Annons

Nu & då

Voltaire sa troligen aldrig den flitigt citerade raden: ”Jag delar inte din åsikt men är beredd att dö för din rätt att uttrycka den.” Detta kvasicitat (som troligen härstammar från en av Voltaires biografskrivare) letar sig ändå in i minnet medan jag läser idéhistorieprofessorn Anders Burmans nya bok om demokratins historia, Dissendus . Inte för att boken handlar om Voltaire, utan för att den gör den konstruktiva oenigheten, dissensus, till den röda tråden i historieskrivningen. Termen ”dissensus” lånar han från den franske filosofen Jacques Rancière som använder det för att kunna täcka in...
Arvsskatten såg till att staten fick en del av tillgångarna som avlidna personer lämnade efter sig, och när den avskaffades år 2004 hade den funnits i över hundra år. Skatten var dock omtvistad, då kritiker menade att den var lätt att komma runt och inte bidrog till att utjämna ekonomiska klyftor, vilket var en av grundtankarna med skatten. Nu får kritikerna medhåll av forskare från Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi , ESO, som summerar forskningsläget om arvsskatt i en ny rapport. Små skatteintäkter ett stort problem Ett huvudproblem som tas upp är hur svårt arvsskatten hade att...
Spåren av en försvarsvall och utanför den en vallgrav hittades under utgrävningar 2018–19, och sammanfattats nu i en arkeologisk rapport . De binder ihop en borg och den så kallade garnisonen sydväst om stadsområdet Svarta jorden, med stadsvallen mot Hemlanden – ett gravområde på en ås nordost om staden. Tillsammans bildar de en sammanhängande försvarslinje. – Det har varit en glipa mot sydöst, där marken troligen odlats från Birkas slut tills för hundra år sedan. Man har antagit att där funnits en mur, men inte hittat belägg för det. Det kunde ha varit ett staket, ett snöre eller markeringar...
Fysiken beskriver allt från kvarkar till galaxer med till synes enkla lagar. Men finns det egentligen några naturlagar? F&F:s fysik- och astronomiredaktör Anna Davour vände sig till fysikern Ulf Danielsson och filosofen Lars-Göran Johansson för att prata om fysikens grunder.
Det är enkelt och kostar inget – men ger desto mer. Lina Ejlertsson, forskare i folkhälsovetenskap vid Lunds universitet, har undersökt effekterna av små återhämtningspauser som lätt kan integreras i arbetsdagen. I sin avhandling visar hon att personalen mår bättre på arbetsplatser som medvetet jobbar med återhämtning. Lina Ejlertsson – Det fysiska välmåendet ökar, personalen får mer energi och stämningen blir mer familjär, säger Lina Ejlertsson. Tillsammans med forskarkolleger har hon undersökt arbetsmiljön på 26 vårdcentraler i södra Sverige. De började med att kartlägga vad återhämtning...
Vid fetmakirurgi kopplas en del av magsäcken och tunntarmen ur. Ingreppet dämpar hungerkänslor och gör att patienten snabbare känner sig mätt och har lättare att gå ned i vikt. My Engström Bild: Göteborgs universitet Men hur ser livet ut efter ingreppet? Den frågan har svenska forskare tagit upp genom att djupintervjua 18 patienter från Västra Götalandsregionen, tio år efter deras fetmaoperation vid Sahlgrenska universitetssjukhuset. – När vi började med projektet fanns det nästan ingen forskning om långtidseffekter eller patientens perspektiv. Det kändes otroligt viktigt att bredda...