Blockkedja säkrar vaccinationsintyg

Hur ska vaccinationsintyg för covid-19 ­ut­formas för att bli säkra och ­gälla ­internationellt? ­Estland testar digitala intyg med blockkedjeteknik.

Publicerad

I Sverige liksom i många andra länder pågår arbetet med att bygga digitala system för vaccinationsintyg. Ett sådant kan komma att krävas både för resor och för att få tillträde till kultur- och idrottsevenemang.

Men hur ska de utformas för att gälla över hela världen, vara säkra och skydda den personliga integriteten?

I ett pilotprojekt utvecklar världshälsoorganisationen, WHO, en standard för ett smart, digitalt vaccinintyg som ska gälla över landsgränser. Ett hundratal experter deltar i arbetet som sker i samarbete med Estlands regering.

– Ett första utkast ska presenteras i slutet av mars, säger Ain Aaviksoo, medicinsk chef på det estniska företaget Guardtime och medlem i WHO:s expertgrupp.

Intygen bygger på en blockkedja

Guardtime utvecklar även en teknisk lösning för vaccinintygen som bygger på en blockkedja, en slags krypterad databas som kan delas mellan flera parter och där det inte går att ändra något som en gång har förts in. Pilottester av den tekniska plattformen pågår i Estland liksom i ett par andra länder.

Fördelar med blockkedjetekniken är enligt Ain Aaviksoo, att det är möjligt att kontrollera att en viss person är vaccinerad utan att behöva skicka känsliga personuppgifter över landsgränser.

– Vi använder vår egen version av blockkedjeteknik som inte kräver någon central databas.

Parallellt med Estlands och WHO:s arbete pågår projekt i många länder och företag. Även EU arbetar för gemensamma regler inom unionen.

F&F i din mejlbox!

Håll dig uppdaterad med F&F:s nyhetsbrev!

Beställ nyhetsbrev

Ett svenskt vaccinationsintyg tas fram

Ett svenskt, digitalt vaccinationsintyg ska finnas på plats den 1 juni. Arbetet med att bygga upp tekniken leds av Myndigheten för digital förvaltning, Digg.

– Det är en utmanande tidtabell, säger Mats Snäll, chef för digital utveckling på Digg.

Vilken teknik det svenska systemet kommer att använda är för tidigt att säga, men det kommer att följa de internationella riktlinjer som nu tas fram. Arbetet sker i nära samarbete med bland annat E-hälsomyndigheten och Folkhälsomyndigheten som följer den internationella utvecklingen.

– Ett av huvudsyftena är att du ska kunna resa när du vaccinerat dig så innan vi kan slutföra vår utveckling behöver vi invänta framförallt de riktlinjer som tas fram av EU, säger Mats Snäll.

Säkerheten viktig

Integritetsfrågorna är viktiga. Hälsoinformation ska inte kunna spridas till obehöriga. En annan viktig fråga är säkerheten.

– Det har diskuterats att det kan bli en marknad för kriminella att sälja förfalskade intyg, och det är något vi inte vill ha, säger Mats Snäll.

 Även om många, inte minst resebranschen, hoppas på att vaccinationsintyg ska få livet att återgå till det normala finns det även kritiska röster.

I en rapport från brittiska University of Exeter pekar forskare bland annat på risken för att personlig hälsodata hamnar i orätta händer liksom för ett ojämlikt samhälle där bara vissa kan resa och gå på till exempel restauranger.

Publicerad

Medicin & hälsa

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor