Annons

fysik

Skönhet har blivit en sorts urvalskriterium för bra teorier inom fysiken. Sökandet efter symmetrier och enkelhet har tidigare varit fruktbart och har bland annat lett till att man kunnat förutsäga och sedan hitta nya partiklar. Mycket teoretisk fysikforskning i dag försöker hitta fram på samma sätt, trots att det egentligen inte finns någon garanti för att världen i grunden måste vara vacker. Fysikern Sabine Hossenfelder anser att den här jakten på skönhet leder fysiken på villospår. Det leder till att ansträngningar och resurser läggs på arbete som kanske är rena återvändsgränder, men som...
De flesta känner till att det blir väldigt varmt i en parkerad bil, och att det kan vara farligt att lämna hundar eller barn i bilen. I värsta fall kan de dö av hettan. Svenska Kennelklubben gjorde för några år sedan ett test , och mätte upp temperaturer på mer än 50 grader inuti bilen när det var 26-27 grader utanför. Hur kommer det sig att bilen blir så varm? Forskning & Framsteg frågade Patrik Norqvist, en fysiker vid Umeå universitet, som tillsammans med kollegan Maria Hamrin har skrivit böcker om fysik i vardagen. – Det är många watt per kvadratmeter som kommer från solen. Det är...
3 frågor till Sara Strandberg, lektor i elementarpartikelfysik vid Stockholms universitet. I den enorma partikelacceleratorn LHC i Cern får väteatomkärnor – protoner – krocka med varandra med stor energi. Då uppstår många fler sorters partiklar än de som bygger upp atomerna som vi och världen omkring oss består av. Sara Strandberg, lektor i elementarpartikelfysik vid Stockholms universitet, arbetar med mätningar av de här partiklarna, och är mitt uppe i ett stort projekt. 1 | Vad går forskningsprojektet ut på? – Atomkärnor består av protoner och neutroner, som i sin tur i stort sett är...
I år är det 100 år sedan den amerikanske fysikern Richard Feynman (1918–1988) föddes. Han studerade bland annat kärnfysik och supraflytande vätskor. 1965 belönades han med ett Nobelpris för sin beskrivning av hur partiklar växelverkar genom det som kallas kvantelektrodynamik. Lagom till 100-årsdagen har redaktionen bakom webbplatsen Fermat's Library skapat ett porträtt av Richard Feynman i form av ett primtal, alltså ett tal som bara är jämnt delbart med sig själv eller ett. F&F frågade hur det går till att framställa ett primtalsporträtt och fick denna beskrivning: Börja med en svartvit...
Mellan de två elektroderna svävar en ensam strontiumatom nästan helt stilla. Genom att skala bort en av atomens 38 elektroner har fysikern David Nadlinger vid Oxford university gjort atomen positivt laddad. På så vis kan den sedan hållas på plats i det elektriska fältet. En laser med precis rätt våglängd lyser på atomen, som då absorberar energi och sänder ut tillräckligt mycket ljus för att den ska kunna fotograferas med lång exponeringstid. Bilden vann det brittiska forskningsrådet EPSRC:s fototävling.
För att skapa bilder med en magnetkamera kombineras tre magnetfält – ett starkt statiskt, ett som varierar rumsligt (det så kallade gradientfältet) och ett tidsvarierande fält. Det statiska magnetfältet magnetiserar vattnet i kroppen och genereras med en supraledande spole, som är uppbyggd som en cirka två meter lång tunnel med en innerdiameter på ungefär en meter. Signalen som mäts med magnetkameran är beroende av magnetfältets styrka, vilket gör att man kan avgöra varifrån signalen kommer, genom att kombinera det statiska magnetfältet med ett rumsligt varierande gradientfält. Det är på...