Annons

Nu & då

För 40 000 år sedan uppträder för första gången avbildande konst i Europa. Den består av små, snidade djurfigurer i elfenben som påträffats i grottor i södra Tyskland. Världens äldsta musikinstrument – en flöjt av ett ben från en gam – är ungefär lika gammalt. Samtidigt dyker de första avbildande grottmålningarna upp: handavtryck och djuravbildningar. De äldsta indonesiska grottmålningarna av avbildade djur och handflator är daterade till ungefär samma tid. Abstrakta mönster har dock målats och ristats på stenar i södra Afrika redan för 70 000–80000 år sedan och lika gamla dekorativa,...
De flesta är överens om att det krävs ökade satsningar på bland annat elbilar, solceller och vindkraftverk för att minska användningen av fossila bränslen och hejda klimatförändringen. Men tillverkningen av grön teknik förutsätter en kraftigt ökad tillgång på vissa metaller. Enligt Världsbanken kan det i vissa fall handla om en höjning av världsproduktionen med upp till 1 200 procent. Samtidigt ökar motståndet mot gruvdrift på flera håll i världen – förutom på de platser där befolkningen inte har råd att låta risken för miljöproblem överskugga chansen att få arbetstillfällen och lokalt stöd...
Strax före gryningen i en fuktig ugandisk regnskog för nästan tjugo år sedan tittade jag upp genom bladverket mot åtta sovande schimpanser. Vårt team av forskare och fältassistenter hade vaknat en timme tidigare, krängt på oss packningen och hastat i väg i skenet av pannlampor. Nu stod vi tysta med släckta pannlampor i skogens mörker och hörde aporna röra sig i sina trädnästen 30 meter ovanför oss. Schimpanser är lata Jag var ung doktorand och en sommar var jag i Kibale National Park för att undersöka hur mycket schimpanser klättrar varje dag. Jag tänkte mig att energin som schimpanserna...
1 | Vilken var den viktigaste paus du tog under dina år som chefredaktör på Forskning & Framsteg? – En av mina absolut bästa pauser i mitt yrkesliv över huvud taget var när jag arbetade som redaktör på F&F i början av 2000-talet och fick förmånen att i ett utbytesprogram vara visiting editor på amerikanska MIT:s tidskrift Technology review i ett knappt halvår. Detta korta sabbatsår var utvecklande för alla – den amerikanska tidskriften, mig själv som journalist och redaktör och för F&F. När jag kom tillbaka startade jag nya projekt, som till exempel Sveriges första tidskriftsblogg...
Kartornas historia har översatts till många språk, och det är fullt rimligt. Den norske författaren Thomas Reinertsen Bergs bok om kartornas och kartografins historia är detaljerad och bitvis nästan nördig, men inte desto mindre väldigt välskriven och läsvärd. Man får räkna med en viss fokus på Norden och Norge, men det är inget problem för oss skandinaver. Själv fascineras jag mest av kapitlet om hur vi under framför allt 1900-talet tack vare flyget även rent konkret fått se jordytan från luften, och hur detta genom fotografin har påverkat kartografin. I tidigare kartor fick man ju bara...
Vad går det att lära sig genom att studera handböcker i skrivande under perioden 1979–2015? Forskning & Framsteg har mött Sofia Pulls, som nyligen har disputerat i litteraturvetenskap vid Umeå universitet. 1 | Vad är det du har studerat? – Jag har undersökt skrivande och skrivandets ideologi. Min avhandling är den första utförliga undersökningen av handböcker i litterärt skrivande som läromedel i skrivande för gymnasiet och för skrivarutbildningar. 2 | Hur har skrivandets ideologi förändrats? –Under 1980-talet ses skrivandet främst som en kollektivistisk handling. Samhällsdeltagande och...