Rovdjur stoppar växtätarnas klimatanpassning

Afrikas stora växtätare skulle behöva anpassa sig till det allt varmare klimatet genom att beta under dygnets svalare timmar – men då ökar risken att de blir tagna av lejon och andra nattaktiva rovdjur.

Publicerad

Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, har deltagit i en storskalig studie som handlar om aktivitetsmönstren hos växtätare och rovdjur i Afrika. Studien är baserad på bildmaterial från viltkameror utplacerade i 32 skyddade områden i Sydafrika. Den innefattar 29 arter av växtätare, från harar till elefanter – samt stora rovdjur som lejon, hyenor och leoparder.

Analyser av bildmaterialet visar att de små växtätarna (<40 kg) och de allra största växtätarna (>700 kg) är som mest aktiva under dygnets svalare timmar – och så är även de stora rovdjuren. För dessa växtätare är värmen ett större problem än rovdjuren, konstaterar forskarna. De mellanstora växtätarna däremot, är mer aktiva under de varmare perioderna på dygnet, då rovdjuren är minst benägna att jaga.

Växtätarna betar på natten – där det inte finns lejon

Det lever lejon i hälften av de skyddade områdens som ingår i studien. Lejonen jagar växtätare i storleksintervallet 100–550 kg, bland annat zebra, gemsbock och eland. Mönstren är tydliga: i de områden som har lejon är dessa växtätare till stor del dagaktiva, medan de är mer nattaktiva i områden utan lejon. Det visar att risken att bli uppäten hindrar dessa växtätare från att kunna beta under de svalare perioderna på dygnet.

De stora djuren har de största problemen med höga temperaturer. Det beror på att de har svårare att göra sig av överskottsvärme än små djur. Elefanterna, som är de största landdjuren, drabbas hårt under varma perioder men behöver å andra sidan inte oroa sig för rovdjur. Men för de mellanstora växtätarna som är de stora rovdjurens främsta byten, finns det ett ganska smalt tidsfönster på dygnet då de kan beta utan alltför stor risk. Det här tidsfönstret kan komma att krympa ytterligare i takt med att klimatförändringarna höjer temperaturerna, menar forskarna som har publicerat sina rön i Nature ecology and evolution.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor