Annons

WHO

Tusentals svenskar kan vara smittade med hepatit C utan att veta om det.
I staden Vapi i västra Indien är halten av kvicksilver i dricksvattnet upp till 96 gånger högre än gränsvärdet från Världshälsoorganisationen.
Varje år dödas nära 400 000 och miljontals skadas. Det är fler pojkar och män än flickor och kvinnor som dör.
Alkohol ligger bakom 4 procent av världens alla hälsoproblem, visar nya studier. Därför har Världshälsoorganisationen, WHO, länge förespråkat en restriktiv alkoholpolitik.