Annons

barn

När forskare  från Temple university och Rhodes college  i USA studerade  1 100  barn mellan fyra och sju år, såg de  att rumsuppfattning och annan kognitiv utveckling stod i direkt relation till vilka saker barnen lekte med. Sambandet  var  lika starkt för både flickor och pojkar,  men  pojkarna använde bygg- och konstruktionsleksaker i större utsträckning och  visade sig  därför  ha större spatiala  färdigheter.  Forskarna tror att könsskillnaden i rumslig förmåga skulle försvinna om flickorna bara övade mer på den i leken. Studien har publicerats i Psychological Science .
Barn som föds med provrörsbefruktning, så kallad in vitro-fertilisering (IVF) [...]
Finska krigsbarns erfarenheter kan vara till hjälp för dagens flyktingbarn. En studie om barnens psykiska hälsa som gjorts vid Stockholms universitet, Harvard university i USA och Helsingfors universitet visar tydliga skillnader i hur flickor och pojkar påverkats. De pojkar som skickades till Sverige har klarat sig bättre i vuxenlivet än deras bröder som stannade kvar i Finland, medan kvinnliga krigsbarn i högre grad drabbats av depression än systrar som inte reste. Evakueringen av omkring 70 000 barn från Finland till Sverige och Danmark under andra världskriget har kallats världshistoriens...
Årets fredspris går till den indiske barnrättsaktivisten Kailash Satyarthi och den blott 17-åriga pakistanskan Malala Yousafzai ”för deras kamp för barn och ungdomar och deras rätt till utbildning”. Kailash Satyarthi har arbetat mot barnarbete, och Malala Yousafzai blev världsberömd då hon 2012 utsattes för ett mordförsök av islamister, på grund av sitt engagemang för flickors rätt att gå i skola i nordvästra Pakistan, där talibanerna har en stark ställning. Fredsforskarna vid Uppsala universitet tycker att valet är bra. Även om kopplingen till fred inte är omedelbar så är pristagarnas arbete...
År 1966 fick 12 000 barn i årskurs sex i Stockholm den hypotetiska frågan om de ville ha 100 kronor direkt i handen eller 1 000 kronor om fem år. Nu har experimentet följts upp, och resultaten är entydiga – de som tänker långsiktigt får ett bättre liv. De fick bättre betyg, bättre hälsa och tjänade mer. Det framgår av en ny rapport från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, där man via registerdata följt dessa personer i över fyra decennier. De otåliga barnen presterade framför allt sämre i skolan. Men sedan visade det sig att de även hade större sannolikhet att...
Oregelbundna sömnvanor påverkar barn negativt. Det framgår av en brittisk studie av över 10 000 barn i åldrarna tre, fem och sju år. Forskarna har analyserat information om sömntider och uppförande i skola och förskola samt i hemmet. De som lade sig senare än klockan nio eller på oregelbundna tider var oftare stökiga, hyperaktiva eller kom i konflikter. Resultaten var tydliga även efter att man kontrollerat för socioekonomisk bakgrund. – Vi vet att utvecklingen i tidig ålder har bäring på hälsa och beteende längre fram i livet, säger Yvonne Kelly, professor i folkhälsa vid University college...