Annons

historia

Fyndplatsen ligger i en torvtäkt intill Tåkern, i Dagsmosse i Östergötland. Kärrtorven här är ovanligt nog inte sur, utan fortfarande neutral och bevarar allt. Sedan 2016 har arkeologerna hittat barkgolv, fiskfällor av trä, mjärdar med nät av tvinnade växttrådar, jaktredskap i toppskick av ben och horn, 100 000-tals djurben, slakt- och hushållsavfall och slagen sten. Ett unikt fynd är en benspets med eggar av vassa kvartsbitar, ”mikrospån”, som limmats fast med harts. Det är den första av detta slag som bevarats intakt. Många fynd i Dagsmosse, som dessa harpun- och ljusterspetsar, har...
I över hundra år har arkeologer noterat att kvinnors broscher och mäns vapen saknas i gravar på kontinenten från tidig vendeltid (cirka 550–750 enligt vår tideräkning). Det har antagits att gravarna plundrats på de dyrbara föremålen. Först nu har en stor kartläggning gjorts, av en europeisk forskargrupp ledd av arkeologer vid Stockholms universitet. Den visar att andra dyrbara gravgåvor systematiskt har lämnats kvar, varför de anser att plundringsteorin måste överges. – I exempelvis en engelsk kvinnograv hade broscher avlägsnats från en grav där kroppen just hade börjat förmultna. Man hade...
På 1600-talet reste många unga adelsmän på grand tour i Europa. På resan skulle de skaffa sig världsvana och ­nyttiga erfarenheter. Många förde dagbok. De som har bevarats för eftervärlden ger en fascinerande inblick i det resande som lade grunden för den moderna turismen i Europa.
En ny tid stod för dörren. Under 1100- och 1200-talen ersattes de enkla gamla träkyrkorna och mäktiga familjers gårdskyrkor av sockenkyrkor i sten av kontinentalt snitt. Kyrkan flyttade med påvedömets stöd fram sina positioner, och lierade sig med kungamakten. En modern kung skulle inte längre få sin legitimitet av mäktiga familjer utan från Gud. Men alla ville inte vara med om den nya ordningen. Framför allt gjorde mäktiga storbönder i Västergötland motstånd. De höll fast vid den maktstruktur med lokala småhövdingar som byggts upp i generationer. När man i resten av det framväxande Sverige...
När den moderna människan kom till Europa från Afrika, för drygt 40 000 år sedan, ökade risken för en rad genetiskt överförda sjukdomar. Det är en bild som tidigare forskning pekat på. Men den stämmer inte, enligt svenska forskare som nu har kartlagt hela genomet för en kvinna som levde på Balkan för 35 000 år sedan. – Det pågår en debatt om att när den moderna människan kom till Europa ska det ha uppstått en genetisk flaskhals, det vill säga att den genetiska diversiteten minskade. Det ökar i sin tur risken för inavelssjukdomar. Men den här kvinnan hade en oväntat stor genetisk diversitet,...
Spåren av en försvarsvall och utanför den en vallgrav hittades under utgrävningar 2018–19, och sammanfattats nu i en arkeologisk rapport . De binder ihop en borg och den så kallade garnisonen sydväst om stadsområdet Svarta jorden, med stadsvallen mot Hemlanden – ett gravområde på en ås nordost om staden. Tillsammans bildar de en sammanhängande försvarslinje. – Det har varit en glipa mot sydöst, där marken troligen odlats från Birkas slut tills för hundra år sedan. Man har antagit att där funnits en mur, men inte hittat belägg för det. Det kunde ha varit ett staket, ett snöre eller markeringar...