Annons

Nu & då

Arkeologen Bettina Schultz Pålsson forskar vid Göteborgs universitet i ett utbyte från Tyskland med Marie Curie-stipendium. Hon arbetade med en jämförande studie om så kallad megalitisk konst, konst som skapats med stora stenar, i Europa. Undersökningarna av hällmålningarna på Tumlehed på Hisingen i Göteborg, var tänkt att testa nya metoder för att lyfta fram bleknade motiv från hällmålningar. – Det var bara tänkt som ett test, men visade sig vara det bästa resultatet jag fick fram, säger Bettina Schults Paulsson. Motiven på bergsklippan på Hisingen är ovanligt välbevarade, och visar en hjort...
En egen dator eller surfplatta som tilldelas av skolan medför inte högre – eller lägre – resultat på de nationella proven i engelska, matematik eller svenska på högstadiet. Satsningen spelar heller ingen roll för sannolikheten att på sikt gå vidare till ett nationellt program på gymnasiet. Det framgår av en studie som genomförts av forskare vid Uppsala universitet. Den bygger på ett stort antal högstadieskolor i 26 svenska kommuner under åren 2008–2016. Satsningen, som brukar kallas ”en elev, en dator” (eller 1:1), är rätt vanlig. Tanken är att IT-satsningen ska förbättra inlärningen...
Vi människor är släkt med bläckfiskarna – fast på långt håll. Riktigt långt håll. Vår senaste gemensamma släkting levde för ungefär 600 miljoner år sedan. Och sedan dess har vi utvecklat avancerade nervsystem av helt olika slag. Hos bläckfiskar finns nästan dubbelt så många nervceller i armarna som i det centrala nervsystemet. Och matstrupen passerar rakt genom hjärnan. Det innebär att en bläckfisk riskerar att lobotomera sig själv om den sväljer ett föremål så vasst att det skär hål på strupväggen. Trots de enorma skillnaderna kan bläckfiskar bete sig på ett sätt vi människor kallar...
För andra sommaren i rad har arkeologer grävt vid kusten i Eke socken på sydvästra Gotland. I fjol hittades ett stort antal gravar i det så kallade Gudings slott, en vallanläggning, byggd före vikingatid. I fornlämningsregistret finns bara åtta gravar noterade men det är minst 50 enligt fjolårets undersökning Och kanske finns lika många till, tror utgrävningsledaren Dan Carlsson från firman Arendus som genomför årliga fältkurser med intresserad allmänhet och forskare från universitetet, i samarbete med folkhögskolan i Hemse. Begravningsplatsen är ett mysterium Platsen man har undersökt har...
Vi är nu drygt 7,7 miljarder människor på jorden. Det är dubbelt så många som år 1972 – men då var befolkningstillväxten som allra störst med drygt 2 procents årlig tillväxt. Sedan dess har tillväxttakten halverats till 1 procent. Faktum är att detta är den lägsta tillväxttakten sedan FN började samla data i frågan på 1950-talet. Även i absoluta tal var befolkningstillväxten som störst för flera decennier sedan. Det skedde under sent 1980-tal då befolkningen växte med över 90 miljoner människor årligen, enligt FN. Nu har den årliga tillväxttakten sjunkit till 80 miljoner per år. Ändå tror...
Den danske sjömannen Otte Bülge har det tufft. På några känslosamma brevsidor från hamnen i Plymouth i december 1695 berättar han för sin hustru Anna i Köpenhamn om sina vedermödor. Han har fått jobba dag och natt ombord och nästan inte kunnat sova någonting, han är missnöjd med sina kaptener och han har varit nära att stryka med i en av de sjukdomar som härjat och som decimerat besättningen. ”Jag beder dig for gudz shyld sörg slet inte for mig, tj jeg wil bere Sorgen for os bege”, skriver han och önskar samtidigt att snart få återse Anna och dottern Barbara. Om nu inte Otte skickade flera...