Annons

kriminologi

Köper du till exempel ett romerskt mynt av en privatperson finns det en liten risk att du bidrar till plundring och i förlängningen terrorfinansiering. Men överlag bedöms risken som liten att arkeologiska föremål som plundrats av till exempel Islamiska staten sålts i någon större omfattning inom Sverige. Det framgår av en rapport där forskare bedömt omfattningen av handeln med arkeologiska riskföremål: Svensk marknad för kulturföremål från krigs- och konfliktzoner: En riskanalys . Rapporten har tagits fram av Polisen och Riksantikvarieämbetet i samarbete med en referensgrupp av forskare i...
Våren 1747 drabbades delar av besättningen på det brittiska linjeskeppet HMS Salisbury av skörbjugg. Det var en mycket vanlig sjukdom på skepp som låg ute till havs under längre perioder. Och många försök att hitta ett botemedel hade gjorts under åren, utan tydliga resultat. Men när besättningen på just HMS Salisbury insjuknade i skörbjugg beslutade skeppsläkaren James Lind (1716–1794) att metodiskt undersöka olika tänkbara botemedel. Detta blev samtidigt världens troligen första kända randomiserade vetenskapliga studie gjord med kontrollgrupper. James Lind delade helt enkelt in de sjuka...
"Läget är jävligt allvarligt.” Orden är Jerzy Sarneckis, och han syftar på det ökande dödliga våldet och skjutandet i Sverige. Jerzy Sarnecki, professor i allmän kriminologi vid Stockholms universitet, är inte känd för att vara alarmistisk när det gäller brottslighet – tvärtom. Men nu är han bekymrad. – Detta har tagit oss och polisen med total överraskning, fortsätter han. Det tar tid att lära sig att bekämpa detta. Det kräver gigantiska resurser. Och det ser faktiskt väldigt illa ut just nu. Han bekymrar sig även för att skjutandet har börjat sprida sig utanför de typiska...
Den som har utsatts för våld löper större risk för att få sitt liv försämrat. Våldsutsatta kvinnor och män får i genomsnitt 25 respektive 14 procent lägre inkomst – och 20 procent högre sjukfrånvaro. Dessa effekter syns i flera år efter våldsdådet. Brottsoffren riskerar även att dö i förtid. Detta gäller särskilt kvinnor. Orsaken är till stor del en ökad självmordsfrekvens. – Det finns knappt några tidigare studier om konsekvenser för män av våldsbrott. Resultaten i denna studie visar att även män drabbas, och även för män verkar effekterna vara avsevärt större än vad som kan förklaras av de...
Förra året utsattes nästan var sjätte person i Sverige i åldern 16–79 år för någon typ av brott. Det är en ökning mot tidigare år och andelen, 15,6 procent, är den högsta sedan mätningarna startade år 2006, uppger Brottsförebyggande rådet i en ny rapport. Andelen av befolkningen som har utsatts för till exempel sexualbrott har mer än fördubblats, från knappt 1 procent till 2,4 procent, enligt Nationella trygghetsundersökningen, en enkätstudie som bygger på svar från drygt 11 000 personer. I gruppen unga kvinnor (16–24 år) uppger 14 procent att de har utsatts för sexualbrott det senaste året...
Skottlossningarna har ökat i Sverige det senaste decenniet, och därmed har mönstret för det grova våldet förändrats. ”Forskningen visar en förändring i det dödliga våldet från inomhusvåld med vassa eller trubbiga vapen till utomhusvåld med skjutvapen, där den senare kategorin är svårare att lösa”, skriver forskare vid bland annat Stockholms universitet och Karolinska institutet i en ny studie om skottlossningar i storstäderna. De har analyserat 948 skjutningar i Stockholm, Göteborg och Malmö under åren 2011–2015, där en tredjedel ledde till personskador eller död. Det viktigaste resultatet är...