Annons

Sida

En ny global genbanksfond har därför upprättats, och det första och hittills enda bidraget från ett EU-land, 50 miljoner kronor, har just beviljats av den svenska biståndsmyndigheten Sida.
Länge ansåg läkarvetenskapen att den huvudsakliga förklaringen till att individer reagerar olika på en infektion är att mikroorganismer är olika smittsamma.
Jordbävningen vid Sumatra, med magnituden 9,0 på Richterskalan, är en av de fyra-fem kraftigaste i mänsklighetens historia.
Naturgasen är ung som energikälla i Sverige. Södra och västra Sverige har haft tillgång till naturgas sedan 1985. Den kommer från naturgasfältet Tyra i den danska delen av Nordsjön.
Jag är på skogsexkursion i Punjab, en delstat i Indiens nordvästra hörn. Men det är ingen vanlig skog vi besöker, det handlar om skogsbruk på åkermark.
Men enligt en ny studie är barnarbete ett synnerligen olönsamt sätt att använda mänskliga resurser.