Annons

PNAS

Världens största nu levande ödla – komodovaranen – är känd för att skära djupa köttsår i sitt byte med sylvassa tänder. Men inte nog med det.
För att överleva bistra tider kan vissa bakterier bilda beständiga sporer – mest känd är kanske mjältbrandsbakterien vars sporer spreds per brev i USA för några år sedan.
Andelen kvinnliga matematiker på hög nivå är fortfarande mycket liten. Och fortfarande hörs röster som hellre söker biologiska än kulturella förklaringar till att så är fallet.
Men den tröttnar snabbt om den får sällskap av en annan jycke som får läckra bitar av bröd eller korv för att göra samma sak. Det rapporterar österrikiska biologer i tidskriften PNAS.
Våra tarmar bebos av omkring ett kilo bakterier, vår normalflora. Nu visar svenska forskare att tarmen skapar ett skyddande slemlager som hindrar bakterierna från att bilda inflammationshärdar.
En nyupptäckt myra lever under marken och saknar ögon.