Annons

fysik

Det är helt riktigt att en enorm mängd energi frigörs i samband med exempelvis supernovor. Men energin frigörs inte i form av ljudenergi. Det är en vanlig missuppfattning att supernovor ”smäller” och därmed skapar höga ljud, liksom att ”den stora smällen” big bang var ljudlig. Så är det inte. Ljud fortplantar sig i ett medium, på så vis att energin överförs i vågor av förtätningar och förtunningar av mediet. I luft innebär det att luftens molekyler förtätas och uttunnas i takt med att ljudvågen fortplantar sig genom mediet. Men som frågeställaren skriver är rymden väldigt tom – i medeltal...
”Människan har alltid varit uppfinningsrik och länge strävat efter att förstå världen omkring sig. Nyfikenhet är antagligen den främsta egenskap som har drivit vår utveckling och framgång. Genom att fråga sig vad som fanns bakom nästa kulle hittade människan kanske en gång en ny vattenkälla eller frodiga betesmarker. Driven av önskan att hitta en ny rutt till Ostindien upptäckte Columbus en, för Europa, helt okänd kontinent. Idag har tekniska landvinningar gjort det möjligt för oss att utforska inte bara vårt närområde och vår egen planet utan hela universum, från de allra största...
När el från väderberoende kraftkällor ökar, ökar även vårt behov av att kunna lagra el. Lagringen kan vara långvarig, exempelvis i batterier, eller mycket kortvarig, exempelvis i ett svänghjul för att överbrygga byten mellan två olika kraftförsörjningar. Saltvattensbatterier är en tämligen ny lösning för energilagring och vi kan kanske vänta oss att uppmärksamheten kring dem kommer att öka framöver. De består i likhet med andra batterier av katod- och anod-material som kopplas samman av en elektrolyt. Skillnaden ligger i vilka ämnen som används. Konventionella batterier innehåller ofta...
Informations- och kommunikationsteknik påverkar mycket riktigt klimatet. Tillsammans med digitala medier och underhållning står den för omkring 2,6 procent av global klimatpåverkan. Samtidigt ger tekniken också positiva effekter som minskar klimatpåverkan i andra sektorer, som att underlätta energieffektivisering och automatisering. Klimatpåverkan från informations- och kommunikationsteknik beror dock inte på radiovågorna, utan på den stora elanvändningen. El används både när vi använder internet, när utrustningen står i vänteläge och vid tillverkningen av utrustningen. Elen framställs ofta...
Bokens ambition beskrivs i den långa undertiteln: Det dolda mönstret i allt – om vad som förenar möss, människor, megastäder och multinationella företag . Författaren Geoffrey West är en fysiker som blev intresserad av biologins villkor och sadlade om till komplexitetsforskare. Skalning handlar om hur olika mätbara storheter varierar tillsammans med varandra. Däggdjur har till exempel en skalfördel med storlek. Energiförbrukningen blir effektivare för större djur: En människa som väger dubbelt så mycket som sin hund behöver inte dubbelt så mycket mat. Från djur och natur, över fraktaler och...
Svar: Vatten är genomskinligt för att det inte absorberar ljus i den synliga regionen av ljusspektrumet, som vi människor kan se. För att förstå varför vissa saker trots det blir mörkare när de blir blöta behöver vi tänka på vad som händer när ljus träffar någonting: Ljuset kan antingen reflekteras eller åka längre in i materialet. Det är just hur mycket ljus som reflekteras som förändras när något blir blött. Detta påverkar materialets utseende för oss, eftersom det är det reflekterade ljuset som vi ser. Ljusets hastighet är lägre i vatten än i luft. Vi säger att vatten har ett högre...