Annons

historia

Tre flacka höjder i åkerkanten, på håll tämligen oansenliga. Men här skulle arkeologerna komma att göra häpnadsväckande fynd inför bygget av nya E18 förbi Enköping. Inte i form av guld och ädla stenar eller monument. Nej, vid Nibble fann de den kanske största kultplats från bronsåldern som grävts ut i Skandinavien. De gravfynd som gjordes här, och på andra platser i östra Mellansverige, har fått arkeologer att omvärdera hur människor såg på döden under yngre bronsåldern. Det gravskick som ansetts typiskt för bronsåldern – att lägga brända ben i urnor under rösen – verkar här ha varit mer...
Kultplatser och gravfält på höjder och vid bergshällar har hittats där E18 ska breddas mellan Västerås och Köping. Kring dem har landskapet omsorgsfullt skulpterats och formats om i större skala.
Nära Vasamuseet på Djurgården slår museet Vrak upp portarna. Där ska ett urval av de minst 20 000 vrak som vilar på Östersjöns botten visas i form av upplockade fynd och digitala presentationer. – Det är tyvärr omöjligt att ta upp allt, men det handlar inte bara om vraken i sig. Vi hoppas kunna förmedla historien om fynden, platserna, tiden och samhället när de seglade, säger marinarkeologen Jim Hansson, som ansvarar för museets fältarbeten – det vill säga dykningar. Hologram tar med besökarna i djupet För att åskådliggöra vraken utan att bärga dem jobbar museet bland annat med filmer och...
1 | Stora vulkanavbrott strax före mitten av 500-talet förmörkade och kylde ner jorden. Vilken betydelse fick den period som följde, vendeltiden? – Jag tycker det är fascinerande att vendeltiden börjar i totalt mörker, bokstavligt och bildligt. Halva Nordens befolkning kan ha gått under. 250 år senare inleds vikingatiden, och då finns allt på plats – grunden har lagts under de här seklerna. Norden tycks ha drabbats extra hårt av den globala katastrofen, men det kan ha spelat lokala härskare i händerna. De roffade kanske åt sig mark som blivit ledig. 2 | Är det under vendeltiden som någon...
Svar av Dominic Ingemark , lektor i antikens kultur- och samhällsliv, Uppsala universitet Ett antal stora riken, som Perserriket, romarriket och Bysantinska riket, hade välutvecklade system för kommunikation mellan sina olika delar. Detta var en av grundförutsättningarna för att alls kunna administrera och styra så geografiskt vidsträckta riken. Den grekiske författaren Xenofon skriver exempelvis, med lika delar beundran och förundran, om hur Kyros den store (död 530 f.Kr.) skapade ett system med hästburna kurirer som kunde föra information mellan Perserrikets olika delar fortare än tranans...
En lång stridskniv från tidig vikingatid har hittats i en gammal brunn vid bygget av ett bostadsområde i Västerås. Kniven har bevarats ytterst väl tack vare leran i brunnen.