Världens vindkraft

Tyskland ligger i topp, men USA ökar starkt.
Text Johan Falk
Publicerad

Under 2007 byggdes nya vindkraftverk i världen med en total produktionskapacitet på över 20000 megawatt, vilket är en ökning med drygt 30procent jämfört med året före. Vid senaste årsskiftet producerades en fjärdedel av världens vindkraftsenergi i kraftverk som byggdes 2007.

Ökningen var störst i USA, Spanien och Kina. Men Tyskland förblir det land i världen som har mest vindkraft. Sverige ligger kvar på en blygsam artondeplats.

Enligt Energimyndigheten bör Sverige planera för en kraftig ökning av vindkraft – från dagens 1,5 terawattimmar per år till 30terawattimmar år 2020. Syftet är att minska beroendet av fossila bränslen.

– Det finns andra länder som har byggt ut i den takten, säger Anders Björck, handläggare för vindkraft på Energimyndighetens enhet för kraftproduktion.

– Vi ligger ungefär tio år efter Spanien. Under 1997 byggde Spanien ut sin vindkraft lika mycket som vi gjorde 2007, och år 2000 hade Spanien lika mycket vindkraft som vi räknar med att ha år 2010. Fortsätter det i den här takten så kommer vi att nå 30 terawattimmar redan 2017, säger Anders Björck.

I dag utgör Sveriges vindkraft omkring 1 procent av landets elproduktion, vilket även gäller globalt.

Vindkraften i världen

Installerad vindkraft 2007 / megawatt / watt per invånare

 1. Tyskland / 22247 / 270
 2. USA / 16818 / 56
 3. Spanien / 15145 / 336
 4. Indien / 8000 / 7
 5. Kina / 6050 / 5
 6. Danmark / 3125 / 571
 7. Italien / 2726 / 47
 8. Frankrike / 2454 / 40
 9. Stobritannien / 2389 / 39
 10. Portugal / 2150 / 203
 11. Kanada / 1846 / 185
 12. Nederländerna / 1746 / 106
 13. Japan / 1538 / 12
 14. Österrike / 982 / 120
 15. Grekland / 871 / 79
 16. Australien / 824 / 41
 17. Irland / 805 / 198
 18. Sverige / 788 / 86
 19. Norge / 333 / 70
 20. Nya Zeeland / 322 / 79

Produktion och kapacitet

Listan på sidan 40 visar installerad kapacitet för vindkraft i världen, och inte elproduktion. Produktionen är omkring en femtedel så stor. Tack till Jan-Olov Liljenzin som uppmärksammade oss på felet. Texten på webben är rättad.

Text Johan Falk
Publicerad

Miljö & klimat

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor