Annons

Nu & då

Skeppsgraven vid gården Jellestad hittades 2018 med georadar, jämte ytterligare gravar och spår efter byggnader. I fjol gjordes ett provschakt i mitten av graven och en del av kölen togs upp. Den daterades med årsringar till år 733. – Skeppet kan förstås ha byggts senare. Men är det så gammalt och det visar sig ha seglat skulle det vara det äldsta segelfartyg som hittats i Norden. Det är det viktigaste att ta reda på. Med hjälp av eventuella andra fynd i graven hoppas vi kunna få en säkrare datering, säger Jan Bil l, professor i arkeologi vid Oslo universitet och ansvarig för grävningen...
Blir man frisk av att läsa en roman, en novell eller en dikt? Ja, enligt forskare inom biblioterapi. Både självhjälpsböcker och skönlitteratur kan leda till bättre psykiskt välbefinnande.
Fordom ansågs att den så kallade Askahögen var en gravhög. Men formen är speciell, avlång och platt ovanpå, vilket gjorde att forskare ansåg den vara en platå för en gästabudshall. Det bekräftades av arkeologerna Andreas Viberg och Martin Rundkvist, som 2014 undersökte högen med georadar och fann tydliga spår av stolphål. – Vi såg alla stolphål och en härd i mitten. Det var klockrent, eftersom inget hänt på ytan efter hallbyggnadens rivning. När vi grävt en decimeter hittade vi stenarna som stöttat stolparna, säger Martin Rundkvist. Det mest spännande fyndet som gjorts nu är 23 så kallade...
”I Paris har velocipeden blifvit fullkomligt naturaliserad och har der blivit ett så nyttigt kommunikationsmedel, att man undrar öfver, huru verlden kunde existera den förutan.” Ny illustrerad tidning, 1869 På två hjul – för frihet och nöje ”Våren och sommaren 1818 kunde man i parker och på vägar i framför allt Frankrike se en märklig tvåhjuling i rörelse – en tidig form av cykel. Det var en skapelse som liknade dagens cykel så till vida att den hade två lika stora hjul, en ram med sadel och ett styre på det främre hjulet. Men till skillnad från dagens cykel sparkade man sig fram sittandes på...
Blir man sjuk av socker? Sedan 2005 har EU:s livsmedelsmyndighet brottats med frågan. Turerna har varit många och trycket hårt från sockerlobbyn. I år görs ett nytt försök att ta fram en enhetlig rekommendation för socker inom EU.
Statistiken över antal mobbade i Sverige har länge varit mycket stabil. Trenden bröts nyligen då en SCB-rapport från 2018 visade att i snitt 19 procent av de tillfrågade ungdomarna i 11, 13, och 15-årsåldern hade blivit mobbade någon gång de senaste månaderna. Det är en ökning från 12 procent 2014. Nu visar en studie från Stressforskningsinstitutet att en ökad förekomst av mobbning kan vara kopplad till ökad tidsbrist hos lärarna. Färre lärare ingriper I studien svarade över 10.000 elever i högstadie- och gymnasieåldern och 2.000 lärare på enkätfrågor. Sammanlagt deltog 129 skolor. I skolor...