Bra på engelska räcker inte

Tekniska studier på lingua franca kräver andra färdigheter.
Publicerad

Numera bedrivs 65 procent av all masterutbildning i Sverige på engelska. Bakgrunden är att den akademiska rörligheten över gränserna har ökat. Det ställer krav på både lärare och studenter. Att vara bra på engelska, som många svenskar tycker sig vara, räcker inte.

– För att göra sig förstådd på ett gemensamt språk som ingen har som modersmål, ett så kallat lingua franca, gäller det att vara mycket tydlig, säger Beyza Björkman. Hon har i sin doktorsavhandling studerat studenter som får undervisning på engelska på en teknisk högskola.

Tydligheten kan handla om att särskilt påpeka att något är viktigt eller att man nu går över till att tala om något annat. Det är också viktigt att ställa många frågor och att inte använda alltför svåra ord eller uttryck. Det här förklarar varför modersmålstalande, engelskspråkiga personer ofta har problem när engelska används som lingua franca av många som inte har det som modersmål.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor