Annons

fysik

En droppe svävar i ett elektriskt fält med hjälp av en laser. Om en enda elektron absorberas av droppen hoppar droppen en bit, och ändringen kan mätas med linjal. I denna uppdaterade version av ett klassiskt experiment har ett forskarlag i Göteborg gjort det möjligt att med blotta ögat se påverkan av en enda elektron. Källa: Nature Prenumerera på Forskning & Framsteg! Tidskriften med faktakollade och ögonöppnande reportage och vetenskapsnyheter utkommer med 10 nummer per år. Prenumerera
Svar av Örjan Johansson , professor i teknisk akustik, Luleå tekniska universitet Ljudets hastighet beror på två egenskaper i det medium som det rör sig i: mediets täthet (densitet) och hur lätt mediet är att komprimera. Ju lägre täthet desto snabbare ljud, och ju svårare att komprimera desto snabbare ljud. Att helium har lägre densitet än luft – vilket vi ser vi på att en heliumballong stiger uppåt – innebär därmed att ljud rör sig snabbare i helium. Att ljudet rör sig snabbare i vatten än i luft, trots vattnets högre täthet, beror på att den andra egenskapen i det fallet blir utslagsgivande...
Under 1700-talet var elektriciteten en mycket gåtfull kraft. Många forskare experimenterade med den. Ett vanligt verktyg var leidenflaskan – en sorts enkelt batteri för att lagra statisk elektricitet. Benjamin Franklin var en av dem som utförde många typer av experiment, bland annat genom att ladda upp olika föremål. Han fann bland annat att elektriska gnistor lättare uppstod vid ett hörn eller en spets, än mitt på en jämn yta. Han gjorde också djurförsök och beskrev resultaten . En kyckling som bedövats med en kraftig stöt blev blind. En kalkon som dödats med elektricitet befanns vara mycket...
Atomur är extremt viktiga både för många typer av precisionsmätningar och för samordningen av internationell atomtid för jordens tidräkning. Dessa klockor håller takten med hjälp av frekvensen på ljuset som sänds ut när en elektron hoppar mellan två utvalda energinivåer i en atom. Vid ett experiment i Boulder, USA, har forskare nu lyckats koppla ihop tre atomur baserade på olika typer av atomer, och jämföra dem med varandra över flera månaders tid. Resultatet blev en jämförelse med arton decimalers noggrannhet. – Det man ville göra i det här experimentet var att jämföra hur stabila de är mot...
En frekvenskam är ett mönster av ljus. Om det delas upp med ett prisma blir det inte till en kontinuerlig regnbåge utan till smala band av olika färger fördelade på exakt samma avstånd från varandra. Forskaren Victor Torres Company leder en forskargrupp vid Chalmers som har utvecklat en ny version av en typ av frekvenskam, en mikrokam på ett chip. Varför är frekvenskammar viktiga? – Frekvenskammar är väldigt mångsidiga. Man kan använda dem för molekylär spektroskopi, för att mäta distans, för telekommunikationssystem – det är något som kommer starkt – och för att hitta exoplaneter. Om vi...
Fyll behållare med olika ämnen. Låt en robot blanda dem i tusentals olika kombinationer och testa vilka som är bäst på att absorbera solljus eller fungera som elektrolyt i ett batteri. I Södertälje har en pensionerad läkemedelsrobot fått ett nytt uppdrag: att hitta morgondagens energimaterial.