Annons

Nu & då

Låt säga att det i slutet av denna text finns en hemlighet som ingen på denna jord tidigare fått höra. Blir du nyfiken? Det är i sådana fall inte konstigt, och just hemligheternas kraft är ett centralt tema i en ny avhandling om Frimurarordens arkiv av litteraturvetaren Tim Berndtsson vid Uppsala universitet. Perioden han studerat är den andra hälften av 1700-talet. – I avhandlingen visar jag hur upptaget det tidigmoderna samhället var med just bevarande och att arkiven spelade en stor roll i det. Under samma period hade hemliga sällskap som Frimurarorden sin kulturella storhetstid, och...
Idag finns omkring 13 400 kärnvapen i världen. För att bidra till kärnvapennedrustning har regeringen bett Uppsala universitet att starta ett nytt kunskapscenter under år 2021. Dess tilltänkta föreståndare är Erik Melander , i dag professor vid institutionen för freds- och konfliktforskning. – Tanken är att ta ett mycket brett forskningsgrepp. Vi vill studera allt ifrån vilka förutsättningar som krävs för att få till några förhandlingar, till hur man bäst kontrollerar att länder som åtagit sig att nedrusta faktiskt gör det, säger han. Vill förstå hur fientliga relationer vänder Forskarna vill...
Du är vad du äter. Eller snarare vad du inte äter. Från ett diskret petande på tallriken har specialkost blivit något vi ställer krav på och gärna skyltar med. Att vilja ha specialkost handlar inte längre bara om hälsa utan bygger också identitet.
I en SIFO-undersökning från 2017 angav 18 procent av svenskarna att de inför det nya året hade avgett nyårslöften, och vanligast var det bland kvinnor och yngre personer. Per Carlbring, professor i psykologi vid Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet, har nu undersökt dels vilka nyårslöften svenskarna har, dels om sättet man bestämmer sitt löfte påverkar om man lyckas hålla det. – Jag tycker själv att nyårslöften fungerar ganska bra, men de har dåligt rykte i den meningen att de ska vara svåra att hålla. Så mitt nyårslöfte för året 2016 var att undersöka detta i en studie,...
*Den privata icke-vinstdrivande sektorn är inte inkluderad I Sverige utfördes forskning och utveckling (FoU) för 171,1 miljarder kronor under 2019 . Det är en ökning i fasta priser med 3,7 procent jämfört med 2018 och 4,4 procent sedan 2017. Företagssektorn är den största utföraren av FoU och står för nästan 72 procent av alla utgifter. Källa: SCB
Vetenskapsåret 2021: Trots att forskning ofta betalas med allmänna medel är resultaten inte fritt tillgängliga. De flesta forskningsartiklar är låsta bakom dyra betalväggar hos förlagen som ger ut vetenskapliga tidskrifter. Det vill initiativet Plan S ändra på.