Annons

historia

Hösten 1918 var dyster i Jämtland, spanska sjukan härjade svårt, och skördade fler dödsoffer än i de flesta andra delar av landet. Kyrkböckerna talar sitt tydliga språk, med ”spanska sjukan” och ”influenza” som vanliga dödsorsaker. Bland de döda fanns över 50 patienter vid mentalsjukhuset på Frösön, som privatforskaren Joel Nordkvist nu vill ge upprättelse. Att Joel Nordkvist, som är moderat politiker i Östersund, kom dem på spåren var en ren tillfällighet. – Det var i slutet av mars när corona just hade brutit ut, och spanska sjukan kom på tal. En vän berättade att han jobbat på kyrkogården...
Ett världskrig rasade. Att föda trupperna – och tyska folket i det tusenåriga riket – var av strategisk vikt för nazisterna. Därför gjorde tyska forskare hemliga räder för att stjäla Rysslands fröbank, världens största samling av utsäde till härdiga grödor. Journalisten Jens Nordqvist berättar dramatiskt en udda historia i krigslitteraturen: den om fröer som strategisk resurs. Huvudpersoner är de vetenskapsmän i Tyskland och Ryssland som under hård press tvingas inordna sina rön i diktaturernas snäva ramar. Här finns också berättelsen om hur Sven Hedin stöttade de tyska ambitionerna och hur...
Sedan 1800-talet har ingenjörerna banat väg för det moderna samhället genom uppfinningar som det sfäriska kullagret, Tetrapak och dynamit. Men bakom de stora snillena finns andra hårt arbetande ingenjörer som hamnat i historiens skugga. Det vill historikern Gunnar Wetterberg ändra på i sin nya bok Ingenjörerna . 1 | Hur kom det sig att du skrev boken? – Impulsen kom då jag vid Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademiens 100-årsjubileum ombads skriva om dess grundare. Jag insåg hur mycket ingenjörskonsten betytt för vad Sverige har blivit i dag, till exempel för folkhemmets infrastruktur med vatten...
Smittspårningsappar som spårar varje rörelse hos en hel befolkning är ett sätt att bekämpa covid-19. Men tro inte att stater kommer att sluta använda den förmågan när pandemin är över. Övervakning som byggs upp under en kris tenderar att bli det nya normala. Det menar visselblåsaren Edward Snowden, som varnar för att covid-19 kommer att leda till att massövervakningen når en ny nivå i världen. Det är i så fall inget nytt. I boken Övervakningens historia berättar historikern Andreas Marklund om hur krig och kriser alltid inneburit att stater trappat upp sin övervakningsverksamhet. Under...
Under stormaktstiden växte inte bara det svenska riket, utan även huvudstaden Stockholm svällde utanför tullarna. Förmögna handels- och adelsmän anlade så kallade malmgårdar utanför stadskärnan. En av dem låg i kvarteret Rosendal intill dagens Mariatorget. – Det är en överklassträdgård i urban miljö. På 1600-talet var det en kålgård, där det odlades bland annat kål, rovor, betor och lök. Vi ser också att det odlats tobak, troligen som medicinalväxt. Sedan blev den odlingen större och kommersiell på 1700-talet, säger arkeobotanikern Jens Heimdahl vid Historiska museets grävfirma Arkeologerna...
Nordmännens överraskande attack på det engelska klostret Lindisfarne år 793 brukar räknas som vikingatidens start, men det har länge ifrågasatts. Ny forskning visar att mycket av det vi förknippar med vikingatiden är äldre än så.