Annons

lärare

På baksidan av ett kuvert skrev Galileo Galilei år 1609 ner en inköpslista. Det var saker han ville få anskaffade i Venedig – ris, kikärter, peppar och socker. Men sedan fortsätter listan.
I årskurs 6 är eleverna i åldersblandade klasser fem procentenheter sämre i matematiska och språkliga test än elever i traditionella klasser.
Två böcker som har ungefär samma publik i sikte: unga ända ner till 10–12 årsåldern som vill veta allt om rymden.
Engelskan tar över som undervisningsspråk inom högre utbildning och forskning. Men även i skolan har engelska på senare år blivit allt vanligare.
Hjärnforskaren Martin Ingvar noterar något sarkastiskt i sin nya bok att Skolverkets webbplats inte ger några träffar på sökordet "dyslexi" - bara ett tips om att kontrollera stavningen på ordet.
Nationalekonomerna Magnus Carlsson och Dan-Olof Rooth vid Handelshögskolan i Kalmar har sökt över 3 000 arbeten.