Annons

politik

I mitten av 1980-talet var 12 procent av de vuxna svenskarna medlem i något politiskt parti. Nu har siffran halverats till 6 procent, enligt rapporten Svenska trender 1986–2011, som ges ut av SOM-institutet vid Göteborgs universitet. Men under samma period har andelen som är mycket eller ganska intresserade av politik ökat från 46 till 54 procent.
Amerikanskt väljarbeteende är det ordning och reda på. USA satte som första land i världen redan i början av 1950-talet i gång att systematiskt undersöka väljarbeteenden. Sverige följde efter 1956 och har därmed världens näst längsta tidsserie av data över väljarbeteenden. Tack vare dessa långa tidsserier har vi mycket samarbete mellan svenska och amerikanska valforskare, och de analyser som följer bygger på amerikanska vallokalsundersökningar – exit polls – med uppåt 20 000 svarande varje valår. Om man läser svenska tidningar så får man lätt intryck av att den amerikanska politiken är...
Svar: Enligt World Internet Institute i Gävle handlar svenska bloggar om dessa ämnen: Dagbok om det egna vardagslivet 64 % Hobbyer och andra specialintressen 26 %
Den skandinaviska vargen är redan utdöd. När den fridlystes i Sverige 1966 var den så gott som utrotad. Men den återuppstod.
I det kommande valet utgör förstagångsväljarna hela 7 procent av väljarkåren, 497 000 personer.