Annons

lärare

Rösten är lärarens viktigaste verktyg, men också hans eller hennes akilleshäl. I en enkät till 500 lärare i Skåne svarade 80 procent att de ofta behöver harkla sig och 75 procent att de ofta är hesa.
På kvällen den 28 april år 2004 satt Philip Zimbardo och zappade mellan tv-kanalerna i ett hotellrum.
Det är inte längre sedan ungdomen ”uppfanns” än att många av oss redan var födda då.
Internet utgör en i det närmaste outsinlig källa till medicinsk information för både läkare och patienter.
I en stor undersökning av 500 fjärdeklassare visar sig så många som en tredjedel ha svårigheter i skolan. Det framgår av en ny avhandling vid Uppsala universitet.
De senaste tjugo åren har det skett en ökning, framför allt bland människor i människovårdande yrken, som vårdpersonal och lärare.