Annons

Nu & då

Skeletten från 1300-talet har hittats vid Storkyrkans nordöstra hörn i samband med att man grävde i vägen. Många av de begravda är unga kvinnor, några är barn. Dateringen baseras på fynd av mynt från 1354 och 1361 och är preliminär. Det finns också bitar av fönsterglas från samma tid och keramikskärvor från 1300- och 1400-tal. Många av skeletten är välbevarade, så arkeologerna hoppas få bra information av benanalyser, kol 14-datering och isotopanalys som visar om de begravda är från trakten eller inte. – De äldsta skeletten, från 1300-talet, är i bäst skick. I yngre gravar är det mer tegel...
– Vissa strukturer i samhället kring kön, klass och etnicitet avspeglar sig även i kulturskolan, säger Cecilia Jeppsson, forskare i utbildningsvetenskap, som själv har en bakgrund som musiklärare inom kulturskolan . Hon har tidigare visat att den typiska kulturskoleeleven är en svenskfödd flicka med välutbildade föräldrar , publicerad i Research Studies in Music Education . Nu följer hon upp med en avhandling vid Högskolan för scen och musik vid Göteborgs universitet om hur kulturskolans lärare och chefer ser på verksamhetens utveckling och möjlighet till rekrytering av nya elevgrupper...
Forskare vid VTI har räknat på de samhällsekonomiska vinsterna med elvägar, det vill säga vägar där fordon kan matas med el under körning på samma sätt som järnvägen. Slutsatsen är att en utbyggnad av elvägar mellan Stockholm, Göteborg och Malmö skulle löna sig. - Jag blev själv förvånad och trodde först vi räknat fel, men godstrafikflödena är väldigt koncentrerade till de här korridorerna, säger Maria Börjesson, professor vid VTI och en av författarna. Vinsterna fås genom minskade driftskostnader för lastbilarna samtidigt som utsläppen minskar. Totalt skulle koldioxidutsläppen från den tunga...
Ja, det finns likheter men också viktiga skillnader. Både bön och mindfulness kan beskrivas som aktiviteter som får personen att stanna upp, stilla sig, och rikta uppmärksamheten mot något som ger tillvaron en fördjupad dimension. Men de kan skilja sig åt i fråga om innehåll, teknik, upplevelse och syfte. Mindfulness kan användas för religiösa ändamål – men kan även användas i helt sekulära sammanhang utan några religiösa eller andliga syften. Det är alltså tänkbart att en kristen person använder både bön och mindfulness som en del av sin kristna praktik, att en buddhist använder både bön och...
Sommaren 2019 hade USA sitt värsta mässlingsutbrott på 25 år . Eftersom för få var vaccinerade kunde sjukdomen få fäste, trots att landet egentligen klassificerade mässlingen som utrotad redan år 2000. Händelsen är del av en global trend där även Sverige ingår, även om utbrottet i Göteborg december 2017 var mycket begränsat. Beslutet att inte vaccinera sig själv eller sina barn kan bygga på felaktiga fakta om vaccin – något forskare nu visat är vanligare bland dem som främst får sina nyheter från sociala medier. Myter om gifter och autism Studien bygger på enkätsvar från omkring 2 500...
Vad är det som gör att en person väljer att begå brott? Frågan har upptagit Per-Olof Wikström under hela forskarkarriären. Hans teorier är prisbelönta internationellt – men i Sverige är Cambridge-professorn i kriminologi något av en doldis som ogillar att ställa upp i medierna.