Svart hål simuleras med ljudvågor

Att efterlikna ett svart hål som fångar in ljus är för svårt, men kanske kan man fånga in ljud.
Text Jens Ergon
Publicerad

Svarta hål liknas ofta vid ett slags malström som suger in allt som kommer i dess väg – till och med ljus. Just därför är de också notoriskt svåra att se. Det finns ännu bara indirekta bevis för deras existens, allt astronomerna kan observera är de omedelbara effekter som dessa kosmiska bestar har på sin omgivning.

Ett alternativ till att se riktiga svarta hål är därför att simulera dem i laboratoriemiljö. En sådan simulering som diskuterats på senare tid är en gasvirvel som virvlar så snabbt att den faktiskt fångar in en ljusstråle. Problemet har dock varit att virveln måste rotera snabbare än ljuset. En lösning är att använda sig av ultrakylda gasmoln av atomer. Under speciella förhållanden har man nämligen lyckats bromsa ner ljusets hastighet i sådana gasmoln till cykelhastighet, ja till och med bromsat in ljuspulser helt och hållet. Sådana hastigheter är naturligtvis lättare att överträffa – men ändå ett tekniskt problem som ingen forskargrupp lyckats hantera.

Ett alternativt förslag som forskare vid Innsbrucks universitet nu väckt är att försöka fånga in ljudvågor i stället för ljus, fortfarande i en snurrande gasvirvel. Det skulle vara en analogi som faktiskt också skulle kunna ge forskarna information om hur ett svart hål kan tänkas fungera. Fortfarande är dock problemet att få till en långvarig och fungerande virvel. De österrikiska forskarna menar att experimentet visserligen är knepigt, men att det åtminstone inom en nära framtid bör vara möjligt att genomföra.

Text Jens Ergon
Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor