Annons

olja

Idén kom i ren desperation. Att lösa världens klimatproblem genom att spruta ut svavelpartiklar högt upp i atmosfären - det ska man göra i absolut sista ögonblicket.
När EU:s behov av naturgas ökar skulle Ryssland rent tekniskt och ekonomiskt kunna bli den bästa leverantören.
Purgerbusken (Jatropha curcas) trivs i magra jordar. Dess frukter blir stora som golfbollar och är fulla av olja som kan omvandlas till biodiesel.
Signerat-författaren Lennart Philipson ser möjligheter att med bioteknik skapa "svarta" grödor som utnyttjar solens ljusspektrum bättre och ger både flerfalt större skördar och nya skördeprodukter.
Just nu pågår en intensiv debatt om den planerade gasledningen Nordstream på Östersjöns botten från Viborg i Ryssland till Greifswald i Tyskland.
Under 2007 byggdes nya vindkraftverk i världen med en total produktionskapacitet på över 20000 megawatt, vilket är en ökning med drygt 30procent jämfört med året före.