Annons

teoretisk fysik

Jo, det finns en Plancktid. För att förstå varför så är en analogi till hjälp. Om vi har bestämt oss för en viss hastighet så kan avstånd mätas i tid. Förr i världen talade man om en dagsmarsch – det var så långt en trupp soldater kunde gå på en dag. Idag kan vi säga att ”det är två timmar med bil” mellan två städer. Naturligtvis är detta inget precist sätt att ange avstånd, men om vi verkligen specificerar hastigheten, och håller den, så fungerar det bra. Tack vare Einstein så vet vi att det finns en högsta hastighet, nämligen ljushastigheten, som är cirka 300000 kilometer per sekund. Vi kan...
"Genom att vidga och utveckla våra perspektiv på såväl matematiken som på universum ökar kunskapen om kosmos. Fysikern och kosmologen Max Tegmark kombinerar en gedigen forskargärning med lika delar mod, skarpsinnighet och kreativitet genom att utveckla nydanande idéer och verktyg. Hans teorier sätter vår planet i ett större och för framtiden avgörande sammanhang." Så lyder motoveringen till att ge den svenske fyrikern och kosmologen Max Tegmark KTH:s stora pris. Max Tegmark sällars sig därmed till en förnäm skara mottagare, som Hannes Alfvén, (fysikforskare och nobelpristagare, 1947), Assar...
Tyskland är känt för autobahn, motorvägen där man på många sträckor kan köra hur fort man vill. Vilken ironi då, att vi måste tacka en tysk för den största hastighetsbegränsningen av dem alla. Den kommer från Albert Einsteins speciella relativitetsteori. Teorin förenar våra bekanta begrepp – rum och tid – till en gemensam fyrdimensionell rumtid. En av följderna av den är att ingenting kan färdas snabbare än ljuset. Gränsen 300 000 kilometer i sekunden är absolut och den högsta tillåtna hastigheten. Ändå leker fysiker med tanken på att bryta ljusvallen, och i framtiden kommer vi kanske att...
Om någon skulle fråga dig hur viktigt grundämnet litium är, så skulle kanske batteriet i mobiltelefonen vara det första du tänker på. Eller så skulle du kanske tänka på psykofarmaka. Men litium, det tredje elementet i periodiska systemet, spelar en mycket större roll än så i vårt universum. Litium ses av astronomer som ett av de mest intressanta ämnena i världsalltet, men också ett av de mest förbryllande. Det är ett av de första ämnena som bildades strax efter big bang. Litium skapas även inne i stjärnorna där kärnreaktioner främst omvandlar väte till helium. Men teoretiska beräkningar av...
Bra fråga! Förklaringen är att universums expansion inte begränsas av ljushastigheten. Vad Einsteins speciella relativitetsteori säger är att ingenting av materia kan färdas fortare än ljuset. Däremot kan utvidgningen av rymden ske godtyckligt snabbt om avstånden är tillräckligt stora – det är en följd av att expansionen förändrar alla avstånd med samma faktor. Ljus som sändes ut mot oss strax efter big bang, när universum mycket riktigt var mindre än nu, fick till att börja med kämpa ”i uppförsbacke” – trots att det rörde sig mot oss med ljusets hastighet ökade avståndet till oss på grund av...
All vår kunskap om universum har sin grund i Einsteins relativitetsteori. Det är först när astronomiska observationer läggs ihop med Einsteins ekvationer, som tidpunkten för big bang, rymdens expansion och universums öde kan beräknas. Men teorin är svår och ekvationerna näst intill omöjliga att lösa utan vissa förenklingar. En sådan förenkling är att betrakta materien som jämnt fördelad i rymden – ungefär som en vätska i ett glas. Men det räcker att titta upp för att se att verkligheten är helt annorlunda – stjärnor, galaxer och galaxhopar är spridda över natthimlen och mellan dem är det tomt...