Annons

kriminologi

Risken för att personer med psykiatriska diagnoser som dömts för våldsbrott återfaller i våldskriminalitet minskar med 42 procent under de perioder de fått antipsykotisk medicin utskriven jämfört med de perioder som de inte medicinerar. Det visar en registerstudie över alla frigivna fängelseinterner i Sverige mellan 2005 och 2010. Förskrivningen gäller läkemedel för personer med relevant diagnos. Även effekten på återfallsrisk av andra läkemedelsgrupper undersöktes. Centralstimulerande läkemedel minskade återfallsrisken med 38 procent och mediciner mot drogberoende minskade risken att begå...
Missa inte våra föreläsningar under bokmässan i Göteborg den 22–25 september, i samarbete med våra systertidningar Modern Filosofi och Språktidningen. Här hittar du hela programmet. Välkommen!
Hur går det egentligen till när någon lämnar vänsterextrema, högerextrema eller islamistiska miljöer? Kriminologen Christoffer Carlsson vid Institutet för framtidsstudier har sammanställt forskningsläget i en ny rapport . Den högerextrema Vit makt-miljön har funnits länge i Sverige och är därför mest studerad. När det gäller utträdet syns dock liknande mönster även inom vänsterextrema och islamistiska grupper. Christoffer Carlsson menar att det ofta handlar om besvikelse – över brist på framgångar eller på ledaren, eller på de sociala relationerna inom miljön. En annan faktor är att...
När det tvååriga gymnasiet blev treårigt under 1990-talet infördes detta gradvis i olika kommuner. På så sätt kan man utvärdera utfallet av reformen på lång sikt. Det visade sig att det extra gymnasieåret bland annat bidrog till minskad risk för kriminalitet. De pojkar som påbörjade en längre gymnasieutbildning på grund av att deras bostadskommun deltog i försöket med treåriga yrkesprogram, hade en markant mindre risk för att begå brott på kort sikt, enligt forskarna. De tolkar resultaten som att den mer strukturerade tillvaron minskade brottsligheten, särskilt stöldbrottsligheten. Effekten...
– Vi håller på att tappa greppet. Den sista banken flyttade när någon skickade in raketer så att den brandskadades. Apoteket rånades gång på gång, och de tröttnade till slut. Försäkringskassan har flyttat därifrån. Det kastas sten på polis, ambulans och brandmän flera gånger i månaden – men det blir inga nyheter av sånt längre. Orden är polisen Jacob Ekströms. Han talar om Rinkeby och Tensta. – Om vi jagar en bil så kan den köra till vissa adresser i Tensta dit en ensam polisbil inte kan följa efter – för då blir det stenkastning eller upplopp. Det är no-go-areas . Vi når inte dit, fortsätter...
De anmälda hatbrotten på grund av sexuell läggning har minskat i Sverige. Sedan 2009 har anmälningarna minskat med 41 procent, enligt Brottsförebyggande rådet (BRÅ). Detta trots att anmälningsbenägenheten troligen har ökat på senare år. BRÅ:s utredare tror att vi faktiskt ser en ökad acceptans för homosexualitet.