Annons

politik

Svar: Enligt World Internet Institute i Gävle handlar svenska bloggar om dessa ämnen: Dagbok om det egna vardagslivet 64 % Hobbyer och andra specialintressen 26 %
Den skandinaviska vargen är redan utdöd. När den fridlystes i Sverige 1966 var den så gott som utrotad. Men den återuppstod.
I det kommande valet utgör förstagångsväljarna hela 7 procent av väljarkåren, 497 000 personer.
Politiker har olika uppfattningar om hur stora skillnader i inkomster som är acceptabla. Ekonomer i Norge har gjort ett experiment för att se hur barn och ungdomar ser på saken.
Fråga: Man läser dagligen om politiker med dubbelmoral. Samtidigt som de predikar sparsamhet med skattemedel roffar de åt sig privatekonomiska fördelar och blir stormrika.
Världen har blivit beroende av billig fosfatmalm. Beroendet kan sluta i en tragedi, enligt Jan-Olof Drangert, docent i vatten och sanitet vid Linköpings universitet.