Annons

Nu & då

Fyndplatsen ligger i en torvtäkt intill Tåkern, i Dagsmosse i Östergötland. Kärrtorven här är ovanligt nog inte sur, utan fortfarande neutral och bevarar allt. Sedan 2016 har arkeologerna hittat barkgolv, fiskfällor av trä, mjärdar med nät av tvinnade växttrådar, jaktredskap i toppskick av ben och horn, 100 000-tals djurben, slakt- och hushållsavfall och slagen sten. Ett unikt fynd är en benspets med eggar av vassa kvartsbitar, ”mikrospån”, som limmats fast med harts. Det är den första av detta slag som bevarats intakt. Många fynd i Dagsmosse, som dessa harpun- och ljusterspetsar, har...
Kvinnor pluggar oftare vidare vid universitetet, men utgör ändå bara en tredjedel av Sveriges professorer. Kvinnliga vd:ar är ännu ovanligare, fyra av fem är män. En teori till varför det ser ut så och varför kvinnor har svårt att ”krossa glastaket” är att män helst anställer män. En amerikansk studie, publicerad i Social Forces , undersökte effekten av att matcha kvinnliga jobbkandidater med kvinnliga rekryterare, för att se om det gav bättre utfall för jobbsökande kvinnor. Hjälp att inte falla genom glasgolvet Genom att analysera data från ett stort mansdominerat företag där 70 procent av...
Med ett undantagstillstånd kan en statsmakt tillfälligt ge sig själv utökade befogenheter, till exempel att införa utegångsförbud. Tanken är åtgärderna ska sättas in för att hantera svåra kriser. Mellan januari och juni år 2020 införde drygt hälften av världens länder undantagstillstånd i någon utsträckning. Det motsvarar antalet som infördes under hela den förgående tioårsperioden. Resultaten kommer från en studie genomförd av forskare från Göteborgs och Stockholms universitet. – Under förra året märkte vi att vissa länder valde att införa undantagstillstånd och andra inte. Länder stod...
Brutalt, torftig och kort. Så har livet på forntiden ofta sammanfattats. Fast var det verkligen så kort? En ny analysmetod kan bedöma hög ålder – och det visar sig att äldre personer i gamla gravar systematiskt har bedömts vara yngre. Tidigare har osteologer, benforskare, av erfarenhet kunnat se om ett skelett kom från en äldre individ, men det har saknat vetenskapliga kriterier. Åldern har därför bedömts med väldigt stora spann, förklarar Caroline Ahlström Arcini , osteolog vid Historiska museets grävfirma Arkeologerna i Lund. – Förut kunde vi säga ”över 50” eller ”40 till 60” år. Nu har vi...
I över hundra år har arkeologer noterat att kvinnors broscher och mäns vapen saknas i gravar på kontinenten från tidig vendeltid (cirka 550–750 enligt vår tideräkning). Det har antagits att gravarna plundrats på de dyrbara föremålen. Först nu har en stor kartläggning gjorts, av en europeisk forskargrupp ledd av arkeologer vid Stockholms universitet. Den visar att andra dyrbara gravgåvor systematiskt har lämnats kvar, varför de anser att plundringsteorin måste överges. – I exempelvis en engelsk kvinnograv hade broscher avlägsnats från en grav där kroppen just hade börjat förmultna. Man hade...
Den amerikanska författaren och tidigare radiojournalisten Eric Weiner är ett slags charmerande dubbelnörd. Han älskar tåg av alla slag, och han älskar filosofi. Hans bok The Socrates express är en tågresa genom ett filosofihistoriskt landskap. På vägen presenterar han 14 filosofer, från storheter som Sokrates och Rosseau till mindre namnkunniga tänkare, som den japanska författaren och hovdamen Sei Shōnagon, verksam för tusen år sedan. Genom boken färdas författaren till filosofiskt intressanta platser medelst tåg. Medan landskapet passerar utanför kupéfönstret resonerar han med bläckpenna i...