Annons

historia

I år är det 100 år sedan som det elektriska stamnätet byggdes ut i Sverige. Med det följde det som kallas den andra industriella revolutionen och en förändrad arbetsmarknad. Jordbrukssektorn minskade samtidigt som industrin och mer kvalificerad tjänstesektor tog ett språng. Under samma period tog strejkerna på svensk arbetsmarknad fart – under bara år 1919 bröt 440 strejker och lockouter ut. Kerstin Enflo Bild: Christian Andersson Apelöga Dessa strejker var inte defensiva, alltså inte riktade som protest mot någon förändring. I stället var de nästan alltid offensiva och drivande för något...
Skattgömman som hittades i ett gryt under ett stenblock, hade krafsats fram av något djur. Flera ärggröna föremål låg i öppen dager när orienterare, i färd med kartritning, passerade den 8 april. Arkeologer kallades genast till platsen och kunde konstatera att det var ett i det närmaste unikt fynd. – Det är omkring 50 föremål i brons, bland annat 13 spiralpärlor som kan vara antingen hårprydnader eller länkar i ett halsband. Det var halsringar och tre fotringar. Bara tre sådana fotringar, så kallade vulstringar, har tidigare hittats i Sverige. Och det var bara fragment. Här är två hela och en...
Gravhällen från Saint-Bélec i yttersta delen av Bretagne-halvön hittades redan 1900 och ristningar på den tolkades tidigt som en karta. Men vad den föreställer har forskare inte lyckats lista ut förrän nu, med hjälp av avancerade bildanalyser. Ristningen avbildar ett 2x3 mil, eller 60 000 hektar, stort område i omgivningarna. En slående struktur på gravhällen är en långsmal triangulär fördjupning, antingen en naturlig eller uthuggen spricka i stenen, ut mot en kortsida. – Vi jämförde det med den lokala topografin, och såg att den har samma form som ån Odets dalgång. Det är just den del av...
Peder Winstrup (1605–1679) var en man med pondus, en av få ämbetsmän som klarade Skånes övergång från Danmark till Sverige med karriären intakt. Han var inte bara Lunds sista danska biskop, utan blev även dess första svenska. Därtill kom hans kvarlevor att bevaras, naturligt mumifierade, ända in i våra dagar. Hans kista har öppnats flera gånger sedan 1800-talet, men först nu har tekniken gjort det möjligt att dra slutsatser om hans liv och leverne. Och att identifiera det foster i ett bylte som lagts under hans vader. Vid senaste kistöppningen, 2014, togs dna-prover ur ben från både Winstrup...
När massgraven vid Falironbukten i södra Aten hittades 2016 var det en sensation. Fynd av gravar med så många avrättade människor från det antika Grekland är mycket ovanliga. Den osteologiska analysen visar att många kan ha avrättats knästående eller liggande. – Vi kan inte säga att alla avrättades på plats, men ser på frakturerna att många kan ha dött av kraftigt våld mot huvudet. De kan ha stått på knä och blivit ihjälslagna av någon som stått bakom dem, säger osteologen Anne Ingvarsson från Uppsala universitet, som undersökte 79 av skeletten på plats 2016. Hon och kollegan Ylva Bäckström,...
I en ny studie har brittiska forskare analyserat juridiska dokument, som finns bevarade från tidigmodern tid (1500-tal) ändå in på 1900-talet. Dokumenten täcker in allt från husförsäljning till äktenskapsuppgörelser. Av de drygt 650 pergamenten visade sig 95 procent bestå av fårskinn, till skillnad från exempelvis religiösa texter som oftare skrevs på pergament av kalvskinn, ett ovanligare material som genererade vitare pergament. – Vi ser samma mönster i andra länder, till exempel på Irland och i Frankrike. Valet av skinn verkar ha haft stor betydelse för dem som tillverkade pergamenten,...