Annons

historia

Det sägs ofta att vi lever i en polariserad tid. Men vad betyder det exakt? Det är ofta rätt oklart, påpekar Henrik Oscarsson , professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet. – Vi lever faktiskt inte i en särskilt polariserad tid, säger han. Han stödjer sig på bland annat SOM-institutets datamängder och på Valforskningsprogrammets dataserier. Till exempel är partisystemets höger-vänsterpolarisering något högre nu än för 25 år sedan, men skillnaden är rätt marginell (0.49 jämfört med 0,45 på en engradig skala). Han och hans kolleger har även mätt omfattningen av så kallad...
2010 hittade ryska arkeologer ett fossilt ben från en flickas lillfinger i grottan Denisova i Sibirien. Dna-analyser visade att flickan tillhört en egen grupp, skild från moderna människor och neandertalare. Det finns mycket få fynd av denisovamänniskor. Förutom lillfingerbenet har forskare bara hittat några tänder och ett käkben. Att utifrån detta rekonstruera hur den utdöda människogruppen såg ut har därför varit mycket svårt. Men med hjälp av en ny genetisk metod har en grupp israeliska och spanska forskare lyckats kartlägga denisovamänniskans anatomi. Resultatet presenteras i tidskriften...
Fartyget är unikt i sitt slag, ett välbevarat krigsfartyg av ny typ – ett större oceangående fartyg med kanoner. – Vi har dykt i tre veckor nu i slutet av sommaren. Vi har grävt runt skeppet på botten, berättar Johan Rönnby, professor i marinarkeologi vid Södertörns högskola. Detta är en av de bäst bevarade skeppen från denna tid , vilket gör det till ett litet fönster till senmedeltidens sjöfart. – Mycket är bevarat, vi har hittat tunnor som sannolikt har innehållit proviant – öl och stör, säger Johan Rönnby . De har även funnit en handbössa eller handkanon liksom pilspetsar från armborst...
Höga Kusten: Anna Pernestål, föreståndare Integrated Transport Research Lab (ITRL), KTH Äventyr längs höga kusten ”Det finns många pärlor längs Höga Kusten. Spännande grottor i Skallberget där man bokstavligen får hålla in magen och krypa med ficklampa och hjälm (finns att låna). Ett riktigt äventyr för både vuxna och barn, och man får verkligen känna sig som en upptäckare. Sedan finns den helt unika miljön Mannaminne i Nordingrå, där man möter gamla byggnader, fordon och kultur i en härlig och överraskande mix. Och så det mäktiga Skuleberget, som reser sig 295 meter direkt upp ur havet – med...
Frågan är om det finns ett klädesplagg som är mer dubbeltydigt och symboltyngt än korsetten? Plagget snärjer och underkastar kvinnokroppen samtidigt som den ger bäraren sexuell makt. Så än i dag, vilket popstjärnor som Beyoncé och Madonna vet att utnyttja. Om underkastelse men främst om kvinnofrigörelse handlar historikern Henric Bagerius bok Korsettkriget . I den skildras hur olika kvinnoföreningar i slutet av 1800-talet i Sverige började formera sig mot det förhatliga plagget, som sågs som den främsta symbolen för patriarkatets makt över kvinnokroppen. Boken är mycket läsvärd och tar också...
Kartornas historia har översatts till många språk, och det är fullt rimligt. Den norske författaren Thomas Reinertsen Bergs bok om kartornas och kartografins historia är detaljerad och bitvis nästan nördig, men inte desto mindre väldigt välskriven och läsvärd. Man får räkna med en viss fokus på Norden och Norge, men det är inget problem för oss skandinaver. Själv fascineras jag mest av kapitlet om hur vi under framför allt 1900-talet tack vare flyget även rent konkret fått se jordytan från luften, och hur detta genom fotografin har påverkat kartografin. I tidigare kartor fick man ju bara...