Annons

Nu & då

1 | Stora vulkanavbrott strax före mitten av 500-talet förmörkade och kylde ner jorden. Vilken betydelse fick den period som följde, vendeltiden? – Jag tycker det är fascinerande att vendeltiden börjar i totalt mörker, bokstavligt och bildligt. Halva Nordens befolkning kan ha gått under. 250 år senare inleds vikingatiden, och då finns allt på plats – grunden har lagts under de här seklerna. Norden tycks ha drabbats extra hårt av den globala katastrofen, men det kan ha spelat lokala härskare i händerna. De roffade kanske åt sig mark som blivit ledig. 2 | Är det under vendeltiden som någon...
Svar av Dominic Ingemark , lektor i antikens kultur- och samhällsliv, Uppsala universitet Ett antal stora riken, som Perserriket, romarriket och Bysantinska riket, hade välutvecklade system för kommunikation mellan sina olika delar. Detta var en av grundförutsättningarna för att alls kunna administrera och styra så geografiskt vidsträckta riken. Den grekiske författaren Xenofon skriver exempelvis, med lika delar beundran och förundran, om hur Kyros den store (död 530 f.Kr.) skapade ett system med hästburna kurirer som kunde föra information mellan Perserrikets olika delar fortare än tranans...
Av alla ensamkommande barn som sökte asyl i Sverige mellan år 2000 och 2020 var bara 14 procent flickor, enligt siffror från Migrationsverket. – Det rör sig om unga tjejer som väldigt sällan syns inom forskningen. Vi ville låta dem berätta hur det är att komma till Sverige och hur de uppfattat integrationsprocessen, säger Elisabeth Punzi , docent i psykologi vid Göteborgs universitet. I en ny studie har hon och kollegan Mostafa Hosseini djupintervjuat sex afghanska kvinnor som i dag är mellan 19 och 24 år gamla. De kom ensamma till Sverige under åren 2015 till 2017. Liberal kvinnosyn gav...
Tre flacka höjder i åkerkanten, på håll tämligen oansenliga. Men här skulle arkeologerna komma att göra häpnadsväckande fynd inför bygget av nya E18 förbi Enköping. Inte i form av guld och ädla stenar eller monument. Nej, vid Nibble fann de den kanske största kultplats från bronsåldern som grävts ut i Skandinavien. De gravfynd som gjordes här, och på andra platser i östra Mellansverige, har fått arkeologer att omvärdera hur människor såg på döden under yngre bronsåldern. Det gravskick som ansetts typiskt för bronsåldern – att lägga brända ben i urnor under rösen – verkar här ha varit mer...
11 september-attackerna för 20 år sedan blev starten för dagens konspirationsteorier – som fått ett uppsving under pandemin. Många dras till den här typen av berättelser, i värsta fall med katastrofala följder.
En lång stridskniv från tidig vikingatid har hittats i en gammal brunn vid bygget av ett bostadsområde i Västerås. Kniven har bevarats ytterst väl tack vare leran i brunnen.