Annons

Nu & då

I en studie av nästan 130 länder har forskare från bland annat Indiana University i USA sett ett samband mellan sexsökningar på internet, stora familjehögtider och barnafödande nio månader senare. Forskarna har undersökt både länder norr och söder om ekvatorn samt både kristna och muslimska länder. Därmed hittade man samband som gick utanför de årstidsvariationer som ibland sägs påverka nativiteten. Forskarna analyserade särskilt julhelgen och Eid al-fitr, helgen i slutet av Ramadan, som dessutom är rörlig över kalenderåret. Trots detta kvarstod sambandet mellan storhelg och sex. Forskarnas...
Den som utsatts för våld löper större risk att få sitt liv försämrat. Inkomsterna minskar med 25 procent för kvinnor och 14 procent för män. Sjukfrånvaron ökar med 20 procent. Dessa effekter gäller i flera år efter våldsdådet. Brottsoffren riskerar även att dö i förtid. Detta gäller särskilt kvinnor. Till stor del handlar detta om risk för självmord. – Det finns knappt några tidigare studier om konsekvenser för män av våldsbrott. Resultaten i denna studie visar att även män drabbas, och även för män verkar effekterna vara avsevärt större än vad som kan förklaras av de fysiska skadorna i sig,...
Personer som kan känna hur snabbt deras hjärta slår är mer benägna att ge bort pengar. Det visar en variant av det så kallade diktatorspelet, där deltagarna får en summa pengar som de sedan kan välja att dela med sig av. Experimentets deltagare gav i genomsnitt bort 220 kronor av 570 kronor. När forskarna även lät deltagarna lyssna på olika rytmer och identifiera vilken som låg närmast deras egen puls, kunde de se ett samband mellan kroppskännedom och generositet. De som var 10 procent bättre än genomsnittet på att identifiera sin puls gav bort 55 kronor mer. Men när deltagarna fick en...
Förhistoriska skelettdelar från män avslöjar att de blev mer stillasittande när jordbruket började sprida sig i Europa. Hur det nya livet påverkade kvinnors kroppar har varit mer oklart. Nu har brittiska forskare jämfört benrester från förhistoriska jordbrukarkvinnor med skelettet hos dagens kvinnor, som antingen är stillasittande, spelar fotboll, springer eller ror på elitnivå. De förhistoriska kvinnorna hade mest gemensamt med roddarna. – Deras ben är snarlika, men de förhistoriska kvinnorna hade ännu starkare armar, säger Alison Macintosh, biologisk antropolog vid University of Cambridge...
Piloter tränar landningar i flygsimulator innan de sätter sig bakom spakarna i ett riktigt plan. Borde då inte lärarstudenter träna på datoranimerade elever innan de ställer sig bakom katedern? – Vi vet sedan tidigare att lärare känner sig oförberedda när de kommer ut i klassrummen, säger Marcus Samuelsson, forskare inom pedagogik vid Högskolan väst. I ett fyraårigt projekt, finansierat av Vetenskapsrådet, ska han tillsammans med Joakim Samuelsson vid Linköpings universitet testa virtuell praktik för blivande mattelärare. I stället för verkliga elever får lärarstudenterna undervisa fem...
När ekonomipriset tillkännagavs i oktober spontandansade Handelshögskoleprofessorn Micael Dahlén i SVT:s studio. Jublet var nog minst lika stort bland psykologer. Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne handlar nämligen om det som kallas för beteendeekonomi, det gränsland där ekonomi och psykologi möts. Pristagaren heter Richard H. Thaler och är verksam vid University of Chicago i USA. – Hans största bidrag är att han öppnade upp det här nya området. Jag blev jätteglad när priset tillkännagavs, säger Martin Hedesström, docent i psykologi vid Göteborgs...