratosfäriska vindarna ända bort till västra Kanada. Förväntningarna blev ännu högre sedan beslutet att gå vidare med uppskjutningen hade tagits några timmar tidigare och den mycket ömtåliga ballongen flyttats till startplattan för att försiktigt packas upp. Beslutet att starta hade inte tagits lättvindigt. Ballongen är tunn som en fryspåse och så skör att om den väl har packats upp måste den antingen...
– Jag upptäckte redan som doktorand i fysik i Berkeley att om jag höll på med sådant som parallella världar skulle mitt nästa jobb bli på McDonalds. Trots att det var just de stora, djupa frågorna som från början lockade mig till fysiken. Men det handlar om ett val – passionen eller karriären. Och även om Max Tegmark tycker att frågan om huruvida det finns andra världar än vår är spännande, så har han lyckats väl också med karriären. Numera är han professor vid en av världens mest prestigefulla fysikinstitutioner på Massachusetts institute of technology, MIT, i Cambridge. – Jag utvecklade en...
Metanhalten i jordens atmosfär har mer än fördubblats på hundra år. I dag svarar den för ungefär 20 procent av den växthuseffekt som alla gaser utom vattenånga står för.
Det är först helt nyligen som vi fått chansen att ta reda på vad som händer med materia precis innan den slukas av ett svart hål.