+2 300 ex/nr

Publicerad

Den första mars varje år är ett särskilt spännande datum för alla tidningsutgivare. Då publiceras nämligen upplagesiffror från TS, Tidningsstatistik AB. Tidningsföretag skiljer sig från andra företag i det att upplagan utgör ett extra mått på framgång utöver de andra mått som finns, t ex vinst, index för kundnöjdhet, kvalitetsutmärkelser av skilda slag osv.

Forskning & Framsteg har nu haft flera framgångsrika år i rad. Efter några år av upplagemässig stagnation i början av 90-talet ökar nu upplagan kraftigt. Upplagan för år 1998 blev 46 700 exemplar per utgåva. Det innebär en ökning med 2 300 exemplar, motsvarande 5,2 procent. Vi som arbetar med tidningen tackar för läsarnas förtroende och lovar att även i fortsättningen arbeta med mycket höga kvalitetsmål. Detta nummerDet är inte lätt att lyfta fram några enstaka artiklar ur numret, eftersom de är så olika och intressanta på skilda sätt. Vi vet ju också genom våra läsarundersökningar att merparten av våra abonnenter läser större delen av tidningen.

Men om jag ska peka ut två artiklar som ingen bör missa, så blir det en aktuell och en historisk. Artikeln om de tio senaste årens många fredsavtal är skriven av landets mest framträdande experter på fältet och ger fördjupande insikter utöver det som framkommer i nyhetsmediernas av nödvändighet mer fragmentariska rapportering.

Den andra artikeln jag vill peka på är den om samernas stjärnhimmel. Jag tror att vi är många i Sverige som vet alldeles för litet om vårt ursprungsfolk samerna. Denna artikel berättar om stjärnbilder som är okända för de flesta av oss och som har formats på den speciella stjärnhimmel som vintertid roterar kring Polstjärnan under hela dygnet.

Intressant och inspirerande läsning tillönskas!

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor