Rättvis moms

Publicerad

Med anledning av den reklamkampanj för rättvis veckotidningsmoms som pågått under sommaren har några läsare frågat vad de får betala i moms på Forskning & Framsteg. Bakgrunden är att EUs momsregler säger att medlemsländerna kan ha lägre momssatser för vissa varor och att samtliga 15 länder har genomfört detta för tidningar. Skälet är att tidningarna anses spela en särskild roll i samhället.

Alla EU-länder utom två behandlar dagspress och tidskrifter lika vad gäller moms. Sverige och Danmark har i stället valt att ha en betydligt högre momssats för tidskrifter än för dagstidningar. Detta innebär indirekt att Sveriges Riksdag anser att en tidskrift som t ex Forskning & Framsteg gör så mycket mindre samhällsnytta än t ex Aftonbladet och Expressen och deras bilagor att F&Fs läsare ska betala 25 procent i moms medan kvällspressen belastas med blott 6 procent. Det är min övertygelse att de allra flesta människor har mycket svårt att förstå det rimliga i denna åtskillnad. Sålunda anser vi på Forskning & Framsteg att alla tidningar och tidskrifter ska ha samma momssats: helst 0 procent som i många länder, annars 6 procent.

Det ska påpekas att kraven på enhetlig tidningsmoms stöds inte bara av tidskriftsförlagen utan att också Svenska journalistförbundet, Grafiska fackförbundet och statliga Konkurrensverket uttalat sig i samma riktning. Till och med Finansdepartementet har i ett nyligt svar till EU-kommissionen sagt att om den differentierade momsen leder till konkurrenssnedvridning så ska Sverige åtgärda detta snarast. Att den nuvarande momsen innebär just ett sådant ingrepp i konkurrensen är enligt min mening uppenbart, och därför kan man kanske tro på en proposition i höst. Liksom övriga tidskriftsförlag lovar Forskning & Framsteg att sänka prenumerationspriset om tidskriftsmomsen justeras till dagspressnivå.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor