Annons

barn

Årets fredspris går till den indiske barnrättsaktivisten Kailash Satyarthi och den blott 17-åriga pakistanskan Malala Yousafzai ”för deras kamp för barn och ungdomar och deras rätt till utbildning”. Kailash Satyarthi har arbetat mot barnarbete, och Malala Yousafzai blev världsberömd då hon 2012 utsattes för ett mordförsök av islamister, på grund av sitt engagemang för flickors rätt att gå i skola i nordvästra Pakistan, där talibanerna har en stark ställning. Fredsforskarna vid Uppsala universitet tycker att valet är bra. Även om kopplingen till fred inte är omedelbar så är pristagarnas arbete...
År 1966 fick 12 000 barn i årskurs sex i Stockholm den hypotetiska frågan om de ville ha 100 kronor direkt i handen eller 1 000 kronor om fem år. Nu har experimentet följts upp, och resultaten är entydiga – de som tänker långsiktigt får ett bättre liv. De fick bättre betyg, bättre hälsa och tjänade mer. Det framgår av en ny rapport från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, där man via registerdata följt dessa personer i över fyra decennier. De otåliga barnen presterade framför allt sämre i skolan. Men sedan visade det sig att de även hade större sannolikhet att...
Oregelbundna sömnvanor påverkar barn negativt. Det framgår av en brittisk studie av över 10 000 barn i åldrarna tre, fem och sju år. Forskarna har analyserat information om sömntider och uppförande i skola och förskola samt i hemmet. De som lade sig senare än klockan nio eller på oregelbundna tider var oftare stökiga, hyperaktiva eller kom i konflikter. Resultaten var tydliga även efter att man kontrollerat för socioekonomisk bakgrund. – Vi vet att utvecklingen i tidig ålder har bäring på hälsa och beteende längre fram i livet, säger Yvonne Kelly, professor i folkhälsa vid University college...
De senaste tio åren har antalet barn som dödats i olyckor – i trafiken, av drunkning, på grund av fallskador och liknande – halverats. År 2002 dog 48 barn i olyckor i Sverige, år 2012 hade antalet minskat till 25, enligt Socialstyrelsens senaste rapport . Olyckor är den näst vanligaste dödsorsaken bland barn i åldern 1–14 år. Dödliga tumörer är den vanligaste.
I USA dricks mest läsk per person i världen. I en undersökning av nästan 3 000 femåringar från 20 städer i USA visas att barn som konsumerar mycket läsk varje dag ofta är aggressiva, har koncentrationssvårigheter eller drar sig undan. Över 40 procent av de undersökta barnen dricker minst en läsk om dagen, och 4 procent dricker fyra eller fler läsk varje dag. Ju mer läsk barnet dricker, desto vanligare att barnet förstör kamraters leksaker, hamnar i slagsmål eller liknande. I studien har man justerat för socioekonomiska variabler samt även för faktorer som föräldrarnas hälsa, omfattningen av...
Forskare i Storbritannien har undersökt en ny metod för att hitta Downs syndrom och andra genetiska avvikelser tidigt under graviditeten. Den bygger på att analysera det dna från fostret som finns i mammans blod. Testet kan göras från den tionde graviditetsveckan. Jämfört med de metoder som används i dag ökar sannolikheten för att upptäcka foster som har Downs syndrom från 90 till 98 procent. Risken att man får ett felaktigt besked om genetiska avvikelser minskar femtio gånger, från 5 till 0,1 procent. Den metod som i dag vanligen erbjuds i Sverige, kub-testet, bygger på den gravida kvinnans...