Annons

Nu & då

En ny rapport från Institutet för Arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) visar att kvinnor har högre avgångsbetyg från gymnasiet medan män har bättre resultat på högskoleprovet. Rapporten visar också att betyg och högskoleprov delvis fångar olika saker, och att de med goda betyg oftare slutför en högskoleexamen. Rapportförfattarna finner alltså i likhet med tidigare forskning att skolbetygen är ett bättre mått på vem som kommer att fullfölja en högskoleexamen än vad högskoleprovet är. Att kvinnor har högre skolbetyg än män tycks främst bero på att kvinnor har högre...
Glada mikrober i form av papp-silhuetter i grälla färger studsar runt i en animerad reklamfilm på Facebook. ”Jag är en mikrob och jag bor inne i dig” säger en av silhuetterna. ”Vi är alla olika, och din hälsa och ditt välbefinnande beror på balansen i vår bakteriella koloni.” Mikroben uppmanar mig att ta företaget Atlas Biomeds dna-test för att få personliga rekommendationer om matvaror som gör att mikroberna i min tarm fungerar bättre. ”Det är enkelt. Beställ ett test på nätet och skicka in ditt biomaterial!” Video of Listen to your gut — Atlas Microbiome Test Enligt reklamfilmen påverkar...
Den fästing som står för nästan alla angrepp på människor och andra däggdjur i Sverige heter Ixodes ricinus och kallas den ”vanliga fästingen”. Varje år drabbas mellan 200 och 400 svenskar av allvarlig TBE-sjukdom, som orsakas av ett virus som kallas TBEV ( tick-borne encephalitis virus) . Sjukdomen har ökat stadigt sedan 1980-talet. I vissa fall leder TBE-sjukdom till hjärnhinne- och hjärninflammation. Ökningen av TBE kan till stora delar förklaras av klimatförändringarna och av den kraftiga ökningen av rådjursstammarna, som pågick fram till 1990-talet. Rådjuret är ett av fästingens...
Informella strukturer på arbetsplatsen kan vara en orsak till att svenska pappor bara tar ut en tredjedel av de dagar som mammorna tar ut. Det menar forskare som låtit 56 anställda på olika nivåer i fem stora privata företag svara på frågor om pappors föräldraledighet. Av resultaten, som publicerats i tidskriften Community, Work & Family , framkommer att männen ofta tar en kortare ledighet för att inte orsaka problem för de arbetskamrater som täcker upp. Till skillnad från för kvinnliga anställda saknar företagen ofta planer för hur de ska ersätta pappor som är lediga. I stället förlitar...
Statistiken för år 2016 visar att förlossningar i Sverige är jämnt fördelade över veckans sju dagar, om man bortser från planerade kejsarsnitt och igångsättningar. Andelen är då cirka 14 procent per veckodag. Om även planerade kejsarsnitt och igångsättningar inkluderas är det vanligare med förlossningar under måndag till fredag än under helgdagarna. Statistiken baseras på medicinska födelseregistret, som innehåller uppgifter om alla förlossningar som rapporteras av förlossningsvården i Sverige. /Alice Wallin och Henny Rydberg, utredare, Socialstyrelsen
1 | Varför har du skrivit denna bok? – Hela min forskargärning har egentligen handlat om första hälften av 1900-talet. Min förra bok Urkatastrofen handlade om detta, och nu har jag intresserat mig allt mer för hur första och andra världskriget hänger ihop. Och jag har tidigare forskat om Ryssland och Sovjet – och även de moderna folkmorden från och med det armeniska. Så jag försöker knyta ihop en massa trådar i denna bok. Jag hade ursprungligen tänkt skriva om själva mellankrigstiden. Men den hängde lite löst utan själva världskrigen, så … 2 | Vad syftar titeln på – Det moderna trettioåriga...