Annons

kriminologi

När det tvååriga gymnasiet blev treårigt under 1990-talet infördes detta gradvis i olika kommuner. På så sätt kan man utvärdera utfallet av reformen på lång sikt. Det visade sig att det extra gymnasieåret bland annat bidrog till minskad risk för kriminalitet. De pojkar som påbörjade en längre gymnasieutbildning på grund av att deras bostadskommun deltog i försöket med treåriga yrkesprogram, hade en markant mindre risk för att begå brott på kort sikt, enligt forskarna. De tolkar resultaten som att den mer strukturerade tillvaron minskade brottsligheten, särskilt stöldbrottsligheten. Effekten...
– Vi håller på att tappa greppet. Den sista banken flyttade när någon skickade in raketer så att den brandskadades. Apoteket rånades gång på gång, och de tröttnade till slut. Försäkringskassan har flyttat därifrån. Det kastas sten på polis, ambulans och brandmän flera gånger i månaden – men det blir inga nyheter av sånt längre. Orden är polisen Jacob Ekströms. Han talar om Rinkeby och Tensta. – Om vi jagar en bil så kan den köra till vissa adresser i Tensta dit en ensam polisbil inte kan följa efter – för då blir det stenkastning eller upplopp. Det är no-go-areas . Vi når inte dit, fortsätter...
De anmälda hatbrotten på grund av sexuell läggning har minskat i Sverige. Sedan 2009 har anmälningarna minskat med 41 procent, enligt Brottsförebyggande rådet (BRÅ). Detta trots att anmälningsbenägenheten troligen har ökat på senare år. BRÅ:s utredare tror att vi faktiskt ser en ökad acceptans för homosexualitet.
Omkring 2 procent av såväl män som kvinnor uppger att de utsatts för fysiskt våld i en nära relation under 2012. Men kvinnorna drabbas oftare av grovt våld och en långt större andel av dem uppsökte sjukvård för att hantera skadorna, enligt Brottsförebyggande rådet . Mest utsatta är yngre (16–34 år), ensamstående, lågutbildade och personer som bor i flerfamiljshus.
Unga män dominerar mordstatistiken. Hela 95 procent av de kända gärningsmännen är män, liksom 80 procent av offren. Över hälften av alla mördade är dessutom under 30 år. Kvinnor mördas i regel i hemmet av en nära anhörig, och i grova drag har länderna omkring ekvatorn högst mordsiffror för kvinnor. Män mördas utanför hemmet, ofta av någon de inte känner, och de farligaste länderna för män ligger i Latinamerika och Afrika. Detta framgår av FN:s senaste globala mordstudie . Vad gäller mord är mörkertalet litet och lagstiftningen likartad över hela världen, vilket gör statistiken användbar för...
Så mycket har antalet anmälda bilstölder minskat de senaste tio åren, från omkring 60 000 per år till knappt 20 000. En förklaring till minskningen är att alla nya bilar sedan 1998 har elektroniskt stöldskydd. Förändringen har medfört att bilstöld inte längre är det ungdomsbrott som bäst indikerar en fortsatt brottskarriär. Källa: Brottsförebyggande rådet