Annons

politik

Vad händer i hjärnan när samma information får personer att reagera helt olika utifrån politisk inriktning? Den frågan har forskare vid University of California undersökt i en studie där 38 deltagare fick titta på videor och samtidigt undersökas med magnetkamera, som förutom att hitta tumörer och hjärnblödningar även avbildar hjärnaktivitet. Deltagarna var antingen uttalat konservativa eller liberaler. Videon innehöll nyhetsklipp och kampanjfilmer, som samtliga handlade om immigration. Vid en jämförelse av hjärnaktivitet mellan grupperna syntes tydliga skillnader i dorsomediala prefrontala...
Sedan tidigare vet man att vuxnas intresse för politik förändras mycket lite över tid . Stora, snabba förändringar i graden av politiskt engagemang kan ske fram till ungefär 20-årsåldern då man upptäcker världen och skapar sig en uppfattning om den. Efter det kan visserligen partiet man röstar på variera under livet, men grundintresset för politik förblir i stort sett detsamma. – Då blir man ju nyfiken. ”Är det ingenting som kan förändra det här?” säger Håkan Stattin, professor emeritus i psykologi vid Uppsala universitet. En av hans hypoteser var att unga vuxna kan påverkas av det politiska...
Det är världshistoriens största infrastrukturprojekt. Den nya sidenvägen ska förena öst och väst och Kina satsar minst 1000 miljarder dollar. Men vill Kina tjäna pengar eller öka sin makt? F&F reste till Kazakstan där sidenvägen redan drar genom landskapet.
SOM-institutet vid Göteborgs universitet har gjort en undersökning om svenskarnas inställning till EU inför valet till Europaparlamentet. Bland annat visar den att många tycker att Sverige har tjänat på medlemskapet men att man inte vill utöka EU:s makt. Invandringspolitiken oroar och man vill inte ha euro. Forskaren Linda Berg förklarar det höga stödet till Sveriges EU-medlemskap med att svenskarna hyser ett gott förtroende till EU som politiskt system. – Att förtroendet för Europaparlamentet och Europeiska kommissionen är lägre beror delvis på att det inte finns ett varken-eller-alternativ...
En grupp försökspersoner fick i enkätform ta del av olika scenarier, till exempel att gå på en offentlig toalett som luktar starkt av främmande människors kiss eller att personen på sätet bredvid tar av sig skorna och luktar fotsvett. – Försökspersonerna fick ranka hur äcklade de blev av sådana saker. Vi frågade även hur äcklad man var av lukten av sitt eget bajs. Svaren vägdes sedan ihop till ett äckelindex, säger Jonas Olofsson , forskare i psykologi vid Stockholms universitet. Tidigare experiment med verkliga dofter har visat att de personer som uppger mer äckelkänslor i enkäter även...
Demokraterna Hillary Clinton och Bernie Sanders ingår i en studie av hur politiska ledare förändrar röstens tonhöjd och intensitet beroende på vem som lyssnar. Det gör även två företrädare för motståndarpartiet republikanerna: Donald Trump och Carly Fiorina. Alla de fyra politikerna talar med djup röst när andra makthavare finns i närheten, och undviker helt högre tonhöjder i sitt röstomfång. Motsvarande mönster finns även bland andra däggdjur i situationer där de vill markera fysisk storlek, makt och dominans, noterar röstforskaren Rosario Signorello vid University of California i USA. Han...