Annons

politik

En grupp försökspersoner fick i enkätform ta del av olika scenarier, till exempel att gå på en offentlig toalett som luktar starkt av främmande människors kiss eller att personen på sätet bredvid tar av sig skorna och luktar fotsvett. – Försökspersonerna fick ranka hur äcklade de blev av sådana saker. Vi frågade även hur äcklad man var av lukten av sitt eget bajs. Svaren vägdes sedan ihop till ett äckelindex, säger Jonas Olofsson , forskare i psykologi vid Stockholms universitet. Tidigare experiment med verkliga dofter har visat att de personer som uppger mer äckelkänslor i enkäter även...
Demokraterna Hillary Clinton och Bernie Sanders ingår i en studie av hur politiska ledare förändrar röstens tonhöjd och intensitet beroende på vem som lyssnar. Det gör även två företrädare för motståndarpartiet republikanerna: Donald Trump och Carly Fiorina. Alla de fyra politikerna talar med djup röst när andra makthavare finns i närheten, och undviker helt högre tonhöjder i sitt röstomfång. Motsvarande mönster finns även bland andra däggdjur i situationer där de vill markera fysisk storlek, makt och dominans, noterar röstforskaren Rosario Signorello vid University of California i USA. Han...
Valet 1994 brukar i den statsvetenskapliga historieskrivningen kallas Marknadsvalet. Men statsvetarna Lena Wängnerud och Patrik Öhberg utmanar nu historieskrivningen i en ny artikel i Scandinavian Political Studies . De menar att detta borde kallas Stödstrumpevalet – eftersom feminismen etablerade sig i riksdagen vid just detta val. Vid riksdagsval omsätts alltid en andel ledamöter, och under 1970- och 80-talen låg denna siffra på omkring 20 procent. Andelen ökade till 30 procent vid 1991 års val, och till 35 procent vid 1994 års val. Mer än en tredjedel av ledamöterna var alltså helt nya i...
I mitten av 1980-talet var 12 procent av de vuxna svenskarna medlem i något politiskt parti. Nu har siffran halverats till 6 procent, enligt rapporten Svenska trender 1986–2011, som ges ut av SOM-institutet vid Göteborgs universitet. Men under samma period har andelen som är mycket eller ganska intresserade av politik ökat från 46 till 54 procent.
Amerikanskt väljarbeteende är det ordning och reda på. USA satte som första land i världen redan i början av 1950-talet i gång att systematiskt undersöka väljarbeteenden. Sverige följde efter 1956 och har därmed världens näst längsta tidsserie av data över väljarbeteenden. Tack vare dessa långa tidsserier har vi mycket samarbete mellan svenska och amerikanska valforskare, och de analyser som följer bygger på amerikanska vallokalsundersökningar – exit polls – med uppåt 20 000 svarande varje valår. Om man läser svenska tidningar så får man lätt intryck av att den amerikanska politiken är...