Forskare stjäl av varandra

Metoden med förhandsgranskning, så kallad peer review, riskerar att urholkas.
Publicerad

De flesta forskningsresultat offentliggörs i särskilda vetenskapstidskrifter. Innan artiklarna publiceras granskas de av kolleger för att bekräfta att innehållet håller tillräckligt hög klass. Ett problem är att fler och fler forskare blir bestulna på sina forskningsresultat av just dem som är satta att granska manuskripten innan de kommer i tryck. Hela systemet med publiceringen av forskningsresultat i vetenskapliga tidskrifter riskerar alltså att urholkas.

Bekymret har blivit så stort att trovärdigheten för de vetenskapliga tidningarna undermineras, skriver tidskriften Nature. Tidningen hävdar att det är konkurrensen bland forskarna som sätter käppar i hjulet för en objektiv bedömning av de insända manuskripten.

– Det är oerhört svårt att veta hur utbrett detta är i Sverige, men det är samtidigt ingen tvekan om att det förekommer, säger Birgitta Forsman, docent i vetenskapsteori med inriktning mot forskningsetik.

Den ifrågasatta metoden kallas ”peer review”, vilket betyder ungefär ”kollegial granskning”. De granskande kollegerna, som normalt är anonyma för både läsare och författare, har ibland visat sig vara svåra att lita på. Det finns exempel på granskare som underkänt en forskarkollegas artikel, samtidigt som de stulit materialet och publicerat det i eget namn någon annanstans, enligt Nature, som för övrigt är en ”peer review”-tidning med mycket högt anseende.

Inom biologin tycks de granskande kollegerna vara minst ärliga. Där är fusket inte längre en överraskning, när det upptäcks. Mikrobiologin är särskilt utsatt. Orsaken kan vara att steget mellan grundforskning och exploatering är särskilt litet inom just det området. Fortsatta forskningsanslag eller företagsuppdrag förutsätter att forskarna kommer först med sina resultat och har något spektakulärt att visa upp.

– Vi borde ha en central instans som arbetar med detta, precis som i exempelvis Danmark, säger Birgitta Forsman.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor