Annons

klimatet

Jordens medeltemperatur har stigit på senare år, och så även produktionen av odlad mat. I Sverige har även den totala skogsmassan ökat. Likaså har i vart fall jag lärt mig att varma perioder i historien sammanfallit med hög växtlighet. Varför tror forskarna nu att varmare klimat kommer ge minskad växtlighet och minskad produktion av odlad mat?
Inför slutförhandlingarna på klimattoppmötet COP 26 i Glasgow ges en känga till ländernas klimatplaner. För första gången nämns också möjligheten att sluta subventionera fossila bränslen.
Två av tre IPCC-forskare räknar med en global uppvärmning på 3 grader eller mer. Det skulle betyda att världens länder misslyckas kapitalt med Parisavtalet.
I Glasgow diskuterar världens ledare just nu åtgärder för att begränsa klimatförändringarna. Sverige lovar nollutsläpp före 2045. Om vi ska nå dit måste det bli lättare för enskilda individer att leva klimatsmart, enligt Francesco Fuso Nerini på KTH. Han anser att tiden är mogen för att testa den personliga utsläppsbudgeten.
Inför klimatmötet COP26 i Glasgow som börjar på söndag ger Kungliga Vetenskapsakademien ut en enkel sammanfattning av läget, som är ”allvarligt men inte kört”. Sju klimatforskare förmedlar forskarsamhällets samlade kunskap på 15 sidor.
Klimatpolitikforskaren Naghmeh Nasiritousi förklarar vad som står på spel vid klimatmötet i Glasgow.