Barnarbete olönsamt

Det finns en kvarts miljard barnarbetare i världen, uppskattar ILO (FN:s internationella arbetsorganisation). Av dem är merparten sysselsatta i sådant arbete som äventyrar deras fysiska och mentala hälsa.
Publicerad

Men enligt en ny studie är barnarbete ett synnerligen olönsamt sätt att använda mänskliga resurser. Kostnaden för att avskaffa allt barnarbete i världen före år 2020 och i stället ge barnen utbildning är visserligen 5 000 miljarder kronor (dubbelt så mycket som Sveriges årliga BNP), men intäkterna är hela sju gånger högre, 35 000 miljarder kronor.

Ett problem är dock att utgifterna kommer före inkomsterna. Först år 2020 skulle intäkterna börja överträffa kostnaderna. Enligt ILO:s beräkningar blir vinsterna störst i Nordafrika och Mellanöstern och minst i mellersta och södra Afrika. Skälet är att det är svårare att skapa nya jobb i Afrika söder om Sahara.

Publicerad

Samhälle & kultur

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor