Försökspersoner – läs detta!

Lättåtkomliga regler och riktlinjer för forskare och patienter finns nu på nätet.
Publicerad

Om jag som patient deltar i forskning – för att testa ett nytt läkemedel eller en ny behandlingsmetod – vilka rättigheter har jag då? Vilken information har jag rätt till innan jag tar mitt beslut om att vara med?

Det kan du studera på en ny webbsida.

På webbplatsen Codex finns alla riktlinjer, etiska koder och lagar som gäller för forskning på människor och djur. Här finns också en omfattande länksamling. Vad säger t ex det danska etiska rådet om kloning på människor och djur i sin senaste konsensuskonferens? Och vad tycker andra organisationer?

Bakom den nya webbplatsen står bl a Cancerfonden, Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, Forskningsrådet för areella näringar, miljö och samhällsbyggande, Riksbankens Jubileumsfond, Stiftelsen för Kunskaps- och Kompetensutveckling, Stiftelsen för Miljöstrategisk Forskning, Vetenskapsrådet och Vårdalstiftelsen.

Publicerad

Medicin & hälsa

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor