Annons

Nu & då

Att kunna söka fritt i svårlästa gamla handskrifter är en önskedröm för släktforskare och historiker. Med artificiell intelligens, AI, kan det bli möjligt. Men vägen dit är lång. Den går bland annat via Astrid Lindgrens manuskript.
Det finns ett 40-tal grundläggande, eller basala, ord som är snarlika i nästan hela världen. Specifikt handlar det om språkljud som återkommer gång på gång, till exempel orden för mamma och pappa, som tenderar att innehålla m- respektive p-ljud. Andra ord är bland annat ben, aska, stor och liten. I en ny studie visar forskare vid Lunds universitet att dessa ord dessutom har förändrats mycket lite sedan förhistorisk tid, och till stor del består av språkljuden som barn lär sig först. Prenumerera på Forskning & Framsteg! Tidskriften med faktakollade och ögonöppnande reportage och...
Inom ramen för en ny studie hoppas svenska forskare ”knäcka koden” bakom framgångsrika idrottskarriärer. Planen är att djupintervjua minst 16 svenska idrottare som tävlar på världsnivå, säger Astrid Schubring som är docent i idrottsvetenskap vid Göteborgs universitet och leder projektet. – En enkätstudie med många svar hade gett oss en generell överblick. Men med en kvalitativ studie kommer vi att kunna gå på djupet med individuella idrottare och deras upplevelser under karriären. Studerar flera typer av sporter Urvalet ska täcka in både individuella sporter och lagsporter, samt sommar- och...
När massgraven vid Falironbukten i södra Aten hittades 2016 var det en sensation. Fynd av gravar med så många avrättade människor från det antika Grekland är mycket ovanliga. Den osteologiska analysen visar att många kan ha avrättats knästående eller liggande. – Vi kan inte säga att alla avrättades på plats, men ser på frakturerna att många kan ha dött av kraftigt våld mot huvudet. De kan ha stått på knä och blivit ihjälslagna av någon som stått bakom dem, säger osteologen Anne Ingvarsson från Uppsala universitet, som undersökte 79 av skeletten på plats 2016. Hon och kollegan Ylva Bäckström,...
I en ny studie har brittiska forskare analyserat juridiska dokument, som finns bevarade från tidigmodern tid (1500-tal) ändå in på 1900-talet. Dokumenten täcker in allt från husförsäljning till äktenskapsuppgörelser. Av de drygt 650 pergamenten visade sig 95 procent bestå av fårskinn, till skillnad från exempelvis religiösa texter som oftare skrevs på pergament av kalvskinn, ett ovanligare material som genererade vitare pergament. – Vi ser samma mönster i andra länder, till exempel på Irland och i Frankrike. Valet av skinn verkar ha haft stor betydelse för dem som tillverkade pergamenten,...
Forskare vid Linköpings universitet har kartlagt mobbning på svenska arbetsplatser kopplat till var i världen personer är födda. Ju längre avståndet till Sverige var, särskilt det kulturella avståndet som exempelvis kan handla om världsåskådning och traditioner, desto högre blev risken att bli utsatt. Utlandsfödda löper generellt sett dubbelt så hög risk att utsättas för mobbning som svenskfödda. De som härstammar från Afrika, Sydamerika och Asien löper tre till fyra gånger högre risk, enligt studien som publicerats i The International Journal of Human Resource Management. – Det är tusentals...