Annons

historia

De ”intellektuella” som begrepp gör entré under 1900-talets början, men personer som varit tanke- och idéproducenter går att spåra långt bak i tiden. I sin senaste bok tecknar Kim Salomon bilden av de intellektuella – från antiken fram till i dag.
1 | Du är aktuell med boken Det ockulta sekelskiftet: Esoteriska strömningar i Hilma af Klints tid . Hur skulle du beskriva den? – Den är en introduktion till ett komplicerat och ganska okänt ämne som har haft stor betydelse för europeisk kulturhistoria. 2 | Vad är egentligen esoterism och ockultism? – Det är knepiga termer. Esoterism är bland annat idéer om hemliga samband mellan alla möjliga saker i kosmos, ovan och nedan. Det kan till exempel vara föreställningen om att själen kan förädlas på andlig väg genom specifika tekniker. Ockultism kan man se som en senare variant av esoterism, där...
Östasiatiska härskare har av tradition burit egna inhemska titlar, som sällan haft en exakt motsvarighet i Väst. Våra översättningar vilar därför på konventioner som någon gång uppstått i Europa. Stora eller folkrika nationer har ”tilldelats” kejsare och mindre har fått nöja sig med kung. Ett bra exempel är Japans tennō , som 1800-talets européer – och snart också japaner – återgav med beteckningen ”kejsare”, fast man kan ifrågasätta om inte ”påve” hade varit en mer träffande titel. Bokstavligen betyder titeln ”himlahärskare” och har en klart religiös färgning. Detta speglar vördnaden för de...
Megalit. Ordet betyder bokstavligen ”stor sten” på grekiska, och används för att beskriva stenblock av typen som gett Stonehenge sitt ikoniska utseende. Stenarna restes under samma, relativt korta period cirka 2 500 år före vår tideräkning och varje sten väger runt 20 ton. Bergarten kallas sarsen, en sorts sandsten som är ovanlig i närområdet. Står man i mitten av Stonehenge under sommar- eller vintersolståndet ramar stenblocken in solens uppgång och nedgång, men exakt varför monumentet restes är okänt. Tills nyligen gällde det även megaliternas ursprung, men nu har brittiska forskare kunnat...
Skeppsgraven vid gården Jellestad hittades 2018 med georadar, jämte ytterligare gravar och spår efter byggnader. I fjol gjordes ett provschakt i mitten av graven och en del av kölen togs upp. Den daterades med årsringar till år 733. – Skeppet kan förstås ha byggts senare. Men är det så gammalt och det visar sig ha seglat skulle det vara det äldsta segelfartyg som hittats i Norden. Det är det viktigaste att ta reda på. Med hjälp av eventuella andra fynd i graven hoppas vi kunna få en säkrare datering, säger Jan Bil l, professor i arkeologi vid Oslo universitet och ansvarig för grävningen...
Fordom ansågs att den så kallade Askahögen var en gravhög. Men formen är speciell, avlång och platt ovanpå, vilket gjorde att forskare ansåg den vara en platå för en gästabudshall. Det bekräftades av arkeologerna Andreas Viberg och Martin Rundkvist, som 2014 undersökte högen med georadar och fann tydliga spår av stolphål. – Vi såg alla stolphål och en härd i mitten. Det var klockrent, eftersom inget hänt på ytan efter hallbyggnadens rivning. När vi grävt en decimeter hittade vi stenarna som stöttat stolparna, säger Martin Rundkvist. Det mest spännande fyndet som gjorts nu är 23 så kallade...