Annons

kriminalitet

Italien är ett av de europeiska länder som har drabbats hårdast av pandemin och landet var först med att införa en nationell karantän för att hindra smittspridningen. Enligt beräkningar av italienska Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) kommer Italiens BNP att falla med 8,3 procent år 2020. Med en försvagad ekonomi och stor risk för stigande arbetslöshet är risken stor att de kriminella grupper som är etablerade i landet kommer att stärka sin kontroll över ekonomiskt utsatta grupper – som är beroende av småjobb och lån från maffian – och därmed över den lokala ekonomin. Redan före...
Enligt Eurostat var EU:s genomsnitt 116 personer i fängelse per 100 000 invånare år 2017. Källa: ec.europe.eu/eurostat
Sedan länge är det känt att personer som är utsatta i samhället och har ekonomiska problem är mer benägna att begå brott. Eftersom samma grupp kan ha svårt att behålla sin bostad är det svårt att veta vad som är anledningen till att en vräkt person blir kriminell. Var det krisen i och med vräkningen som fick personen att bryta mot lagen, eller var det kriminalitet och stök som fick personen att bli vräkt? Nu visar ny forskning att vräkning faktiskt har en helt oberoende effekt på ökad brottslighet, jämfört med de som får behålla sin lägenhet men i övrigt har det lika svårt. Data från...