Annons

Nu & då

De senaste fem åren har den återstående medellivslängden vid 30 års ålder ökat allra mest för högutbildade, de med eftergymnasial utbildning. ”Trenden med ökade skillnader mellan grupper med olika utbildningsnivå ser ut att fortsätta”, rapporterar Statistiska centralbyrån . För män med lägst utbildning, enbart grundskola, har medellivslängden stått still de senaste fem åren – och för lågutbildade kvinnor har den till och med minskat. Tittar man även på civilstånd så blir mönstret än mer tydligt; medellivslängden har ökat allra mest för högutbildade personer som också är sammanboende – medan...
William D. Nordhaus får priset ”för att ha integrerat klimatförändringar i långsiktig makroekonomisk analys” och Paul M. Romer ”för att ha integrerat teknisk utveckling i långsiktig makroekonomisk analys”. – Dessa två pristagare tacklar de allra viktigaste frågorna inom nationalekonomin, nämligen hur vi skapar långsiktigt hållbar tillväxt, säger Per Strömberg , som är ordförande i priskommittén och professor i finansiell ekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm. Pristagarnas forskning handlar dels om hur vi ska ta fram innovationer, dels om hur vi ska hantera de negativa aspekterna av...
Läkaren Denis Mukwege från Kongo-Kinshasa och Nadia Murad, en jazidisk kvinna från Irak, får dela på Nobels fredspris ”för sitt arbete för att stoppa sexuellt våld som ett vapen i krig”. – Ett mycket bra val, säger Stina Högbladh som är forskningssamordnare vid Institutionen för freds- och konfliktforskning vid Uppsala universitet. Jag skulle säga att Denis Mukwege är en lågoddsare, hans namn har nämnts i dessa sammanhang i många år. Stina Högbladh tycker att det är viktigt att priset lyfter frågan om sexuellt våld. Även om många tror att Metoo-rörelsen kanske har bidragit till att placera...
I november 1776 skrev den skotske filosofen och national­ekonomen Adam Smith ett långt brev till sin förläggare om hur påfallande lugn och glad hans bäste vän, David Hume, hade varit när han dog. Brevet väckte anstöt. Filosofen David Hume var känd för sin kritik mot den kristna läran. Samtidens fromma hade hoppats att han på sin dödsbädd skulle inse sitt misstag och göra avbön. Men Adam Smith, som för egen del undvek att kritisera religionen offentligt, försäkrade att Hume i stället för religiösa grubblerier fyllde sina sista dagar i livet med skämt och kortspel. Senare sa Smith att det...
1 | Varför har ni skrivit denna bok? – Vi ville ta ett helhetsgrepp på svensk kroghistoria. Vi ville visa på de långa linjerna. Det finns mycket litteratur som går på djupet, men vi vill skapa det långa historiska sammanhanget. 2 | Hur ser de långa linjerna ut? – Den svenska restaurangen och dess föregångare speglar tidsandan mycket väl, och är fram till en tid efter mitten av 1900-talet en mycket manlig arena. Restauranger har alltid varit i maktens blickfång, och har alltid politiserats. Det har funnits många restriktioner och gjorts många utredningar om vem som ska få servera mat och dryck...
Det är stor skillnad mellan män och kvinnor vad gäller hur många som blir föräldrar – och klyftan växer. I ett nytt forskningsprojekt håller ett par nationalekonomer vid Stockholms universitet på att nysta i denna fråga. Omkring 22 procent av de 45-åriga männen i Sverige har inte blivit föräldrar – bland kvinnorna är andelen ungefär 13 procent. Och klyftan växer. Det framgår av en ny artikel i den vetenskapliga tidskriften Ekonomisk Debatt . Den största anledningen till att män inte blir föräldrar är att de saknar partner, enligt flera tidigare studier. Partnerval sker enligt traditionella...