Annons

Nu & då

Att jobbet är tillgängligt hemma i mobilen och vice versa kan självklart leda till ökad stress. Men det kan lika gärna ge ett större lugn, genom att bidra till en känsla av koll på läget. En större kvalitativ studie som nu sammansställs av en forskargrupp visar intressanta resultat om hur digitalisering påverkar våra gränser. Forskarna har identifierat sju olika strategier som människor tar till vid gränsdragningen mellan arbete och privatliv, se faktaruta . – En strategi som kan vara bra för någon kan driva en annan person i utmattning. Detta förvånade oss. Man tenderar att likställa en...
Fenomenet har sitt ursprung i en psykologisk teori som kallas inokulering ; en term som från början kommer från medicinvetenskapen och betyder att man för in något under huden som vaccination. I detta fall presenterades spelarna för små, förenklade doser av vilseledande argument. På så sätt skapades förståelse för underliggande processer bakom falsk och missvisande information. Metoden har visat sig vara framgångsrik, rapporterar forskare vid University of Cambridge och Uppsala universitet i en studie som publicerats i The Harvard Kennedy School Misinformation Review . – Generellt sett saknas...
Den stora flykten är den flykt som började på 1800-talet, då allt fler människor sakta fick bättre och bättre liv. Allt fler blev rikare och levde längre – och kunde fly från det korta, hårda och sköra liv som människor levt i tiotusentals år. Angus Deaton, professor i ekonomi vid Princeton university, fick ekonomipriset 2015 och är en av världens främsta experter på folkhälsa och ekonomisk utveckling. F&F uppmärksammade hans bok när den kom för några år sedan, men nu finns den på svenska. Den stora flykten är lättläst, tankeväckande och uppmuntrande. Den handlar lika mycket om historia...
Sydvästra Sveriges mest välbevarade hällmålning har nu daterats till sen stenålder. Med hjälp av ny teknik har forskare vid Göteborgs universitet lyckats blottlägga flera målningar som inte längre var synliga för ögat. Flera av motiven föreställer båtar med älghuvuden, något som tidigare har hittats på hällar i Norge, Ryssland och norra Sverige. Båtarna visar att människor gjorde längre sjöresor under stenåldern. De målades troligen av långväga resenärer på besök från andra delar av Nordeuropa, där motiven varit vanligt förekommande. Studien av hällmålningarna i Tumlehed publicerades i Oxford...
Jonas Jäder har studerat läroböcker i matematik på gymnasienivå och konstaterar i sin avhandling från Umeå universitet att uppgifterna som kräver problemlösning är få. – De kommer dessutom ofta i slutet av olika kapitel. Och det är inte säkert att alla elever kommer så långt i boken. Situationen ser liknande ut i de tolv länder han har studerat läromedel från, bland annat Sverige. Trots att det ställs höga krav på elevers problemlösningsförmåga i styrdokument och läroplaner, innehåller läroböckerna för få uppgifter som utvecklar förmågan, förklarar Jonas Jäder som har doktorerat vid Umeå...
Beteendet filmades under en dykexpedition vid Farne Island, som ligger utanför Englands nordöstra kust. Filmen visar en gråsälshanne som närmar sig ett antal honor och som klappar ihop sina fenor med stor kraft så att en ljudlig knall uppstår. Själva ljudet är känt sedan tidigare, det har förekommit på flera ljudupptagningar från gråsälars parningssäsonger. Men först nu har man lyckats visa hur det uppstår. Forskarna bakom upptäckten, som har publicerats Marine mammal science , tror att beteendet är en del av gråsälens parningsritualer. Antingen ska det imponera på honor eller skrämma bort...