Annons

historia

En studie av lämningar från 38 människor som begravts i Sigtuna under åren 900–1100 visar att många inte kom därifrån. Analyserna bygger på undersökningar av dna och av grundämnet strontium i tänderna, vilket kan påvisa rörlighet under en människas livstid. Sigtuna är en av landets första städer och grundades formellt omkring år 980. Undersökningen av kvarlevorna från sex olika kristna begravningsplatser ger en bild av en geografiskt blandad befolkning. – Variationen är hög i den grupp vi undersökt. Vi kan se att de kommer från tre zoner. För det första från själva Mälardalen. För det andra...
Flygplatsen heter Chinggis khaan international airport, och från första ögonblicket i landet är det svårt att undvika historiens mäktiga vingslag. Det förflutna är hela tiden närvarande i Mongoliet, och minnet av 1200-talets stora erövringar är också nära förknippat med nutidens framgångsrika demokratibygge. ”Mongoliet är en paradox. Utifrån de konventionella teorierna ska inte landet vara en demokrati.” Så skrev den danske statsvetaren Michael Seeberg i en artikel i Journal of Democracy 2007. Närhet till andra demokratier tenderar att kunna sprida demokrati, men alla Mongoliets grannar är...
För den som kommer till platsen intill utkanten av Alvaret finns inte mycket att se, jämfört med Ölands andra långt mer kända fornborgar. Muren intill stranden har sjunkit ihop till ett ovalt stenröse och det enda som påminner om Sandby borgs våldsamma historia är några rätt knapphändiga skyltar från Riksantikvarieämbetet. Men sedan ett par år arbetar arkeologer med utgrävningar under delar av sommarhalvåren. Hittills har de hittat kvarlevor från 26 individer som alla har spår av våld – flera i form av skador från trubbigt våld mot huvudet. Arkeologerna tror att det kan finnas hundratals...
Vi vet att det bryggdes öl i Mellanöstern redan omkring 4000 f. Kr. men i Norden är beläggen mer sentida. Arkeologer från Lunds universitet har nu funnit förkolnade skalkorn med groddar, som visar att man producerade malt till ölbryggning. De förkolnade kornen hittades intill en lågtemperaturugn, vilket tyder på storskalig ölproduktion redan på 400–600-talen. Sannolikt bryggde man öl både för handel och inför högtider. Resultaten är publicerade i Archaeological and Anthropological Sciences .
För mer än 3 200 år sedan slöt egyptier och hettiter fred. Denna fred var inte ”segrarens fred” – avtalet hade föregåtts av förhandlingar, vilka resulterade i att de båda parterna förband sig att respektera fredsavtalet. Det slöts mellan Ramses II och Hattusili III år 1259 f.Kr. och är världens äldsta bevarade fredsavtal, nedskrivet i lera på akkadiska.
Världen är mindre fredlig nu än någon gång under 2010-talet, enligt senaste Global peace index . Hela 92 länder har fallit i sin fredsrankning. Samtidigt har 71 länder klättrat uppåt under 2017. Gambia är det land som utvecklats mest positivt och Qatar är det land som fallit mest. Global peace index har sedan tolv år rankat fredsnivån i 163 länder, som rymmer 99,7 procent av världens befolkning. Rankningen bygger på 23 indikatorer, till exempel politisk stabilitet, relation till grannländer, hur mycket landet satsar på upprustning, antal döda i konflikter och nivån på terrorhot. Fredsindex...