Stjärnor av kvarkar

För första gången kan astronomer ha upptäckt stjärnor som består av en helt ny form av materia.
Publicerad

Det rymdbaserade röntgenteleskopet Chandra kan ha funnit två avlägsna neutronstjärnor som delvis består av fria kvarkar – ett helt nytt slags materia som aldrig har observerats förut. De första observationerna tyder på att de båda stjärnorna är så tunga och täta att materien har fallit sönder i sina minsta beståndsdelar.

Neutronstjärnor är näst efter svarta hål det mest kompakta vi känner till i universum. I neutronstjärnor har atomkärnorna kollapsat, och elektronerna har slagit sig ihop med protonerna och därmed omvandlats till neutroner. Hela stjärnan består då av hårt packade neutroner.

En neutronstjärna (vänstra bilden) som Chandra nyligen observerat har bara en mils diameter, enligt astronomerna. Det anses vara för litet även för en kompakt neutronstjärna. Därför misstänker astronomerna att neutronerna i stjärnan i sin tur har fallit sönder i ännu mindre beståndsdelar, nämligen kvarkar.

Fria kvarkar har aldrig tidigare observerats, vare sig i människans laboratorier eller i naturen. Naturlagarna håller dem så hårt samman att det krävs exceptionella krafter för att släppa dem fria.

– Om det är sant, skulle det vara fantastiskt, säger Christopher Pethick, som är professor i fysik vid Nordita (Nordiskt institut för teoretisk fysik) i Köpenhamn.

– Men vi vet inte ännu. Det är svårt att mäta storleken på neutronstjärnor. Det är inte bara att gå ut med måttband.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor