Grip dagen!

Publicerad
Praktiska tips om hur man skapar utrymme.

För att se Mona Lisa djupt i ögonen och förundras över mötet krävs att man stannar upp. Den som hetsar får inga starka, omvälvande upplevelser. Likadant är det med livet självt, enligt religionspsykologen Owe Wikström. Vi försöker hinna allt och ställer upp på att vara ständigt nåbara. Vi omsätter prylar i en ökande hastighet och behandlar människorna i vår omgivning på liknande sätt. När vi sedan ställs inför kriser i livet, åldrande och död kommer tomheten och alla de obesvarade frågorna vällande.

En långsammare kultur där det finns rum för andlighet, där man kan drar sig tillbaka, reflektera och möta sig själv är vad Owe Wikström förespråkar. En kultur där man får vara lat ibland och där det är accepterat att flanera. Boken är fylld av praktiska tips om hur vi själva kan skapa oss utrymme. Att resa bort är ett sätt, och författaren skildrar personligt sina egna pilgrimsresor till Budapest , Sankt Petersburg och Umbrien.

Bokens fullständiga titel: Långsamheten lov. Eller vådan att åka med moped genom Louvren

Långsamhetens lov

Wikström, Owe
Natur och Kultur

Publicerad

Medicin & hälsa

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor