Gödsel blir klimatvänligare

Ny teknik för att tillverka kvävegödsel innebär att utsläppen av växthusgaser minskar med lika stor mängd som allt inrikesflyg släpper ut.
Publicerad

Fabriker som tillverkar kvävegödsel släpper ut stora mängder lustgas, en mer än 300 gånger starkare växthusgas än koldioxid.

– Vår nya teknik sänker de utsläppen med upp till 90 procent, säger Bjarne Olai Vik, forskningschef på det norska företaget Yara, en av världens största producenter av kvävegödsel.

All tillverkning av kvävegödsel bygger på den så kallade Haber-Bosch-processen, som omvandlar vätgas och kvävgas till ammoniak. Syrafabriker bränner sedan ammoniak till salpetersyra, som lätt kan omvandlas till gödsel i form av nitrat.

Bjarne Olai Vik och hans medarbetare har utvecklat ett sätt att bryta ner lustgasen med en katalysator som bland annat innehåller kobolt. Tekniken är redan installerad i 11 av företagets 25 syrafabriker i olika länder, bland dem en i Köping. De övriga fabrikerna ska enligt planerna utrustas med katalysator under nästa år. Andra företag utvecklar liknande metoder.

Att teknikskiftet kommer just nu beror i första hand på nya krav från EU och ändrade regler för utsläppshandel.

Tillverkning av gödsel släpper även ut koldioxid. De utsläppen har sjunkit något på senare år. Sammantaget kommer förbättringarna enligt Yara att ta bort närmare två tredjedelar av växthusgaserna från tillverkningen av kvävegödsel.

För svensk del skulle det innebära minskade utsläpp motsvarande 800 000 ton koldioxid per år. Det är drygt 1 procent av landets totala utsläpp, eller något mer än vad inrikesflyget släpper ut.

Den nya tekniken ger konventionellt jordbruk en fördel över det ekologiska i fråga om klimatpåverkan, enligt Johan Wahlander, huvudförfattare till en rapport om jordbruk och klimat som Jordbruksverket publicerade tidigare i år.

– I nuläget släpper de ut ungefär lika mycket klimatgaser. Om det konventionella jordbruket förbättrar sig måste förstås det ekologiska göra något för att hålla jämna steg på klimatområdet, säger han.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor