Annons

Nu & då

Okunskapen om den så kallade segregerade förorten har länge varit stor. I enkätundersökningar är svarsfrekvensen i regel mycket låg och resultaten därför osäkra. Nu har en grupp statsvetare i Göteborg under flera år gjort en riktad studie av förorterna Bergsjön och Hjällbo i Göteborg . Peter Esaiasson, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, har själv deltagit i materialinsamlingen på ett mycket konkret sätt. – Jag var genuint nyfiken, och det visade sig dessutom vara så spännande att det slutade med att jag gjorde omkring 900 intervjuer själv, säger han. Forskarna har gjort...
Partnervåld är svårt att mäta, anmälningsbenägenheten varierar och mörkertalen är stora. Nationalekonomen Sanna Ericsson vid Lunds universitet har därför undersökt partnervåld via sjukhusregister. Siffrorna över kvinnor som söker sjukhusvård för misshandel kan ge ett relativt bra mått på det grövre partnervåldet. För att kunna fånga det våld som sker i hemmet har hon uteslutit misshandel på allmän plats i analysen. Hon finner att andelen kvinnor som sökt sjukhusvård för misshandel mer än fördubblats, sedan mellan åren 2000 och 2010. De kvinnor som misshandlas är främst lågutbildade och...
Den som lever ensam i Sverige lever allt oftare i fattigdom. Gruppen ensamstående har ökat sin fattigdomsrisk från 10 till 24 procent sedan slutet av 1980-talet. Att leva i risk för fattigdom innebär att man har en disponibel inkomst som ligger på mindre än 60 procent av medianinkomsten – det är med andra ord ett relativt mått. Men gruppen som lever som ensamstående föräldrar har en ännu högre risk för fattigdom – där har gruppen i fattigdomsrisk ökat från 7 till 28 procent under samma tid. För par med eller utan barn har bara marginella förändringar skett under samma tid, av den enkla...
Årets pristagare har med sin forskning förbättrat förutsättningarna för att bekämpa global fattigdom. Under de två årtionden som de har varit verksamma har deras experimentella tillvägagångssätt förvandlat utvecklingsekonomin till ett spännande och givande forskningsfält.
Lyssna på artikeln: Polen på gränsen till magin Olga Tokarczuk tilldelas 2018 års Nobelpris i litteratur. Hon är en av de yngsta mottagarna under prisets historia. En ”gränsöverskridande” författare står det i motiveringen, och historiska landsgränser är en av bottnarna i hennes författarskap. Motiveringen till priset lyder ”En berättarkonst som med encyklopedisk lust beskriver gränsöverskridandet som livsform.” Olga Tokarczuk är en författare som utforskar det gränsöverskridande på olika sätt. I hennes bok Gammeltida och andra tider , från 2006, förekommer ett enormt svampmycel som påverkar...
Lyssna på artikeln: Abiy Ahmed blev premiärminister i Etiopien i april 2018. Han återupptog då fredssamtalen med grannlandet Eritrea. De har länge haft en relation av varken krig eller fred. Abiy Ahmed har lett normaliseringen av relationerna till Eritrea och de båda länderna undertecknade nyligen ett avtal som avslutade den 20 år långa gränskonflikten. Abiy Ahmed 43 år, Etiopien. Premiärminister i Etiopien sedan 2018, har varit överstelöjtnant i den etiopiska armén. Bild: REUTERS / Tiksa Negeri / File Photo / TT – Detta är underbart. Abiy Ahmed är ett mycket bra val av priskommittén – helt i...