Annons

vätgas

Med den så kallade polarvinden av elektriskt laddad syre- och vätgas läcker jordens atmosfär ut i rymden vid jordens båda poler.
Fabriker som tillverkar kvävegödsel släpper ut stora mängder lustgas, en mer än 300 gånger starkare växthusgas än koldioxid.
I infrarött ljus kan man nu studera stjärnbildningen i detalj. Stjärnan HH 46/47, som ligger 1 140 ljusår bort i stjärnbilden Vela på södra stjärnhimlen, är ett utmärkt exempel.
Gerhard Ertl fick en svårslagen present på sin 71-årsdag, tio miljoner kronor och äran av ett Nobelpris - helt för sig själv.
För att citera den ryske raketforskaren Konstantin Tsiolkovskij: "Jorden är mänsklighetens vagga, men människan kan inte leva i vaggan för alltid." Det var Tsiolkovskij (
Han hade värmt upp en tunn film av tennoxid till 150 grader tillsammans med vätgas. Syftet var att utveckla en effektivare detektor för koloxid och andra gaser.