200 miljoner till 20 personer

Tuff process när 504 ansökningar ska bli 20 forskningsanslag.
Publicerad

I april i år utsåg Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF) tjugo personer som väntas bli framtida forskningsledare. De fick 10 miljoner kronor vardera. Processen att välja ut dem var allt annat än lättvindig.

Det började med att SSF i januari 2000 utlyste tjugo anslag för sex års forskning inom något av SSFs strategiområden. När ansökningstiden gick ut i maj hade hela 504 ansökningar kommit in. Efter genomgång i stiftelsens strategigrupper gick 115 vidare till internationell granskning. Varje ansökan analyserades av minst två internationellt valda vetenskapliga bedömare och dessutom av en svensk expert som bedömde ansökans strategiska värde.

Efter sammanvägning av dessa yttranden inbjöds 43 sökande att lämna in en mer fullständig ansökan. De 40 ansökningar som kom in granskades under december 2000, återigen av utländska vetenskapliga experter. Under februari 2001 kallades de 40 sökande till intervjuer för att deras ledarskapstalang, engagemang samt förmåga till vetenskaplig och populärvetenskaplig kommunikation skulle klarläggas. Intervjuerna genomfördes av en grupp på sex svenskar, både välrenommerade forskare och ledare från näringsliv och offentlig sektor. Gruppen gjorde därefter en prioritering baserad både på de internationella vetenskapliga bedömningarna och på intervjuerna. I april 2001 fattade SSFs styrelse sitt slutgiltiga beslut.

Även det nya Vetenskapsrådet gör särskilda elitsatsningar. Närmare 90 miljoner kronor läggs år 2001 på starka forskare och forskningsmiljöer inom medicinsk teknik, humaniora och samhällsvetenskap, samt forskartjänster för kvinnor inom teknikvetenskap.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor